tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott betéti társaság beltagja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja ingyenes megbízási jogviszonyban működjék közre a társaság tevékenységében, míg az ügyvezetést heti 1 órás munkaviszonyban lássa el? Mi történne abban az esetben, ha mindkét tevékenységet ingyenes megbízásban folytatná?
Részlet a válaszból: […]értelmében havi szinten így is legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével meg kell fizetni utána a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót, míg az ingyenes megbízási jogviszony nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget.A második "verzió" járulékfizetési szempontból már kevésbé optimális, hiszen ezt választva a beltag ügyvezetői státuszára
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6906

2. találat: Özvegyi nyugdíjban részesülő beltag járulékai

Kérdés: Van-e, illetve az elmúlt években volt-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság 1954-ben született beltagjának, aki a cégben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Az érintett tag a cégben személyesen nem működik közre (a tevékenységet egy részmunkaidős alkalmazott végzi), csak osztalékot vesz ki, és egyéb jogviszonnyal máshol sem rendelkezik. A beltag 8 éve özvegyi nyugdíjban részesül.
Részlet a válaszból: […]tekinthető kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak. Társas vállalkozó jogviszonyát a nem munkaviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapozta, illetve alapozza meg a régi Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja, illetve a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében.Az egyéni és társas vállalkozó mind a régi, mind a jelen hatályos Tbj-tv. alapján akkor minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, ha nyugdíjasnak minősül, vagy özvegyi nyugdíjasként a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után 2020. június 30-ig a társaságnak egészségügyi szolgáltatási járulékot kellett fizetnie, illetve esetleges tagi jövedelmét 10 százalékos nyugdíjjárulék terhelte.A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó (nyugdíjkorhatárát megelőzően a kérdésben említett vállalkozó is e körbe tartozott) után pedig havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terhelte[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6676

3. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszból: […]munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a 'T1041-es bejelentésen a "jellemzőbb" munkakör FEOR-számát, tehát a gyógyszerészi tevékenységet kell feltüntetni.A másik szóba jöhető változat az ügyvezetés megbízási jogviszonyban történő ellátása, ami viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozói jogviszonyt jelent. Ebben az esetben az érintettet - noha a heti 40 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára tekintettel mentesül a havi minimális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6295

4. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Rendelkezhet két külön jogviszonnyal a tulajdonában lévő betéti társaságban a beltag, aki ellátja a vezető tisztségviselői feladatokat, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy a két tevékenységet egy jogviszony keretében láthatja csak el? Valóban mentesülne vezető tisztségviselőként e minimális közteherfizetés alól, abban az esetben, ha egy egyesületben rendelkezik egy 20 órás bejelentett munka-viszonnyal, és a társaságban a személyes közreműködést szintén egy 20 órás munka-viszonyban látná el?
Részlet a válaszból: […]bekezdése értelmében, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.E szabály alapján, ha a kérdésben említett heti 20 órás munkaviszonnyal már rendelkező személy, amennyiben az ügyvezetést (vagy a személy közreműködést) heti 16 órás munkaviszony keretében látja el, akkor a személyes közreműködés (vagy az ügyvezetés) révén keletkező társas vállalkozói jogviszonyában nem terheli a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5735
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Betéti társaság beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a betéti társaság beltagját abban az esetben, ha a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, amelyért jövedelmet nem vesz fel, emellett heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik a cégben a garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabér ellenében? A garantált bérminimum vagy a tagi minimum alapján kell megfizetni a járulékokat ebben az esetben? Érdemes esetleg módosítani a jogviszonyokat a tag nyugdíjazása után?
Részlet a válaszból: […]munkaerőpiaci járulékot.Az ügyvezetői teendők ellátására létesített megbízási jogviszonyára tekintettel pedig a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. (Az említett jogszabályi hely arról rendelkezik, hogy a bt., kkt., kft. természetes személy tagja társas vállalkozónak minősül, amennyiben a társaság ügyvezetését nem munkaviszony keretében látja el, és személyes közreműködése alapján egyébként nem minősül társas vállalkozónak.) E jogviszony alapján tehát ugyancsak kiterjed rá a biztosítás (biztosítottként erre tekintettel is be kell jelenteni). Ugyanakkor - tényleges tagi jövedelem híján - járulékfizetési kötelezettség nem terheli, hiszen heti 36 órát elérő jogviszonya alapján mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A nyugdíjazás érdekében a munkaviszonyt legalább egy napra meg kell szüntetni. Ettől a naptól - mint saját jogú nyugdíjas - immár kiegészítő tevékenységet folytató társas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5604
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot is. Amennyiben az ügyvezető nyugdíjas, akkor a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell levonni a munkabéréből. Természetesen az adó- és járulékkedvezmények is az általános szabályok szerint alkalmazhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszerződés részmunkaidőre is megköthető, amennyiben a vezető tisztségviselő nem a teljes napi munkaidejét szenteli ennek a tevékenységnek, hanem naponta csak pár órát foglalkozik a cég ügyeivel, ami a tevékenység kezdetekor gyakran előfordulhat.Amennyiben a vezető tisztségviselő a feladatait megbízási jogviszonyban kívánja végezni, akkor viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak fog minősülni, és ez alapján kell megfizetni utána a közterheket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyvezető főfoglalkozású társas vállalkozóként biztosítottá válik, akkor a 22 százalékos szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér 112,5 százaléka után kell megfizetni, a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja pedig havonta legalább a minimálbér 150 százaléka lesz. A?tényleges jövedelem alapján kell megfizetni a közterheket, ha annak összege az említett minimális adó- és járulékalapnál magasabb.Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot - évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.Nem kell megfizetni a minimumjárulékokat, illetve a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Ebben az esetben csak akkor van közteherfizetési kötelezettség, ha a tag ténylegesen is részesül jövedelemben. Ha esetleg az ügyvezető nyugdíjas, akkor havonta a 7110 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell utána megfizetnie a társaságnak, illetve amennyiben tagi jövedelmet fizetnek ki a részére, akkor a kifizetett jövedelemből le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot is.A társaság tevékenységében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5311