Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Mikortól és milyen összegben élhet a munkaadó a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a munkavállalónak az esetében, akit 2022. március 21-től teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, és 2022. április 5-től rokkantsági ellátásban részesül? A dolgozó még a munkába állása előtt, 2022. március 17-én jelent meg a komplex felülvizsgálaton.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe.A Szocho-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében a kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Rehabilitációs hozzájárulás összege I.

Kérdés: Figyelembe vehető egy fő megváltozott munkaképességű dolgozóként az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki az év folyamán 6 alkalommal, összesen több mint 4 hónapig keresőképtelen volt?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. § (4) bekezdése a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó kötelezettség meghatározása során létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló önkéntes karanténja

Kérdés: Keletkezik a munkáltatónak minimumjárulék-fizetési vagy bármilyen egyéb fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló önkéntes karanténba vonult? Be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan munkavállalóról van szó, akit a munkaadó mentesít a munkavégzési kötelezettség alól, ugyanakkor erre az időszakra munkaviszonyával összefüggésben semmilyen díjazás sem illeti meg.Ebből következően az érintett biztosítása - a Tbj-tv. 16. §-ának c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Kérheti az ellátása újraszámítását egy rokkantsági ellátásban részesülő (C2-es kategória) személy, ha több mint 1 éve munkaviszonyban áll? A rokkantsági ellátásának van maximum-összege?
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy lemondjon az ellátásáról és azt újra igényelje. Ebben az esetben új igényként kerül elbírálásra (természetesen a korábbi komplex minősítés eredményének a figyelembevételével), és az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Az új Tbj-tv. szerint a rehabilitációs hozzájárulásban részesülő munkavállaló csak 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Vonatkozik ez a járulékkedvezmény a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozóra is?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű munkavállalók vonatkozásában csak a munkaadó jogosult szociálishozzá-járulásiadó-kedvezményre a Szocho-tv. 13. szakaszában foglaltak szerint, ám az e körbe tartozó munkavállalók biztosítási jogviszonyból származó járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Munkavállalás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Érvényes a nyugdíj melletti foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás arra a munkavállalóra, akinek a rehabilitációs ellátását megszüntették, és helyette rokkantsági ellátást állapítottak meg?
Részlet a válaszából: […]

Nem érvényes, mivel sem a rehabilitációs ellátás, sem a rokkantsági ellátás nem minősül nyugellátásnak. A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után az általános szabályok szerint kell megfizetni a járulékokat.

(Kéziratzárás: 2020. 09. 21.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Szakképzési hozzájárulás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie annak érdekében, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény mellett igénybe lehessen venni a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményt is?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. értelmében a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítése szempontjából megváltozott munkaképességű személynek minősül az,- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik foglalkoztató veheti figyelembe a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában megváltozott munkaképességű dolgozóként, illetve melyik munkaadó élhet a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a dolgozónak az esetében, aki rokkantsági ellátásban részesül, és egyidejűleg két munkáltatónál áll munkaviszonyban? Ha mindkettő, akkor a rehabilitációs hozzájárulásnál fél-fél személyként kell beszámítani? Lehetséges-e, hogy a szociális hozzájárulási adó kedvezményezett összege mindkét esetben elérje a minimálbér kétszeresét? Mennyiben módosul mindez, ha több munkáltató által egy munkakörre létesített munkaviszonyban álló dolgozóról van szó?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a rehabilitációs hozzájárulással. A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzá-járulás vonatkozásában azt a megváltozott munka-képességű személyt lehet figyelembe venni, akinek a munkaszerződése szerinti munkaideje a napi 4 órát eléri. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottá válik egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, aki 2019. november 1-jétől napi 6 órás munkaviszonyt létesít egy kft.-ben? Be kell jelenteni a jogviszonyt a 'T1041-es nyomtatványon? Jogosult lesz valamilyen kedvezményre a munkáltató a munkavállaló után, és ha igen, milyen módon kell azt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló nem minősül nyugdíjasnak, illetve semmilyen egyéb speciális szabály sem vonatkozik rá, így belépése napján biztosítottá válik a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. A biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Külföldi nyugdíjban és rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Hogyan alakul annak a Magyarországon munkaviszonyban álló, állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárnak a járulékfizetési kötelezettsége, aki itthon rokkantsági ellátás mellett dolgozik, és Romániából saját jogú nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett rokkantsági ellátásban részesülő személy társadalombiztosítási jogállását alapvetően az határozza meg, hogy Romániában milyen jellegű ellátásban részesül.Amennyiben öregségi nyugdíjban, akkor a Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
1
2
3