tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott táppénz mértéke tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Biztosítási jogviszonyok igazolása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor 50 százalékos táppénzt számfejtett a munkavállalója 2019. december hónapban fennállt keresőképtelenségének idejére, tekintettel arra, hogy nem adta le a tb-kiskönyvet a belépésekor (erről nyilatkozott), és a kifizetőhely felszólítására sem pótolta a mulasztását? Újra kell számfejteni az ellátást arra tekintettel, hogy a munkavállaló ismételt - immár tartós - keresőképtelensége miatt megkérte a biztosítási jogviszonyainak igazolását a kormányhivataltól, amely szerint már a korábbi táppénzét is 60 százalékos mértékben kellett volna elszámolni?
Részlet a válaszból: […]esetén az újabb foglalkoztató a kiskönyvbe a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és azt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez a megbízási jogviszony.A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a fentiekben említett adatokon kívül feljegyzi a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj időtartamát.Ha a kiskönyv betelt, újat kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó kiskönyveket.Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor a biztosítási jogviszonyokat és az egészségbiztosítási ellátásokat tartalmazó igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy azt az előző foglalkoztatójától szerezze be. A biztosítottnak nyilatkozatot kell tennie arról, ha a kiskönyvet nem szerzi be. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. A foglalkoztatónak egyébként új igazolványt kell kiállítania, ha a biztosított azt az előző foglalkoztatójától a felhívást követő 30 napon belül nem szerzi be.Amennyiben az igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6436
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Táppénz mértéke

Kérdés: Mikortól lesz jogosult a 60 százalékos mértékű táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte nem volt biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonya, és 2017. augusztus 7-től jelenleg is keresőképtelen? A dolgozó 2016. június hóban 22 napot, 2017. februárban 7 napot és 2017. május hónapban 24 napot fizetés nélküli szabadságon volt.
Részlet a válaszból: […]töltött nappal rendelkezik. Jelen esetben a dolgozó a keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőzően ugyan több mint két év folyamatos biztosítási idővel rendelkezik (768 nap), de ezen időtartamon belül a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítási ideje csak 715 nap, hiszen a fizetés nélküli szabadságok ideje alatt szünetel a biztosítás, ezért ezek a napok nem vehetők figyelembe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5542
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Táppénz mértéke

Kérdés: A 730. napra már 60 százalékos vagy még 50 százalékos táppénzt kell folyósítania a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a munkavállaló az ellátás folyósítása alatt éri el a 730 nap folyamatos biztosítási idejét?
Részlet a válaszból: […]Eb-tv. 48/A. §-ának (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosításban töltött nappal rendelkezik. Ez azt is jelenti, hogy a jogviszony fennállása alatt a biztosítás szünetelésének időtartama nem számít be a 730 napba.Ha a folyamatos biztosítási időn belül a biztosításban töltött napok száma a keresőképtelenség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5489
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Táppénz alapja, mértéke

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha a minimálbér alapulvételével és 50 százalékos mértékben számfejtette annak a dolgozónak a táppénzeit, aki 2016. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, nyilatkozata szerint ezt megelőzően nem állt biztosításra kötelezett jogviszonyban, és keresőképtelen volt 2016. augusztus 1-7., szeptember 9-26. és november 2-27. között? A munkavállaló betegszabadságon volt 2016. április 20-27., június 24-29. és augusztus 1-3. között.
Részlet a válaszból: […]alapulvételével kell megállapítani, ha a tényleges vagy szerződés szerinti jövedelme a minimálbér összegét eléri vagy meghaladja.A második esetben az irányadó időszak a 2016. már-cius 1-jétől június 30-ig terjedő időtartam, melyben a dolgozó rendelkezik 120 napi jövedelemmel, ezért a számítási időszak a 2016. március 3-tól június 30-ig terjedő időtartam. A dolgozónak tehát már van a jogosultsága kezdőnapját megelőzően 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje, ezért a számítási alap itt már nem a minimálbér, hanem a 120 napi jövedelem 1 naptári napi átlaga.A harmadik esetben az irányadó időszak a 2016. március 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időtartam. Ezen időtartamon belül a dolgozó augusztus 4-től 7-ig táppénzben részesült, azaz 4 nap kieső idővel rendelkezik, de ennek ellenére van 180 napi jövedelme, ezért a 180 napi jövedelem alapulvételével lehet a naptári napi alapot kiszámolni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5284
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Táppénz mértéke

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor 50 százalékos mértékű táppénzt számfejtett annak a dolgozónak a részére, aki 2014. június 20-tól áll a munkáltató alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. október 9-től 2014. június 18-ig tartott, és 2015. október 7-től 2015. október 18-ig keresőképtelen volt? A dolgozó október 7-re még betegszabadságot kapott.
Részlet a válaszból: […]esetet is, amikor a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben - 50 százalék. Abban az esetben azonban, ha a biztosítottnak a keresőképtelenség bekövetkezésekor még nincs kétévi folyamatos biztosítási ideje, de azt a táppénzfolyósítás ideje alatt eléri, a két év elérésének időpontjától már 60 százalékos táppénzre jogosult.Ebben az esetben a dolgozó sem a keresőképtelensége első napján, sem a táppénzre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4896
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Passzív táppénz mértéke

