Nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a közteherfizetési kötelezettséget egy egyéni vállalkozó alkalmazottja esetében, aki 2023. november 15-én betöltötte a 65. életévét, de a benyújtott nyugdíjigényére a külföldi biztosítási idők igazolása híján még nem kapott végleges határozatot, így továbbra is rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül az érintett dolgozó ebben az esetben? A nyugdíj-folyósítótól azt a tájékoztatást kapta a cég, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozótól nem kell társadalombiztosítási járulékot vonni.
Részlet a válaszából: […] ...bemutatásáig célszerű a munkavállalót nem nyugdíjasként kezelni. Tény, hogy ez minél hosszabb idő, annál hosszabb időszakra kell az önellenőrzést esetlegesen elvégezni, de más lehetőséget nem látunk.(Kéziratzárás: 2024. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Önellenőrzés

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak, ha 2023 januárjában felismerte, hogy 2022. december hónapra tévesen számfejtett 10.000 forint pótlékot a munkavállalója részére, amelyet a 2023. január havi munkabéréből fizetési felszólítással visszakövetelt? Módosítani kell a 2022. december és a 2023. január havi bevallásokat is ebben az esetben? A tévesen elszámolt összeget és az abból levont, majd visszafizetett adót és járulékot a munkáltató által kiállított M30 igazoláson, illetve a járulékigazoláson hogyan kell módosítani?
Részlet a válaszából: […] ...tényét.Tekintettel arra, hogy az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) adózói szintű kötelezettségváltozást eredményez, az önellenőrzést is el kell végezni a bevallás "A" lapján. Ha az adózói javítás (helyesbítés) egyúttal önellenőrzésnek is minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] ...is, aminek nincs ugyan vonatkozási időszaka, de április 10-ét követően került kifizetésre. Ennek megfelelően a foglalkoztatónak önellenőrzést kell a 04–09. havi bevallások tekintetében benyújtania.Ami a végkielégítést illeti, álláspontunk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...is figyelembe venni.Az Art. 9. §-ában felsorolt adókötelezettségeket vizsgálva, ha a munkajövedelem külföldön adóztatható, akkor az önellenőrzést (így a módosítást) a munkáltatónak kell elvégeznie, mivel a kötelezettségek, és így az önellenőrzési pótlék is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Átalányadózó bevételi értékhatárának átlépése

Kérdés: Módosítania kell a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-bevallást abban az esetben, ha egy átalányadózó egyéni vállalkozó július hónapban túllépte a bevételi értékhatárt, és ezért visszamenőleg az általános szabályok szerint kell adóznia?
Részlet a válaszából: […] ...benyújtott negyedéves bevallásait sem a társadalombiztosítási járulék, sem pedig a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem kell önellenőrzéssel korrigálnia.(Kéziratzárás: 2023. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Utólag kifizetett bónusz bejelentése

Kérdés:

Hogyan kell bevallani egy szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló részére 2023. július hónapban kifizetett 2022. évre járó bónusz közterheit? Bejelenthető a kifizetett összeg önellenőrzéssel a 2022. december havi bevallásban, tekintettel arra is, hogy ezzel a kifizetéssel a keresete meghaladja a minimálbér 18-szorosát, és így csak egyhavi ellátását veszítené el? A munkavállaló munkaviszonya 2023. április 30-án megszűnt.

Részlet a válaszából: […] ...a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna sor.A vázolt esetben tehát a bevallás esedékessége a tényleges kifizetés ideje (önellenőrzésre nincs ok és lehetőség), és az összeget úgy kell tekinteni, mintha április 30-án került volna kifizetésre. Mivel ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kft.-ügyvezető visszamenőleges bejelentése munkaviszonyban

Kérdés:

Egy egyéni vállalkozó 2017. május 1-jétől 2022. augusztus 31-ig kisadózói tevékenységet folytatott. Emellett egyszemélyes kft.-jében ingyenes megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket. 2023. év elején nyugdíjigényt nyújtott be. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a nyugdíjbiztosítás nem fogadta el kisadózóként szerzett szolgálati idejét arra hivatkozással, hogy a biztosítás társas vállalkozóként terjedt ki rá. A nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz fordult, amely jogkövetési eljárás keretében vizsgálta az ügyet, és egyetértett az állásponttal, illetve ennek megfelelően szólította fel a céget az önellenőrzésre. A cég nem ért egyet teljes egészében ezzel a véleménnyel, de elejét szeretnék venni az ezzel kapcsolatos jogvitának mind a kormányhivatallal, mind pedig az adóhatósággal. Lehetséges ebben az esetben az a megoldás, hogy az érintett tagot visszamenőlegesen részmunkaidős munkaviszonyra jelentse be a cég, és ennek megfelelően végezzék el az önellenőrzést?

Részlet a válaszából: […] ...akkor kerül sor, ha a nyugdíjbiztosítási ellenőrzés megállapításai alapján a foglalkoztató záros határidőn belül nem folytatja le az önellenőrzést.)A NAV a nyugdíjbiztosítás jelzése alapján nem adóellenőrzést, hanem jogkövetési eljárást kezdeményezett.Az Air. 91...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés:

Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz visszafizettetéséről is kell határozatot hozni?

Részlet a válaszából: […] Egyre gyakrabban felmerülő ellentmondásra hívja fel a kérdés a figyelmet.A Tny-tv. 64. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyugellátásra vonatkozó igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Átalányadózásra jogosító keretösszeg túllépése

Kérdés: Kell, illetve lehet önellenőrizni a 2258-as bevallásokat abban az esetben, ha egy 2022 szeptemberétől átalányadózó, korábbi kisadózó egyéni vállalkozó bevétele 2022 decemberében meghaladta az átalányadózásra jogosító 8 millió forintos keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá.Ez nyilvánvalóan érinti a járulékfizetési kötelezettségét is. Hogy emiatt szükséges-e a korábbi 58-as bevallások önellenőrzése, arról csak azok tartamának az ismeretében lehet nyilatkozni. Például, ha szeptember vagy október hónapokra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaviszonyban álló dolgozók minimumjárulékai

Kérdés:

2020. július 1-jétől vagy szeptember 1-jétől kellett minimumjárulék-fizetési kötelezettséget teljesíteni a munkaviszonyban álló dolgozók után? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy foglalkoztató nem tett eleget ennek a kötelezettségének, ezért önellenőrzést kell végeznie? Pontosan melyik jogszabály tartalmazza az erre vonatkozó előírásokat?

Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó minimumjárulék-fizetésére vonatkozó szabályok az új Tbj-tv.-nyel egy időben, tehát 2020. július 1-jén léptek hatályba. Így, ha a jogszabály vonatkozó alaprendelkezését [Tbj-tv. 27. § (2) bekezdése] nézzük, akkor arra a megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
13