Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló esetében tehát a jogosultság kezdőnapjának hónapjára számított távolléti díj összege alapján kerül kiszámításra a táppénz alapja.Az Mt. 152. §-a értelmében a távolléti díj kiszámításakor az alapbért kell figyelembe venni, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Egyéni vállalkozó táppénzének alapja

Kérdés: Miért nem a tényleges jövedelem alapján állapították meg a táppénz összegét annak az egyéni vállalkozónak, aki 2021. szeptember 15-től kezdte meg a tevékenységét, előtte augusztus 31-ig munkaviszonyban állt, és október 11-től keresőképtelen? A vállalkozó október hónapban 300 ezer forint kivétet számolt el, a táppénzt mégis a minimálbér alapulvételével állapították meg.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdése értelmében amennyiben az igénylő a jogviszonyában nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi - a 48/A. § (2) bekezdése szerinti - folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Tárgyjuttatás figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz alapjának megállapítása során a munkavállalók 10 éves munkaviszonyára tekintettel ajándékozott óra ellenértékét? A munkáltató az ellenértéket felbruttósítja, a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a járulékokat levonja, illetve megfizeti a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszából: […] ...megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Ennek következtében a jogcím nem befolyásolja a jövedelem meghatározását.A táppénz alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
Kapcsolódó címkék:  

Táppénz alapja

Kérdés: Figyelembe kell venni a munkavállalók részére étkezési térítés címén adott havi 12 530 forint járulékköteles juttatást a táppénz alapjának számításakor abban az esetben, ha a munkáltató ezt minden hónapban valamennyi dolgozójának kifizeti attól függetlenül, hogy keresőképtelen volt, vagy egész hónapban dolgozott? A ki- és belépő dolgozók időarányosan kapják meg a juttatást.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39/A. §-ában foglaltak értelmében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításához az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.
Kapcsolódó címke:

Utólag kifizetett munkabér elszámolása táppénzalapként

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a dolgozó március 11-től folyamatosan keresőképtelen, és a 2018. december 1. napjától megemelkedett munkabérét a munkáltató csak késedelmesen, 2019. február hónaptól utalta az elmaradt különbözettel együtt?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanis, ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőzően a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Táppénz alapja

Kérdés: Táppénzalapot fog képezni a céges logóval ellátott óra ellenértéke, amelyet egy vállalkozás lojalitási ajándékként ad a munkavállalóinak? A juttatás értéke után - többek között - az egészségbiztosítási járulék is megfizetésre kerül.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg, hogy a táppénz összegének megállapításához milyen jövedelmeket lehet figyelembe venni. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
Kapcsolódó címke:

Táppénz alapja, időtartama

Kérdés: Meddig lesz jogosult táppénzre, és mi lesz az ellátás alapja annak a munkavállalónak, aki 2018. február 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2018. június 4-től keresőképtelen, és betegszabadságát már kimerítette, így az első naptól táppénzt kap? A dolgozó munka-bére 300?000 forint/hó, előzetes szerződéses munkaviszonya 2017. április 3-tól 2017. április 23-ig tartott, és e jogviszonyában bekövetkezett üzemi balesetéből kifolyólag baleseti táppénzben részesült 2018. január 31-ig.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg, hogy mennyi folyamatos biztosításban töltött ideje van a dolgozónak. Mivel a munkaviszonya megszűnt 2017. április 23-án, de 2018. január 31-ig baleseti táppénzben részesült, s az újabb munkaviszonya 2018. február 5-én kezdődött, ezért a biztosításban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:  

Táppénz alapjának megállapítása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az adott időszakra vonatkozó jövedelmet egy megbízási jogviszonyban álló személy esetében, ha a megbízása szeptember hónapban kezdődött, de csak októberben fejeződött be, és a megbízási díj számfejtése is csak ekkor történt meg? Szeptemberi vagy októberi jövedelemként kell figyelembe venni a megbízási díjat ebben az esetben a baleseti táppénz alapjának megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításánál a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, ha a tényleges jövedelem 30 naptári napnál kevesebb.A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
Kapcsolódó címke:

Jutalom figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Figyelembe vehető a 2016. december hónapban kifizetett jutalom a dolgozó 2017. szeptember 5-től járó táppénzének alapjául abban az esetben, ha a 2016. október 12-től 2017. június 30-ig tartó időszak alatt a dolgozó az előző betegsége miatt 2016. október 17-től 2017. június 6-ig táppénzen volt, azaz a jutalom kifizetésekor sem dolgozott? A kifizető a jutalom után minden közterhet rendben megfizetett.
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől megváltoztak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításával kapcsolatos fogalmak.A pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jo-go--sultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Táppénz munkaidő változása esetén

Kérdés: Mennyi idő elteltével lehet jogosult magasabb összegű táppénzre a 4 év óta 4 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, ha 2017. június 1-jétől már napi 8 órás munkaviszonyba kerül bejelentésre? Abban az esetben, ha például 2017. augusztus 1-jétől táppénzes állományba kerülne, akkor hány órára és milyen alap figyelembevételével kapná az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...Feltételezzük, hogy a napi 4 órás munkavégzés időtartamára a dolgozó jövedelme kevesebb, mint a napi 8 órás munkavégzésért.A táppénz alapja a dolgozó jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától, a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
8