Munkavállaló képzése

Kérdés: Utasíthatja a munkáltató a munkavállalóit, hogy szombati napokon járjanak egy olyan képzésre, ahol – többek között – a munkájukhoz szükséges új eszközök kezelését is megtanulják? Szombati napokon egyébként beosztás szerint nem végeznek munkát a dolgozók. A tanfolyam díját ebben az esetben a munkáltatónak kell megfizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányi szerződésben foglaltak szerint, a támogatás mértékével arányos ideig (de legfeljebb 5 évig) nem szünteti meg a munkaviszonyát felmondással. Tanulmányi szerződés esetében, amennyiben nem tartja be a munkavállaló a feltételeket, akkor a munkáltató elállhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Szabadságmegváltás

Kérdés: Meg kell váltani a munkavállaló szabadságát a munkaviszony megszűnése esetén akkor is, ha a munkáltató a felmondási idő teljes tartamára felmentette a dolgozót a munkavégzési kötelezettsége alól? Van különbség az eljárásban abban az esetben, ha a kilépő dolgozó vezető állású munkavállalónak minősül? Szabadságmegváltás esetén módosul a munkaviszony megszűnésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...attól függetlenül, hogy a munkáltató az Mt. 70. §-ának (1) bekezdése szerint mentesítette a munkavállalót a munkavégzés alól a felmondási időre vagy annak egy bizonyos részére, a munkavállalót szabadság illeti meg. Így attól függetlenül, hogy a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] ...visszakövetelni nem lehet. Az Mt. 77. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.Viszont a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...idejű munkaszerződésnél akkor szüntetheti meg rendes felmondással a munkáltató a munkaviszonyt, ha a munkáltató felszámolási vagy csődeljárás alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés:

Kötelező a csoportos létszámcsökkentés szabályait alkalmazni abban az esetben, ha egy vállalkozásnál a gazdasági nehézségek olyan helyzetet eredményeztek, hogy több mint tíz munkavállalót el kell bocsátania? Van esetleg más speciális szabály, amit alkalmazni kell ebben az esetben, vagy alkalmazhatók az általános szabályok?

Részlet a válaszából: […] ...A munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni, ha a munkáltató azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül szünteti meg a határozott idejű munkaviszonyt; valamint – ellenkező bizonyításig – a felmondást, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] ...e foglalkoztatás nem áll fenn, tehát a munkaviszony nem akadálya a kisadózásnak.Mindez azonban nem mondható el a fizetett szabadság vagy a felmondással összefüggő felmentési idő tekintetében. Ebben az esetben a heti 36 órás foglalkoztatás megállapítható.Amit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Új belépő távolmaradása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, ha a munkára jelentkező munkavállaló a megállapodás után nem veszi fel a munkát, hanem eltűnik?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben nem került próbaidő kikötésre, vagy a próbaidő tartama már lejárt, akkor a munkaviszonyt felmondással vagy azonnali hatályú felmondással tudja a fél egyoldalúan megszüntetni [Mt. 64. § (1) bek. b) és c) pont]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyugdíj előtt álló munkavállaló balesete

Kérdés: Lehetséges, hogy nem kéri a munkaviszonya megszüntetését és a nyugdíjazását az a munkavállaló, aki úti balesetet szenvedett, és emiatt előreláthatólag hosszabb ideig baleseti táppénzre jogosult, de egy hónap múlva betölti a nyugdíjkorhatárát? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak ebben az esetben, ha a létszámkeret miatt mindenképpen meg kívánja szüntetni a dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...beleegyezése nélkül is. Az Mt. 66. §-ának (9) bekezdése értelmében ugyanis a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.Az Mt. 294. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Szabadság kiadása munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Köteles a munkáltató az időarányos szabadnapok kiadására munkavállalói rendes felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...előírások alapján a munkáltatónak meg kell határoznia, hogy mennyi szabadságra jogosult a dolgozó, ebből mennyit használt fel a rendes felmondás időpontjáig. A jogszabályi előírás szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. Ez az a bizonyos felmondási védelem, amely alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
36