Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] ...- e foglalkoztatás nem áll fenn, tehát a munkaviszony nem akadálya a kisadózásnak.Mindez azonban nem mondható el a fizetett szabadság vagy a felmondással összefüggő felmentési idő tekintetében. Ebben az esetben a heti 36 órás foglalkoztatás megállapítható.Amit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Új belépő távolmaradása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, ha a munkára jelentkező munkavállaló a megállapodás után nem veszi fel a munkát, hanem eltűnik?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben nem került próbaidő kikötésre, vagy a próbaidő tartama már lejárt, akkor a munkaviszonyt felmondással vagy azonnali hatályú felmondással tudja a fél egyoldalúan megszüntetni [Mt. 64. § (1) bek. b) és c) pont]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíj előtt álló munkavállaló balesete

Kérdés: Lehetséges, hogy nem kéri a munkaviszonya megszüntetését és a nyugdíjazását az a munkavállaló, aki úti balesetet szenvedett, és emiatt előreláthatólag hosszabb ideig baleseti táppénzre jogosult, de egy hónap múlva betölti a nyugdíjkorhatárát? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak ebben az esetben, ha a létszámkeret miatt mindenképpen meg kívánja szüntetni a dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...beleegyezése nélkül is. Az Mt. 66. §-ának (9) bekezdése értelmében ugyanis a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.Az Mt. 294. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Szabadság kiadása munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Köteles a munkáltató az időarányos szabadnapok kiadására munkavállalói rendes felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...előírások alapján a munkáltatónak meg kell határoznia, hogy mennyi szabadságra jogosult a dolgozó, ebből mennyit használt fel a rendes felmondás időpontjáig. A jogszabályi előírás szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. Ez az a bizonyos felmondási védelem, amely alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 65. §-a (3) bekezdésének e) pontja értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság - alapesetben -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...idővel rendelkezik.] Ennek megfelelően- az Mt. 66. §-ának (9) bekezdése értelmében a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, illetve- az Mt. 77. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?
Részlet a válaszából: […] ...évnél rövidebb idő is, de naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni és rögzíteni.Határozott idejű szerződés munkáltatói felmondása [Mt. 66. § (8) bekezdés] csak a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkaidő tartama végkielégítés számítása során

Kérdés: Figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság szempontjából azt a kétéves időtartamot, amikor a munkavállaló hozzátartozója ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon volt, illetve a közel egyéves táppénzes időtartamot?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 77. §-ának (2) bekezdése értelmében a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon. A ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Felmondás várandósság és szülési szabadság alatt

Kérdés: Felmondáskor minden esetben köteles a munkáltató figyelembe venni a szülési szabadság és várandósság időszakát?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap.A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti, ugyanakkor a munkáltató nem minden esetben élhet szabadon a felmondás jogával. A fenti esetekben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.
1
2
3
36