Munkaerőpiacra lépők szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Egy heti 40 órás munkaviszonyban álló alkalmazott után a foglalkoztató a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezményét érvényesíti, jelenleg a foglalkoztatás 3. évében jár a dolgozó. Érinti a kedvezményre való jogosultságot, ha a munkavállaló munkaideje átmenetileg napi 4 órára csökken, majd néhány hónap után ismét napi 8 óra lesz?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Szocho-tv. 11. szakasza szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményről van szó, amit a kifizető a munkaerőpiacra lépő személynek minősülő munkavállalója után vehet igénybe. Mivel az említett munkavállaló foglalkoztatásának a harmadik évében járunk, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Levonhatja az első negyedévi meg nem fizetett minimális szociális hozzájárulási adót 2023-ban egy megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó a II. negyedévben szerzett nagy összegű jövedelme után fizetendő szociális hozzájárulási adóból? A vállalkozó az első negyedévben nem realizál jövedelmet, és érvényesíti a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] 2023. január 1-jétől módosulnak az átalányadózó minimális adó- és járulékfizetésére vonatkozó szabályok. A változás révén bizonyos tekintetben visszaállításra kerülnek a 2012 előtt hatályos "göngyölítésre" vonatkozó szabályok, ami azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Érvényesítheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató az után a megváltozott munkaképességű dolgozója után, akinek az egészségi állapota mindössze 40 százalékos, de a havi munkabére meghaladja a minimálbér másfélszeresét, így ellátásra nem jogosult? Figyelembe vehető ez a személy megváltozott munkaképességűként a rehabilitációs hozzájárulás elszámolása során? Arányosan csökkenni fog a szociálishozzáárulásiadó-kedvezmény összege is abban az esetben, ha az érintett dolgozó részmunkaidős lesz, és ezzel egyidejűleg a havibére is csökken?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy a munkavállaló a minimálbér másfélszeresét meghaladó jövedelme miatt nem kérte a pénzbeli ellátás folyósítását. 2021-től sem a rokkantsági, sem pedig a rehabilitációs ellátás vonatkozásában nincs kereseti korlát, tehát ez nem akadálya az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmények

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalója foglalkoztatására tekintettel a szociális hozzájárulási adóból a három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény és a kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény is megilleti?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 17. §-ának (1) bekezdése értelmében a kifizető egy természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára csak egy adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. A Szocho-tv. nem tiltja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Továbbra is fennáll a biztosítási jog-viszonya a munkavállalónak az alábbi esetben? A munkaviszonyban álló dolgozó 2022. február 15-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, öregségi nyugdíj megállapítására igényét benyújtotta, munkaviszonyát fenntartotta. 1991. ja-nuár 1-jétől III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, majd 2013. január 1-jétől új komplex szakvélemény alapján rokkantsági ellátást állapítottak meg részére, melyet a mai napig kap folyamatosan. Kiszámított öregségi nyugdíja jóval kevesebb, mint a már folyósított rokkantsági ellátás, ezért ez utóbbit választotta. Továbbra is vonni kell tőle a társadalombiztosítási járulékot ebben az esetben? Befolyásolja a biztosítási és közteherfizetési kötelezettséget, ha a munkavállaló özvegyi nyugdíjban is részesül a rokkantsági ellátás mellett? Érvényesítheti utána a munkáltató a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló személyek akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, ha nem minősülnek kiegészítő tevékenységűnek.A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - többek között - a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozások esetében a jogszabály által meghatározott kedvezményezett foglalkoztatott fogalma valamennyi szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt tartalmazza a képzéssel kapcsolatos adókedvezmény kivételével. Ez azt jelenti, hogy a képzésben érintett dolgozók után a kivakedvezmény nem vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] A Kiva-tv. 2. §-ának 20. pontja határozza meg a kedvezményezett foglalkoztatott fogalmát, amely körbe azok a munkavállalók tartoznak, akik után a Szocho-tv. 10-16. §-a alapján a kifizető szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet.A felsorolás valóban nem tartalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Mikortól és milyen összegben élhet a munkaadó a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a munkavállalónak az esetében, akit 2022. március 21-től teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, és 2022. április 5-től rokkantsági ellátásban részesül? A dolgozó még a munkába állása előtt, 2022. március 17-én jelent meg a komplex felülvizsgálaton.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe.A Szocho-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében a kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Duális képzés szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Mi minősül tényleges képzési napnak a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételénél? Kizárólag a cégnél töltött időt lehet figyelembe venni, illetve beszámít a szabadság, az iskolában töltött idő vagy a home office is?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény összege a képzési napok számától függ.Ugyanakkor sem a Szocho-tv., sem a Felsőokt-tv., sem pedig a 230/2012. Korm. rendelet nem definiálja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Köteles a garantált bérminimum alapján megfizetni a járulékokat, illetve megfelelő a minimálbér figyelembevétele egy burkoló fő tevékenységű egyéni vállalkozó esetében, tekintetbe véve, hogy a burkolói tevékenységhez már nem kell szakképesítés? Ezzel összefüggésben további kérdés, hogy ugyanez a vállalkozó élhet-e a szakképzettséget nem igénylő munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a burkoló munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel, amelyre határozott nem a válasz. A Szocho-tv. említett kedvezményre vonatkozó 10. szakasza ugyanis meglehetősen pontosan megfogalmazza, hogy mely munkavállalók tartoznak e rendelkezés alapján kedvezményezett körbe. E szerint a kedvezményt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Szakirányú oktatás és duális képzés szociálishozzájárulásiadó--kedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt egy költségvetési szerv foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] A kérdést az indokolja, hogy a Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése a költségvetési szervek vonatkozásában - a közfoglalkoztatottakra vonatkozó adókedvezmény kivételével - kizárja a törvény 10-16. szakaszai-ban taglalt adókedvezmények érvényesítését.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
12