tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott önellenőrzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Önellenőrzési szándék bejelentése

Kérdés: Valóban késlelteti az adóhatósági ellenőrzés megindítását, ha az adóalany bejelenti az önellenőrzési szándékát? Mennyi időre halasztható el ebben az esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszból: […]érintett adómegállapítási időszak és adónem megjelölésével, még az önellenőrzési nyomtatvány benyújtását megelőzően bejelentheti, hogy önellenőrzést kíván végezni. Az önellenőrzési szándékot a 18ONELLB jelű nyomtatvány benyújtásával lehetséges bejelenteni, mely nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a NAV internetes honlapjáról.Amennyiben az adózó az előzetes bejelentést megteszi, az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig valóban nem indíthat adóellenőrzést az adózónál a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy más időszakra, illetve más adónemre vonatkozóan nem indul ellenőrzés ez alatt a 15 nap alatt.A bejelentés egyébként nem feltétele az önellenőrzésnek, tehát önellenőrzés abban az esetben is végezhető, ha azt nem előzte meg az önellenőrzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5731
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kisadózó adatközlésének önellenőrzése

Kérdés: Hogyan és milyen nyomtatványon lehet a különbözetet önellenőrzéssel rendezni egy kft. főfoglalkozású társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tagja esetében, aki minimumjárulék-fizetésre kötelezett, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként havi 50 ezer forint tételes adót fizetett a nem főállású kisadózót terhelő 25 ezer forint helyett?
Részlet a válaszból: […]kisadózó vállalkozás a kisadózóról, illetve a fizetendő kata összegéről nem bevallást, hanem bejelentést tesz, illetve tett. Ennek megfelelően, véleményünk szerint, a jogállásra vonatkozó téves adatközlést nem önellenőrzéssel, hanem a bejelentés módosításával tudja orvosolni a 'T101E bejelentőlap alkalmazásával. A bejelentőlap feldolgozása után az adófolyószámlán túlfizetés keletkezik, amelyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5037

3. találat: Önellenőrzés külföldi megbízott esetén

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a foglalkoztatónak abban az esetben, ha 2011-ben 1 millió forint megbízási díjat fizetett ki egy német állampolgár részére, amelyből az akkori szabályok szerint levonta a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat, illetve megfizette a 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot is, de a megbízott magánszemély 2013-ban benyújtotta az A1-es igazolást, amiben a külföldi hatóság igazolja, hogy a német állampolgár 2010. május óta Németországban biztosított? Vissza kell fizetni a levont egyéni járulékokat és a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszból: […]szintén megállapíthatja.Felhívjuk a figyelmet, hogy az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást - a magánszemély jövedelemadója kivételével - a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni.A nyilvántartásnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket:- az eredeti bevallási kötelezettség törvényben meghatározott határnapja,- a helyesbítés (nyilvántartásba vétel) időpontja,- a helyesbítéssel érintett adónem/támogatásnem megnevezése,- a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapja,- a helyesbített adó, költségvetési támogatás összege.A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számításának levezetését (a bevallás benyújtására elő­írt határnapot követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig, illetve a nyilvántartásba vételig eltelt napok száma, az önellenőrzési pótlék napi mértéke, az önellenőrzési pótlék összege, az önellenőrzés azon összege, amit az önellenőrzés eredményeként az adózónak pénzügyileg rendezni kell).A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az el­évülési időn belül meg kell őrizni.A személyi jövedelemadó tekintetében egy kicsit más a helyzet. Az Art. 4. számú melléklete rendelkezik a külföldi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4246
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Magán-nyugdíjpénztári tagdíj önellenőrzése

Kérdés: Hogyan kell elvégezni az önellenőrzést abban az esetben, ha utólag derül ki, hogy az egyik munkavállaló esetében tévesen került megállapításra a magán-nyugdíjpénztári tagdíj a korábbi évekre nézve, és a munkavállaló időközben már visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
Részlet a válaszból: […]jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn, a visszalépést megelőző időszakban tévesen megállapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni, feltéve hogy ennek eredményeként a nyugdíjjárulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjárulék és
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3456

5. találat: Munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó járulékbevallása

Kérdés: Kell-e módosítani a járulékbevallását annak a munkaviszonyban álló egyéni vállalkozónak, akinek a munkaviszonya 2010 januárjában rendkívüli felmondással megszűnt, de a bíróság néhány hete kimondta a felmondás jogellenességét, és helyreállította a jogviszonyt, több millió forint elmaradt munkabért megítélve?
Részlet a válaszból: […]elérő foglalkoztatással. Mivel a kérdésben említett egyéni vállalkozóról ebben az évben derült ki, hogy 2010 januárja és "ez év tavasza között" is teljes munkaidős foglalkoztatással rendelkezett, ebből következően az említett jogszabályi hely alapján visszamenőlegesen megállapítható, hogy nem kötelezett a minimálbér alapulvételével történő járulék fizetésére. Járulékfizetési kötelezettsége a tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3394

