Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdése értelmében 2023. augusztus 14-től nem tekinthető munkaerőpiac-ra lépőnek a harmadik állam állampolgárának minősülő munkavállaló.A jogszabály alkalmazásában a 34. § 3. pontja alapján harmadik államnak a Tbj-tv.-ben harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A főfoglalkozású egyéni vállalkozó (az átalányadózó is) havonta legalább a minimálbér (vagy a garantált bérminimum) 112,5 százaléka után köteles megfizetni a szociális hozzájárulási adót akkor is, ha a jövedelme alatta marad ennek az összegnek. Ez kezdő vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kiva esetén

Kérdés: Érvényesíthető a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetében az adóalap meghatározásánál a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében, egyezően a szociálishozzájárulásiadó-mentességgel?
Részlet a válaszából: […] A kivaadózó esetében az adóalap meghatározásánál nem érvényesíthető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében. Ugyanakkor a kivás cég az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Duális képzőhelynek nem minősülő vállalkozás kedvezményei

Kérdés: Mentesül a kötelező mértékű szakképzési bér a szociális hozzáárulási adó és a személyi jövedelemadó alól a munkáltató abban az esetben, ha a saját munkavállalójával létesít szakképzési munkaszerződést, de a kamaránál nem regisztrált duális képzőhely?
Részlet a válaszából: […] A Szak-tv. R. 248. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy amennyiben a képzésben részt vevő személy a nem nappali rendszerű szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt, és ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Megváltozott munkaképességű kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell szüntetnie a tevékenységét egy kisadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha le kívánja százalékoltatni magát, vagy elegendő szüneteltetni a vállalkozást néhány napra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "leszázalékoltatás" nyilvánvalóan rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás igénylését jelenti. Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az említett ellátások jogosultsági feltételeinek egyike, hogy az érintett ne folytasson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Szocho-tv. 17/A. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem jár a termelési szünetre a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye. A Szak-tv. R. 252/B. §-ban foglaltak szerint a képzésben részt vevő személy mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Munkaerőpiacra lépők szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Egy heti 40 órás munkaviszonyban álló alkalmazott után a foglalkoztató a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezményét érvényesíti, jelenleg a foglalkoztatás 3. évében jár a dolgozó. Érinti a kedvezményre való jogosultságot, ha a munkavállaló munkaideje átmenetileg napi 4 órára csökken, majd néhány hónap után ismét napi 8 óra lesz?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Szocho-tv. 11. szakasza szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményről van szó, amit a kifizető a munkaerőpiacra lépő személynek minősülő munkavállalója után vehet igénybe. Mivel az említett munkavállaló foglalkoztatásának a harmadik évében járunk, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Levonhatja az első negyedévi meg nem fizetett minimális szociális hozzájárulási adót 2023-ban egy megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó a II. negyedévben szerzett nagy összegű jövedelme után fizetendő szociális hozzájárulási adóból? A vállalkozó az első negyedévben nem realizál jövedelmet, és érvényesíti a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] 2023. január 1-jétől módosulnak az átalányadózó minimális adó- és járulékfizetésére vonatkozó szabályok. A változás révén bizonyos tekintetben visszaállításra kerülnek a 2012 előtt hatályos "göngyölítésre" vonatkozó szabályok, ami azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Érvényesítheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató az után a megváltozott munkaképességű dolgozója után, akinek az egészségi állapota mindössze 40 százalékos, de a havi munkabére meghaladja a minimálbér másfélszeresét, így ellátásra nem jogosult? Figyelembe vehető ez a személy megváltozott munkaképességűként a rehabilitációs hozzájárulás elszámolása során? Arányosan csökkenni fog a szociálishozzáárulásiadó-kedvezmény összege is abban az esetben, ha az érintett dolgozó részmunkaidős lesz, és ezzel egyidejűleg a havibére is csökken?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy a munkavállaló a minimálbér másfélszeresét meghaladó jövedelme miatt nem kérte a pénzbeli ellátás folyósítását. 2021-től sem a rokkantsági, sem pedig a rehabilitációs ellátás vonatkozásában nincs kereseti korlát, tehát ez nem akadálya az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.
1
2
3
13