Felmondás oltatlan munkavállalónak

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munka-viszonyt, ha a munkavállaló nincs beoltva a Covid-19 vírus ellen?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldheti, amelynek elrendelésétől számított egy év eltelte után felmentéssel vagy felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkavállaló jogviszonyát.Jelenleg mi indokolhat egy ilyesfajta intézkedést?...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: A felmondás idejére járó munkabéren kívül valóban nem jogosult semmilyen egyéb juttatásra az a munkavállaló, akinek a próbaidő lejárta után minden magyarázat nélkül szóban felmondott a felettese? A munkavállaló munkaszerződése határozatlan időre szólt, és a munkáltató semmilyen kilépődokumentumot nem adott át a részére.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. rendelkezései alapján a munkaviszony megszüntethető rendes felmondással, azonban az Mt. 66. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató a felmondását köteles megindokolni.Az Mt. kommentárja az indokolási kötelezettség megszegésén felül az írásbeliség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Védettségi igazolvány hiánya

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munkavállaló munkaszerződését arra való hivatkozással, hogy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal? A munkavállaló nem akarja beoltatni magát, de a munkáltató kötelezően előírta dolgozói számára az oltást.
Részlet a válaszából: […] ...meglétéhez kötött bizonyos intézkedések (ezt támasztja alá a NAIH ajánlása is), azonban a munka-viszony erre hivatkozással történő felmondásának jogszerűsége a legtöbb esetben vitatható.A munkáltató általános céllal nem kérhet arról információt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Felmondás egészségkárosodott munkavállalónak

Kérdés: Kötelező a munkáltatónak kezdeményeznie a felmondást abban az esetben, ha a 35 éve folyamatosan az alkalmazásában álló munkavállalója egészségi állapota annyira megromlott, hogy a munkakörét már nem tudja ellátni, a munkáltató pedig más munkakört nem tud felajánlani a részére? Az 1961 májusában született dolgozó jelenleg rokkantsági ellátásban, fogyatékossági ellátásban és táppénzben is részesül, az állapota alapján 70 százalékos egészségkárosodását állapították meg. A táppénzre való jogosultság 2021. június hónapban lejár. Jogosult a munkavállaló az Mt. 69. §-a szerinti 30+60 nap felmondási időre, valamint végkielégítésként az Mt. 77. §-a szerinti 6 havi távolléti díjra? Érdemes esetleg várnia a munkáltatónak a felmondással addig, ameddig a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt? A munkáltató egy szakmai előadáson úgy értesült, hogy munkajogi szempontból a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló is nyugdíjasnak minősül, vagyis indoklás nélkül fel lehet mondani neki. Ha ez így van, akkor munkáltatói felmondás esetén sem jár a munkavállalónak a felmondási és felmentési idő?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkáltató ebben az esetben jogszerűen gyakorolhassa a felmondási jogát, köteles elküldeni a munkavállalót egy munkaköri alkalmassági (üzemorvosi) vizsgálatra, ugyanis az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján válhat jogszerűvé a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Munkaszerződés felmondása

Kérdés: Jogszerű, ha a munkáltató e-mailben mondja fel a munkaszerződést, vagy a felmondás csak írásban, kézzelfogható dokumentumban történhet?
Részlet a válaszából: […] ...fejlődése és a közlési forma elterjedtsége miatt bizonyos feltételek teljesülése esetén jogszerű lehet az e-mailben történő felmondás is.Az Mt. 22. §-ának (2) bekezdése és a Ptk. (6:7. §) is azonosan rendelkezik az írásbelinek tekintendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Biztosítás felmondás után

Kérdés: Biztosított marad még valamennyi ideig a munkavállaló abban az esetben, ha a próbaidő alatt felmond a munkáltatónak, de nem talál azonnal új munkahelyet?
Részlet a válaszából: […] ...kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. A jogszabály nem tartalmaz eltérő rendelkezést a próbaidő alatt történt munkavállalói felmondás alapján megszűnt munkaviszonnyal kapcsolatban, így a munkaviszony megszűnésének napján a biztosítási jogviszony is megszűnik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Közterhek bevallása munkáltatói felmondás esetén

Kérdés: Mikor kell bevallani a márciusi munkabért abban az esetben, ha egy dolgozó munkaviszonya 2018. március 5-én munkáltatói felmondással szűnt meg, a munkáltató 2018. január 24-én közölte a felmondást, és 2018. február 13-ától a dolgozó a felmondási idejét töltötte? A februári és a márciusi munkabér kifizetése 2018. február 27-én megtörtént.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 50. §-ának (1) bekezdése értelmében a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egyéni járulékokat megállapítani, a biztosítottól levonni, és a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Felmondás keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Elszámolhat a munkavállalóval még a táppénzes időszak alatt egy táppénz-kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató abban az esetben, ha a keresőképtelenség ideje alatt felmondott? Ki lehet fizetni a dolgozónak a felmondási időre jutó bérét, a végkielégítését és az esetlegesen ki nem vett szabadságát, vagy meg kell várni, amíg az orvos keresőképes állományba veszi?
Részlet a válaszából: […] ...miatti keresőképtelenségének ideje alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig a munkáltató a munkaviszony felmondásának jogával csak azzal a korlátozással élhet, hogy a felmondási idő legkorábban ezen időtartamok lejártát követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Felmondás e-mailen keresztüli közlése

Kérdés: Írásbeli jognyilatkozatnak tekinthető a munkaviszony elektronikus úton (e-mailen) keresztüli megszüntetése? Mikor tekinthető közöltnek az ilyen módú felmondás?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumoknak nem kell elektronikus aláírással rendelkeznie ahhoz, hogy kielégítse az írásbeliség követelményeit, ezért akár egy felmondás is megtehető elektronikus dokumentumban, azonban a bizonyítási teher a tekintetben, hogy ki volt a nyilatkozattevő, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.

Felmondás előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat-e a munkáltató az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak a rendes felmondás szabályai szerint, és ha igen, milyen juttatások illetik meg a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokon alapul. A közszolgálatban állókra ugyanis e tekintetbenmás szabályok vonatkoznak. Az Mt. szabályai alapján a munkáltató rendesfelmondással csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal összefüggőmagatartásával, illetve működésével összefüggő ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.
1
2
3
4