0,5 százalékos nyugdíjemelés

Kérdés: Mi az oka annak, hogy már nem található meg az interneten a 0,5 százalékos nyugdíjemelés igényléséhez szükséges űrlap? Megváltozott az igénylés módja, vagy már nincs lehetőség a nyugdíj növelésére?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjnövelést 2017. január 1-jétől nem kell külön kérni, azt a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Igazgatósága hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő naptári év szeptember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Nyugdíjemelés nyugellátás folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Jár a 0,5 százalékos nyugdíjemelés annak a nyugdíjas személynek, akinek az ellátása a közszférában történő munkavégzése miatt szünetel? Az érintett közalkalmazott nyugellátásának folyósítása 2016-tól szünetel.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése értelmében öregségi nyugdíja folyósítását szüneteltetni kell annak a nyugdíjasnak, aki– közalkalmazotti jogviszonyban,– kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Nyugdíjemelés rögzített nyugdíj esetén

Kérdés: Jogosult lesz a 30 naponkénti 0,5 százalékos nyugdíjemelésre az a munkavállaló, aki jelenleg 42 év szolgálati idővel rendelkezik, 2017. október 1-jén betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és kéri a nyugdíja folyósítás nélküli megállapítását, mert még két évig nem szeretne nyugdíjba menni? A most megállapított ellátási összeg, vagy a nyugdíjba vonuláskor, azaz 2019. évben érvényes összeg lesz a nyugdíjnövelés alapja? A?42 vagy a 44 év szolgálati időt veszik figyelembe a nyugdíjnövelés számításakor?
Részlet a válaszából: […] Az említett munkavállaló a Tny-tv. két speciális jogintézményével a nyugdíjrögzítéssel, illetve nyugdíjnöveléssel él, illetve élhet.A nyugdíjrögzítés szabályait a Tny-tv. 82. §-a tartalmazza. E szerint, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

NYENYI adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

Kérdés: Vonatkozik az elévülési idő a 2010. év előtti évekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség (NYENYI) elmulasztására, illetve milyen jogkövetkezményekkel járhat a kötelezettség elmulasztása?
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó jogszabályok értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a nyilvántartásra kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért 2009. december 31-ét követő időszakra már nem kell a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé NYENYI...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Jogosult lesz az 5 százalékos nyugdíjemelésre az a személy, aki 10 hónapot dolgozott megbízási szerződés alapján?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban ejtsünk pár szót a nyugdíjemelésről. Nyugdíjemelésről három esetben beszélhetünk. Nyugdíjemelés (de inkább nyugdíjnövelés a megfelelő kifejezés) – annak külön igénylése nélkül – illeti meg azt a személyt, aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Nyugdíjas kisadózó nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult a 0,5 százalékos nyugdíjemelésre a főfoglalkozásúnak nem minősülő kisadózó egyéni vállalkozó a megfizetett havi 25 ezer forint tételes adó alapján?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 22/A. §-a értelmében a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre az a saját jogú nyugellátásban részesülő személy jogosult, aki foglalkoztatottként, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet szerez.A főállásúnak nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Nyugdíjemelés megbízási díj alapján

Kérdés: Kérheti a 0,5 százalékos nyugdíjemelést az a nyugdíjas személy, aki megbízási jogviszonya alapján részesült díjazásban?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj növelését azok a személyek kérhetik, akik a saját jogú nyugellátásuk mellett dolgoznak, vagy egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Természetesen annak a nyugdíjasnak is jár a növelés, akinek a munkavégzése miatt szünetel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

1950-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Megilleti a 0,5 százalékos nyugdíjemelés az 1950-ben született nyugdíjas férfit, akinek a nyugellátását 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátássá alakították, ha munkaviszonyban dolgozott, és megfizette az előírt járulékokat? Az érintett 2012. évben a 62. életéve betöltésekor kérte a nyugdíj újbóli megállapítását, amit elutasítottak, tekintettel arra, hogy 2012-ben nem szerzett 365 nap szolgálati időt.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátássá alakult át mindazoknak az öregségi nyugdíja, akik nem töltötték be a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.A korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Nyugdíjba vonult nő munkavállalása

Kérdés: Vállalhat-e munkát 2011. november 7-étől az az 58 éves, 40 év szolgálati idővel rendelkező nő, akinek 2011. október 31-én szűnt meg a munkaviszonya, és 2011. november 1-jétől igényelte a kedvezményes nyugdíjat, vagy meg kell várnia a nyugdíjat megállapító határozatot?
Részlet a válaszából: […]  A munkavállalással nem kell megvárni a nyugdíjmegállapítóhatározatot. A Tny-tv. 18. § (2a) bekezdésének b) pontja értelmében a 40 évesjogosultsági idővel rendelkező nő nyugdíjjogosultságának – ahogy valamennyisaját jogú nyugdíj vonatkozásában is – további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.

Nyugdíjemelés kiszámításának szabályai

Kérdés: Mi alapján és hogyan számolják ki a 0,5 százalékos nyugdíjemelést?
Részlet a válaszából: […] Az a saját jogú nyugdíjban részesülő személy, aki anyugellátása mellett munkát végez, illetve egyéni vagy társas vállalkozókéntkiegészítő tevékenységet folytat, nyugdíjnövelésre jogosult. A nyugdíj növelésenem alanyi jogon jár, hanem kérelemre állapítható meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
1
2