311. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. január 10.

TARTALOM

5273. kérdés Olasz állampolgár ingatlan- bérbeadásból származó jövedelme
Kötelezett lesz az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére egy olasz állampolgárságú magánszemély, akinek Magyarországon ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme meghaladja az évi 1 millió forintot, és Olaszországban rendelkezik biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonnyal? Változik a helyzet abban az esetben, ha a magánszemély kérte a tartózkodási engedélye kiállítását, de lakcímmel még nem rendelkezik, és előreláthatólag a magyar-országi tartózkodása nem éri el az évi 183 napot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5274. kérdés Német állampolgárságú ügyvezető
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy magyarországi cég megbízási szerződést szeretne kötni a német állampolgárságú ügyvezetővel egyszeri tanácsadói tevékenységre? Az ügyvezető állandó lakcíme Németországban van, az ügyvezetésért semmilyen juttatást nem kap, a céggel nem áll munkaviszonyban, és az egyszeri megbízási díj összege meghaladja a minimálbér 30 százalékát.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5275. kérdés GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállaló szociális- hozzájárulásiadó-kedvezménye

Hányszor vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó után abban az esetben, ha az édesanya két gyermeke születése között dolgozott, az első gyermek születése után a munkáltató már igénybe vette a kedvezményt, majd a munka-vállaló újra szült, és most ismét munkába áll? Igénybe veheti a kedvezményt 3 éves időtartamra a munkáltató ebben az esetben?

5276. kérdés Külföldön biztosított személyek kötelezettségei
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy cég Dániába küldi ki dolgozni a munkavállalóit az ott bejegyzett vállalkozásához? A magyar munkavállalók a külföldi tartózkodás alatt a foglalkoztatónál fizetés nélküli szabadságon lesznek, a jövedelmüket Dániában kapják meg, és ott rendelkeznek majd biztosítási kötelezettséggel is. Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a magánszemélyeknek a magyar egészségbiztosítási pénztárhoz ebben az esetben?
5277. kérdés Alkalmi munkavállaló közterhei
Keletkezik járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló ilyen címen szerzett bére túllépi az éves keretösszeget, és 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésére válik kötelezetté?
5278. kérdés Táppénz módosítása
Módosítható szabadságra a táppénz?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5279. kérdés Kft. "tevékenységének szüneteltetése"
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy kft. szünetelteti a tevékenységét?
5280. kérdés Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie annak, aki megváltozott munkaképességű személynek minősül, de semmilyen ellátást nem kap, és munkaviszonnyal sem rendelkezik?
5281. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Dolgozhat heti 40 órás munkaviszonyban, illetve adott időszakonként beosztható túlórára egy rokkantsági ellátásban részesülő szakmunkás munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltató figyeli, hogy a munkabére ne haladja meg a garantált bérminimumot?

5282. kérdés Nyugdíjas személy részére fizetett elmaradt munkabér
Melyik évre vehető figyelembe a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés számításánál egy öregségi nyugdíjas munkavállaló részére bírósági ítélet alapján 2014. évre vonatkozóan 2016. december hónapban kifizetett 750 ezer forint összegű elmaradt munkabér?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5283. kérdés Gyermekápolási táppénz
Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5284. kérdés Táppénz alapja, mértéke
Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha a minimálbér alapulvételével és 50 százalékos mértékben számfejtette annak a dolgozónak a táppénzeit, aki 2016. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, nyilatkozata szerint ezt megelőzően nem állt biztosításra kötelezett jogviszonyban, és keresőképtelen volt 2016. augusztus 1-7., szeptember 9-26. és november 2-27. között? A munkavállaló betegszabadságon volt 2016. április 20-27., június 24-29. és augusztus 1-3. között.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5285. kérdés Nők kedvezményes nyugdíja
Mikor mehet el a 40 év jogosultsági idő után járó kedvezményes nyugdíjba az a nő, aki 1977. augusztus 15-én állt munkába, és folyamatosan egy munkahelyen dolgozott, közben 7 és fél évet gyermekgondozással töltött, és több hónapig táppénzen is volt? Beleszámít a táppénz a szolgálati időbe?
5286. kérdés Nők kedvezményes nyugdíja külföldön szerzett szolgálati idő esetén
Jogosult lehet a 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjra az a nő, aki Magyarországon 8 év, Németországban pedig 32 év szolgálati időt szerzett? Hogyan állapítják meg a nyugdíj összegét?
5287. kérdés Jogorvoslat emelt összegű családipótlék-kérelem elutasítása esetén
Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a személynek, aki tartós betegségére tekintettel emelt összegű családi pótlékot igényelt, de a kormányhivatal elutasította a kérelmét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5288. kérdés Helytelenül levont járulékok
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató helytelenül vonta le a járulékokat a munkavállalójától?
5289. kérdés Garantált bérminimum
Figyelembe vehető a kereset részeként a 30 százalékos bérpótlék annak a munkavállalónak az esetében, aki megszakítás nélküli munkarendben dolgozik, órabérben megállapított munkabérét tartalmazza a munkaszerződés, de az összes többi bérelem a munkáltatónál hatályos kollektív szerződésben van rögzítve? A munkavállaló munkaszerződésben meghatározott órabére nem éri el a 2017. évi garantált bérminimumot, de a keresete garantált részét képező pótlékkal kiegészítve már igen. Meg kell emelni a fizetést ebben az esetben?
5290. kérdés Közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló jubileumi jutalma
Jogosult jubileumi jutalomra egy polgármesteri hivatalban - az Mt. alapján - foglalkoztatott villanyszerelő, aki 1981. június 1-jétől 1991. március 29-ig a Magyar Néphadsereg egyik gépgyárában dolgozott szintén villanyszerelő munkakörben? A Közszolgálati Szabályzat alapján a hivatalban töltött időre jogosult a jubileumi jutalomra, a Magyar Néphadsereg gépgyárában töltött időszak azonban megkérdőjelezhető.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére