Hozzátartozó ápolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?
Részlet a válaszából: […] ...például soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során. A munkavállalót védi az Mt. azon rendelkezése miszerint a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a jogviszonyt a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Felmondási védelem

Kérdés: Mikor nem lehet felmondást közölni a munkavállalóval? Milyen felmondási védelmek léteznek?
Részlet a válaszából: […] ...lévő munkavállalók részére egyfajta védelmet nyújt az elbocsátásokkal szemben, elkerülve ezzel az esetleges önkényes munkáltatói felmondásokat.E felmondási védelmeket két kategóriába lehet besorolni, nevezetesen a felmondási tilalmak és a felmondási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] ...a fél nem tartja tiszteletben, akkor a másik fél nem köteles a szabadságot igénybe venni, illetve kiadni. Ez különösen a munkáltatói felmondás esetén fontos. Munkáltatói felmondásnál ugyanis a munkavállalót a felmondási idő felére fel kell menteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bekezdése abban az esetben kötelezi a várandós munkavállalót az állapotáról való tájékoztatásra, amennyiben szükséges a felmondási védelem életbelépéséhez. Véleményünk szerint ezért a tájékoztatás elmaradása nem szolgálhat megfelelő jogalapként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Rokkantsági nyugdíjas alkalmazott esetében van annak bármilyen jelentősége, hogy az érintett a komplex felülvizsgálaton milyen kategóriába került besorolásra? A munkaadónak mennyiben kell eltérő okmányokat bekérnie tőle a nem rokkant munkavállalókhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése g) pontjának gg) alpontja alapján nyugdíjasnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, illetve a dolgozó nem jogosult végkielégítésre.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Végkielégítésre jogosító idő

Kérdés: Beleszámítandó a végkielégítés időszakába a munkavállaló 11 hónapja tartó folyamatos keresőképtelenségének időszaka abban az esetben, ha a munkaszerződése szerint a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra, minden más vonatkozásban az Mt. rendelkezései alkalmazandóak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához először is azt szükséges tisztázni, hogy milyen alapon alkalmazandó a felmondási idő és a végkielégítés vonatkozásában a Kjt. a munkaszerződésben. A kérdésben hivatkozott Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseire való hivatkozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: Mikor minősül több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csoportos létszámcsökkentésnek? Milyen szabályok vonatkoznak erre?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításához a következő munkaviszony-megszüntetéseket kell figyelembe venni: a munkáltató működésével összefüggésben közölt felmondás, a határozott idejű munkaviszony indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondása, az olyan munkáltatói felmondás, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Köztulajdonban álló munkáltató

Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] ...szabály, hogy köztulajdonban álló munkáltató esetében sem kollektív szerződés, sem a felek megállapodása nem térhet el a felmondási időre vonatkozó szabályoktól, továbbá nincs lehetőség arra, hogy a felek legfeljebb hat hónapos felmondási időt kössenek ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Felmondás e-mailben

Kérdés: Írásbelinek minősül az e-mailben tett jognyilatkozat? Felmondható e-mail útján a munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] ...kitörölte. Könnyen belátható, hogy ez igen nehéz feladat, ennélfogva az elektronikus jognyilatkozatokra, így például az e-mailes felmondásra támaszkodni jelenleg még elég sok kockázatot rejt.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...azokat az eseteket, amikor jár a végkielégítés a munkahelyen legalább 3 éve dolgozó munkavállalónak, illetőleg amikor nem.Munkáltatói felmondás esetén főszabály szerint végkielégítést kell fizetni. Kivétel a főszabály alól az az eset, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
35