Kérdés: Hány százalékos mértékű a biztosítási jogviszony megszűnése után járó úgynevezett passzív táppénz?
Részlet a válaszból: […]esetén, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt hatvan százaléka. A biztosítás megszűnését követően táppénz a keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban a jogviszony megszűnését követően 45 napon át jár. A 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenségek esetén a táppénz mértéke legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 százalékának harmincadrészét. A biztosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Táppénz mértéke

Kérdés: Hány százalékos táppénz illeti meg azt a keresőképtelen biztosítottat, aki munkanélküli-segélye után munkaviszonyt létesített?
Részlet a válaszból: […]táppénz mértéke hatvan százalék. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély folyósításának az időtartama. A kérdés pontos megválaszolásához viszont azt is tudni kell, hogy ki a biztosított, jelen esetben azt, hogy a munkanélküli-segélyben részesülő biztosított-e vagy sem. A biztosítottak körét a Tbj-tv. taglalja. Biztosítottak többek között a munkaviszonyban álló személyek, a keresetpótló juttatásban, munkanélküli-járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben részesülők. Tehát a munkanélküli-járadék folyósításának az időtartamát biztosításban töltött időként kell figyelembe venni. Azt azonban figyelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1260
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Táppénz alapja és mértéke

Kérdés: Mely időszak alapján kell kiszámolni a táppénzt annak a dolgozónak, akinek a munkaviszonya 2005. március 1-jétől 2005. június 30-áig tartott egy szövetkezetnél, és 2005. július 1-jétől passzív jogon táppénzt igényel? A megelőző időszakban az alábbi jogviszonyai voltak. 2003. július 1-jétől december 31-éig munkaviszony, 2004. január 1-jétől december 31-éig munkaviszony, 2004. november 4-étől december 31-éig és 2005. január 1-jétől február 28-áig munkanélküli-ellátás. Ebben az esetben is érvényes-e a maximum 90 napos folyósítás, hiszen a biztosított terhesség miatt van táppénzen, és 2005. novemberben fog szülni?
Részlet a válaszból: […]járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás során a táppénz alapját ennek a jövedelemnek naptári napi átlaga képezi. A táppénz mértéke pedig a biztosításban töltött időtől függően a napi átlagkereset 70 vagy 60 százaléka. Irányadó időszak a táppénzre jogosultság kezdőnapját (az a nap, amikortól a táppénzfolyósítás jár) közvetlenül megelőző naptári év első napjától a táppénzre való jogosultságot megelőző napig tart, ha ezen időszak alatt a biztosítási idő folyamatos. Amennyiben a táppénzjogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben a betegnek volt legalább 180 naptári napi jövedelme, akkor a táppénz összegét a táppénzjogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem alapján kell megállapítani (számítási időszak esetünkben: 2004. január 1-jétől 2004. december 31-éig). A biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz esetében nincs jelentősége, hogy a keresőképtelenség terhesség miatt áll fenn. A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a táppénz maximális időtartama passzív jogon 90 nap lehet. A táppénz folyósításának lejártát követően igényelhető terhességi-gyermekágyi segély, ha a jogszabályban foglalt feltételek fennállnak. A terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsághoz két feltétel együttes fennállása szükséges. Az egyik feltétel, hogy az igénylő a szülést közvetlenül megelőző két éven belül legalább 180 napi biztosítási idővel rendelkezzen. A másik feltételnek lényegét tekintve négy összetevője van, amelyek vagylagosak, tehát bármelyik megléte elegendő. Ezek a következők: - a szülés a biztosítás tartama alatt, vagy - a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy - 42 napon túl, de a táppénz, baleseti táppénz folyósításának az ideje[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1211
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Táppénz mértéke adaptációs szabadság ideje alatt

Kérdés: Hány százalékos táppénz jár annak a biztosítottnak, akit adaptációs szabadságra küldenek?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb 60 nap lehet. Erre az időtartamra a keresőképtelenséget a kórház igazolja. Az igazolástól függetlenül az adaptációs szabadság időtartamát nem lehet fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak tekinteni. Tehát a táppénz mértékét az általános szabályok szerint kell megállapítani. Azaz, ha van a biztosítottnak kétéves folyamatos biztosítási ideje, az adaptációs szabadság időtartamára a táppénz mértéke 70 százalék, ha nincs, akkor 60 százalék. Természetesen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1097
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Táppénz ideje, mértéke

Kérdés: Egy 2004. február 2-től jelenleg is biztosított nődolgozó keresőképtelen beteg 2004. április 23-tól április 25-ig, majd 2004. május 6-tól jelenleg is (szülni fog). Hány napra és milyen mértékben illeti meg a táppénz, ha- 2002. november 4-től november 29-ig munkaviszonyban állt,- 2002. december 2-től december 27-ig táppénzben,- 2003. január 8-tól 2004. január 31-ig GYES-ben részesült?
Részlet a válaszból: […]4-től. A táppénzre jogosító, folyamatos biztosításban töltött napok száma: 120. 2004. május 6-tól - az előzmény figyelembevételével
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 862
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést