tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

336. Társadalombiztosítási Levelek / 2018. április 17.

TARTALOM

5713. kérdés Cukorbeteg munkavállaló kedvezménye

Kérdés: Valóban jogosultak magasabb bérbesorolásra azok a munkavállalók, akik szövődményes cukorbetegként munkát végeznek? Amennyiben igen, milyen jogszabályok alapján? Milyen igazolást fogadhat el a munkáltató ebben az esetben? Egy cég munkavállalói az interneten olvastak a jogosultságról, és erre hivatkozva kérték a béremelést.

5714. kérdés Közterhek bevallása munkáltatói felmondás esetén
Mikor kell bevallani a márciusi munkabért abban az esetben, ha egy dolgozó munkaviszonya 2018. március 5-én munkáltatói felmondással szűnt meg, a munkáltató 2018. január 24-én közölte a felmondást, és 2018. február 13-ától a dolgozó a felmondási idejét töltötte? A februári és a márciusi munkabér kifizetése 2018. február 27-én megtörtént.
5715. kérdés Zrt. vezérigazgatójának járulékai
Meg kell fizetni a minimumjárulékokat egy zrt. tulajdonosa után, aki a cégben a vezérigazgatói teendőket megbízási szerződés alapján, 0 forint megbízási díj ellenében látja el? A magánszemély semmilyen más jogviszonnyal nem rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5716. kérdés Többes jogviszony
Kell valamilyen járulékot fizetni egy újonnan alakult kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, jövedelmet semmilyen formában nem vesz fel, és két másik kft.-ben rendelkezik heti 20-20 órás munkaviszonnyal, illetve van egy saját kft.-je, ahol tag és ügyvezető is egyben? Hogyan kell bejelenteni az új ügyvezetői jogviszonyt a '08-as bevallásban ebben az esetben? Kell valamilyen minimumjárulékot fizetni a saját cégben az ügyvezetői tevékenység után, illetve be kell jelenteni valamilyen módon ezt a jogviszonyt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5717. kérdés Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének átvállalása
Átvállalhatja az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését egy betéti társaság a kültagja helyett, aki a társaságban csak alkalmanként végez munkát 0 forintos megbízási díj ellenében, így nem keletkezik biztosítási kötelezettsége, és más jogcímen sem biztosított?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5718. kérdés Kötelező tanfolyam díjának elszámolása
Elszámolhatja a munkáltató a szakképzési hozzájárulás terhére az általa finanszírozott akkre-ditált tanfolyam költségeit abban az esetben, ha a munka elvégzéséhez szükséges tanfolyam elvégzését kötelezővé teszi a dolgozói részére?
5719. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után
Milyen időszakra vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény az anya, illetve az apa után abban az esetben, ha mindketten ugyanannál a munkáltatónál állnak alkalmazásban, és a 2016. március 3-án született gyermekük után az anya 2016. február 1-jétől 2017. március 3-ig CSED-ben, majd GYED-ben részesült, a GYED folyósítása alatt a 2017. február 1-jétől március 3-ig tartó időszakban visszament dolgozni, 2017. március 4-től pedig az apa részesül GYES-ellátásban, amely mellett szintén munkát végez?
5720. kérdés Mezőgazdasági őstermelő közterhei
Hogyan kell megfizetnie a járulékokat, illetve kell-e negyedéves bevallást benyújtania annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki 2017-ben kezdte meg a tevékenységét munkaviszony mellett, de a bevétele 0 Ft volt, mert az általa telepített gyümölcsös még nem fordult termőre, 2018-tól viszont már főállásúként folytatja őstermelői tevékenységét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5721. kérdés Felsőfokú tanulmányok idejének megvásárlása szolgálati időként
Kihagyhatja a diákmunkával töltött időszakokat a járulékfizetés során az a magánszemély, aki meg szeretné vásárolni a felsőfokú tanulmányai idejét szolgálati időként, vagy ez csak a teljes időszakra tehető meg? A megvásárolt időszak milyen hatással lesz a nyugdíj összegére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot a minimálbér alapulvételével kell megfizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5722. kérdés Nyugdíjas munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
Megszűnik az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága annak a munkavállalónak, aki a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, és emellett korábbi munkáltatójánál tovább dolgozik, de keresőképtelensége miatt a munkáját nem tudja ellátni, a betegszabadságát kimerítette, táppénzre pedig nem jogosult? A foglalkoztatónak be kell jelenteni a biztosítási jogviszony szünetelését ebben az esetben?
5723. kérdés Kevés szolgálati idővel rendelkező magánszemély ellátásai
Milyen ellátásra lehet jogosult egy 67 éves hajléktalan férfi, aki 10 év szolgálati idővel rendelkezik, jelenleg 28 500 forintot kap, amiből nem tud megélni? Hová fordulhat ebben az esetben az érintett?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5724. kérdés Rokkantsági ellátás
Milyen időszakok számítanak bele a rokkantsági ellátás megállapításához szükséges biztosítási időbe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5725. kérdés 0,5 százalékos nyugdíjemelés
Mi az oka annak, hogy már nem található meg az interneten a 0,5 százalékos nyugdíjemelés igényléséhez szükséges űrlap? Megváltozott az igénylés módja, vagy már nincs lehetőség a nyugdíj növelésére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5726. kérdés Nyugdíj mértékének megállapítása
Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor meg fogja kapni a havi átlagkeresetének 100 százalékát egy, jelenleg a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján kedvezményes nyugdíjban részesülő nő, aki ellátásként az átlagkeresete 71 százalékát kapja? Mi alapján állapítják meg a járandóság összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5727. kérdés Ellátások GYED-ben részesülő anya balesete esetén
Milyen ellátást vehet igénybe az anya, illetve igényelheti a GYED-et az apa abban az esetben, ha az anya a 2017. augusztus 5-én született gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, amelynek ideje alatt közúti balesetet szenvedett 2018. február 23-án, két hétig kórházban volt, jelenleg pedig begipszelt lábbal fekszik otthon, a gyermeket sem tudja ellátni, így az apának kellett otthon maradnia? Az anya 15 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, részére a GYED-et a cég által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, de a kifizetést 2018. február 24-től felfüggesztette. A gyógyulása több hónapot fog igénybe venni, ezért az orvos keresőképtelen állományba vette.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5728. kérdés Ellátások második gyermek születésekor
Érdemes fellebbeznie, és ha igen, milyen indokkal annak az édesanyának, akinek a 2017. október 2-án született második gyermekére tekintettel igényelt csecsemőgondozási-díj-igényét elutasították? Az édesanya korábban szabadfoglalkozású megbízási szerződéses jogviszonyban állt 2015. július 31-ig, 2015. augusztus 3-tól táppénzben, majd azt követően első gyermeke születésére tekintettel terhességi--gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesült. A korábbi foglalkoztató tájékoztatása szerint rendelkezésre áll egy 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolvány, amely igazolja, hogy szükséges a munkavállaló táppénzes állományba vétele, de egy adminisztratív tévedés miatt a táppénz kezdő időpontja csak 2015. augusz-tus?3-a hétfő, pedig már 2015. július 24-től jogosult lehetett volna az ellátásra.
5729. kérdés Pénzbeli ellátások összege munkáltató jogutódlással történő átalakulása esetén
Befolyásolja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét a munkáltató jogutódlással történő átalakulása?
5730. kérdés Horvát állampolgár családi pótléka
Jogosult lehet családi pótlékra egy horvát állampolgár abban az esetben, ha Magyar-országon dolgozik?
5731. kérdés Önellenőrzési szándék bejelentése
Valóban késlelteti az adóhatósági ellenőrzés megindítását, ha az adóalany bejelenti az önellenőrzési szándékát? Mennyi időre halasztható el ebben az esetben az ellenőrzés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére