Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Mikortól és milyen összegben élhet a munkaadó a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a munkavállalónak az esetében, akit 2022. március 21-től teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, és 2022. április 5-től rokkantsági ellátásban részesül? A dolgozó még a munkába állása előtt, 2022. március 17-én jelent meg a komplex felülvizsgálaton.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe.A Szocho-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében a kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Duális képzés szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Mi minősül tényleges képzési napnak a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételénél? Kizárólag a cégnél töltött időt lehet figyelembe venni, illetve beszámít a szabadság, az iskolában töltött idő vagy a home office is?
Részlet a válaszából: […] ...a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény összege a képzési napok számától függ.Ugyanakkor sem a Szocho-tv., sem a Felsőokt-tv., sem pedig a 230/2012. Korm. rendelet nem definiálja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Köteles a garantált bérminimum alapján megfizetni a járulékokat, illetve megfelelő a minimálbér figyelembevétele egy burkoló fő tevékenységű egyéni vállalkozó esetében, tekintetbe véve, hogy a burkolói tevékenységhez már nem kell szakképesítés? Ezzel összefüggésben további kérdés, hogy ugyanez a vállalkozó élhet-e a szakképzettséget nem igénylő munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a burkoló munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel, amelyre határozott nem a válasz. A Szocho-tv. említett kedvezményre vonatkozó 10. szakasza ugyanis meglehetősen pontosan megfogalmazza, hogy mely munkavállalók tartoznak e rendelkezés alapján kedvezményezett körbe. E szerint a kedvezményt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Szakirányú oktatás és duális képzés szociálishozzájárulásiadó--kedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt egy költségvetési szerv foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] A kérdést az indokolja, hogy a Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése a költségvetési szervek vonatkozásában - a közfoglalkoztatottakra vonatkozó adókedvezmény kivételével - kizárja a törvény 10-16. szakaszai-ban taglalt adókedvezmények érvényesítését.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Szlovák állampolgár szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Jogosult a munkaerőpiacra lépők után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítésére a munkáltató a 2021. október 1-jén belépett munkavállalója után abban az esetben, ha az érintett már 6 hónapja - a minimálbér 30 százalékát meghaladó jövedelemmel járó - megbízási jogviszonyban állt új munkaadójánál? Amennyiben fennáll a jogosultság, akadálya a kedvezmény igénybevételének, ha az újonnan felvett munkavállaló szlovák állampolgár?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdése értelmében a kedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazása során munkaerőpiacra lépőnek az a személy tekintendő, aki a NAV rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

25 év alatti munkavállaló szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az adókedvezmény tekintetében annak a betéti társaságnak, amely 2018. december 5-től alkalmaz egy dolgozót, aki 2021. év végén lesz 25 éves? A társaság igénybe vette utána a 25 év alatti pályakezdőkre vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, amellyel - tudomásunk szerint - az átmeneti szabályok alapján az érintett 25. életévének a betöltéséig élhetnek, a NAV tájékoztatása szerint viszont a kedvezmény már nem jár.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a 2011. évi CLVI. tv. 462/B. §-ának (2) bekezdése szerinti legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló adókedvezményéről van szó, amely 2 évig illette meg a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Továbbra is élhet a munkáltató az álláskereső munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a 2020. május 1-jétől alkalmazott munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonya 2020. szeptember 30-án megszűnt, azonban október 12-étől újra a munkáltató alkalmazásában áll?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogszabály alkalmazásában munkaerőpiacra lépőnek az a személy minősül, aki a NAV rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Alkalmazható a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal összefüggő szociális-hozzájárulásiadó-kedvezmény a munkaviszonyhoz kapcsolódó minimumjárulék-fizetés esetén?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 13. §-ának (4) bekezdése értelmében a megváltozott munkaképességű munkavállalók ese-tében a kedvezmény havi alapja a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese. Az adóalapnak természetesen része a munkavállaló tényleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozó

Kérdés: Élhet szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a vállalkozói osztalékalap után egy megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Szocho-tv. 13. szakasza szerinti kedvezmény ugyanis a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozót csak a saját maga után fizetendő adóból illeti meg.A vállalkozói osztalékalap után fizetendő szociális hozzájárulási adót viszont az érintett nem egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a belépés napjától a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy 2019. december 9-től mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után, vagy csak január 1-jétől lesz jogosult a kedvezményre?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Szocho-tv. 10. szakasza szerinti kedvezményről van szó. Ezzel akkor élhet a munkaadó, ha a FEOR-08 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (tehát szakképzettséget nem igénylő munkakörben), vagy a 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
1
2
3
7