6. találat: Nyugdíjazás utólagos bejelentése

Kérdés: A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási járulék és munkavállalói járulék önrevízióján kívül kell-e még valamit önrevíziózni abban az esetben, ha a munkáltatónak nem volt tudomása arról, hogy a munkavállalója nyugdíjasnak minősül, mert 2007 februárjában betöltötte a 62. életévét, és 2005. július 12-től, 44 év munkaviszony után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? Kell-e önrevíziót benyújtani a magánszemélynek az szja-bevallások helyesbítésére? A munkáltató tudomása szerint 2008. január 1. előtt nem volt törvényi korlátja a nyugdíj melletti munkavégzésnek.
Részlet a válaszból: […]megállapítását, az egészségbiztosítási járulékon és a munkavállalói járulékon kívül más közteherfajtára nézve a munkáltatónál nincs kihatása. Így e járulékok önrevízióján (visszaigénylésén) kívül a munkáltatónak további adó- és járuléknemeket nem kell önellenőriznie. Bár a nyugdíj 2007-től adóterhet nem viselő járandóságnak minősül, azonban ha a munkavállaló ennek éves összegéről nem tett nyilatkozatot, a munkaadó az adóelőleget csak az általa juttatott bevételek után volt köteles megállapítani. Mivel a munkavállaló erre vonatkozó nyilatkozatot nem tett, az adóelőleg levonásakor a munkáltatónak nem kellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2961

7. találat: Nyugdíjas munkavállaló közterheinek revíziója

Kérdés: A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási és munkavállalói járulék önrevízióján kívül van-e egyéb kötelezettsége a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalója elmulasztotta bejelenteni, hogy 2007 februárjától öregségi nyugdíjasnak minősül, és 2005. július 12-től 44 év munkaviszonya után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? A magánszemélynek kell-e önrevízióznia a személyijövedelemadó-bevallását?
Részlet a válaszból: […]egyéni járulékok vonatkozásában elvégezni az önellenőrzést. (A nyugdíjas munkavállaló 2006 decemberéig nem fizetett nyugdíjjárulékot, 2006 augusztusáig pedig nem terhelte a természetbeni egészségbiztosítási járulék, illetve egyáltalán nem kellett fizetnie pénzbeli egészségbiztosítási és munkavállalói járulékot.) A munkavállalónak - akit kereseti korlát már
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2892

8. találat: NYENYI módosítása

Kérdés: Meg kell-e ismételni a már leadott NYENYI adatszolgáltatásokat abban az esetben, ha egy cégben 2002-ig visszamenőleg önellenőrizni kellett a bevallásokat egy munkavállaló magán-nyugdíjpénztári tagsága miatt? Nem jár-e jobban a munkavállaló, ha a nyugdíj-biztosítási bejelentése változatlan marad?
Részlet a válaszból: […]magánnyugdíj között, mivel azok egymást kiegészítik. Az az eset azonban nem fordulhat elő, hogy az igénylő magán-nyugdíjpénztári szolgáltatást és emellett 100 százalékosan állami nyugdíjat vegyen igénybe. A társadalombiztosítási nyugellátás összegének megállapítása során a nyugdíj-biztosítási szerv ugyan elsősorban a NYENYI lapok adatait veszi alapul, de az igénybejelentéskor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2448
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Adóbevallás önellenőrzése

Kérdés: A magánszemély a 2004. évi ingatlanértékesítéséből származó jövedelmét nem vallotta be, hanem a jövedelmét lakáscélra használta fel 2005. novemberben. Mivel most kiderült, hogy a bevallás helytelen, milyen mód van a rendezésre, hiszen valójában a lakáscélú felhasználás miatt nincs fizetendő adó?
Részlet a válaszból: […]visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó (lakásszerzési kedvezmény), amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított. Az adó meg nem fizetésének lehetőségével a magánszemély csak akkor élhet, ha a lakáscélú felhasználás megtörtént az adóbevallás benyújtásáig. Ebben az esetben azonban a lakáscélú felhasználás az adóbevallás esedékességéig nem történt meg. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmet be kellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2314
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Magánnyugdíjpénztár utólagos választása

Kérdés: Mit kell tenni a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak abban az esetben, ha egy 2006 szeptemberében részmunkaidős munkaviszonyt létesített, 30 év alatti pályakezdő nappali tagozatos egyetemi hallgató belépése óta nem választott magánnyugdíjpénztárat, a munkáltató a területi pénztárhoz nem jelentette be, és a levont nyugdíjjárulék teljes összegét az APEH részére utalta át?
Részlet a válaszból: […]magának a munkavállalónak a legcélszerűbb a szükséges lépéseket megtennie, pénztárat választania, míg a foglalkoztatónak a tárgyévtől eltérő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulékot, valamint tagdíjat önellenőrzéssel kell helyesbítenie. Igaz ugyan, hogy a foglalkoztató is mulasztást követett el azzal, hogy az érintett területi pénztárhoz történő bejelentését elmulasztotta, ennek ellenére - megítélésünk szerint - élhet a Tbj-tv. R. 5/B. §-ának azzal a rendelkezésével, hogy amennyiben az önellenőrzésre a foglalkoztató a munkavállaló magán-nyugdíjpénztári tagságáról történő tudomásszerzést követő hónap 12. napjáig sort kerít, akkor mentesül az önellenőrzési pótlék alól. Fentieken túl szóba jöhető lehetőség még, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2266
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést