Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az adóelőleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 39/C. §-ában foglaltakat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] A módosításnak több esete is lehetséges. Ehhez tudni kell, hogy a szabadság kiadásának szabályait az Mt. 122-125. §-ai tartalmazzák. A 122. § (1) bekezdése értelmében, alapesetben a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
Kapcsolódó címkék: