Cukorbeteg munkavállaló kedvezménye

Kérdés:

Kérdés: Valóban jogosultak magasabb bérbesorolásra azok a munkavállalók, akik szövődményes cukorbetegként munkát végeznek? Amennyiben igen, milyen jogszabályok alapján? Milyen igazolást fogadhat el a munkáltató ebben az esetben? Egy cég munkavállalói az interneten olvastak a jogosultságról, és erre hivatkozva kérték a béremelést.

Részlet a válaszából: […] ...olyan valótlan információk, amelyeket aztán más oldalak esetleg már tényként vesznek át.Az Szja-tv. 40. §-a teszi lehetővé a súlyosan fogyatékos személyek számára, hogy személyi kedvezmény címén az összevont adóalap utáni adó terhére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Megváltozott munkaképességű személy ellátásai

Kérdés: Van valamilyen akadálya a két ellátás együttes folyósításának, annak a 24 éves súlyosan fogyatékos személynek az esetében, akinek rokkantsági ellátást állapítottak meg, és saját jogán családi pótlékban is részesül? A jogosult azt a felvilágosítást kapta, hogy az ellátásokat élete végéig kaphatja.
Részlet a válaszából: […] 2016. május 1-jétől megállapításra kerülő ügyekben rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást annak a személynek lehet megállapítani,a) aki a kérelem benyújtásakor a 15. életévét betöltötte, ésb) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Adókedvezményre jogosult fogyatékos munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározásánál az a munkavállaló, aki súlyos fogyatékosságára tekintettel az Szja-tv. szerint adókedvezményre jogosult?
Részlet a válaszából: […] Arra vonatkozóan, hogy kit lehet megváltozott munkaképességűszemélyként a rehabilitációs hozzájárulás során figyelembe venni, a 177/2005.Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja nyújt teljes körű eligazítást.Ugyanakkor azon személyek körét, akik összevont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Súlyosan fogyatékos munkavállaló adókedvezménye

Kérdés: Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek? Munkavállalása esetén igénybe veheti-e az adókedvezményt egy 50 százalékos rendszeres szociális járadékos, aki 30 százalékos baleseti járadékot is kap?
Részlet a válaszából: […] Az adókedvezmény érvényesítésére a súlyosan fogyatékosmagánszemély jogosult. Az Szja-tv. 3. § 26. pontja alapján súlyosanfogyatékosnak az a magánszemély minősül, aki súlyos egészségkárosodássalösszefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Mozgáskorlátozott állapot igazolása

Kérdés: Valóban kell-e minden évre új igazolást kérnie annak a tíz év óta súlyosan mozgáskorlátozott magánszemélynek, aki akkor kapott egy igazolást, hogy az állapota végleges, javulás nem várható? Eddig minden évben a tíz éve kapott igazolás alapján vette igénybe a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] A súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillető kedvezményérvényesítéséhez valóban szükséges a megfelelő orvosi igazolás. Abban azesetben azonban, ha az orvos olyan igazolást állított ki, hogy a beteg állapotavégleges, nem kell új igazolást kérni. Akkor van szükség új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Személyi kedvezmény súlyosan fogyatékos személy esetében

Kérdés: Továbbra is jogosult-e a személyi jövedelemadó 2800 forint összegű fogyatékos adókedvezményére az a munkaviszonyban álló rokkantnyugdíjas személy, aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt? A dolgozó rokkantsága végleges.
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv.40. § (1) bekezdése nem a rokkantnyugdíjhoz, hanem a fogyatékos állapothozköti. A 3. § 26. pontja alapján súlyosan fogyatékos személynek azt kelltekinteni, aki a súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló141/2000. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 27.