tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

74 találat a megadott táppénz alapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tárgyjuttatás figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz alapjának megállapítása során a munkavállalók 10 éves munkaviszonyára tekintettel ajándékozott óra ellenértékét? A munkáltató az ellenértéket felbruttósítja, a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a járulékokat levonja, illetve megfizeti a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszból: […]érteni.Járulékalapot képező jövedelem az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem (Tbj-tv. 27. §).A táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Ennek következtében a jogcím nem befolyásolja a jövedelem meghatározását.A táppénz alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6653
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Táppénz alapja

Kérdés: Figyelembe kell venni a munkavállalók részére étkezési térítés címén adott havi 12 530 forint járulékköteles juttatást a táppénz alapjának számításakor abban az esetben, ha a munkáltató ezt minden hónapban valamennyi dolgozójának kifizeti attól függetlenül, hogy keresőképtelen volt, vagy egész hónapban dolgozott? A ki- és belépő dolgozók időarányosan kapják meg a juttatást.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. A munkáltató a jogszabályok alapján helyesen állapította meg, hogy a dolgozóknak biztosított havi étkezési díj adó- és járulékköteles jövedelem. Ennek következtében a táppénz összegének megállapításánál a számítási időszakban bevallott jövedelemként kell figyelembe venni. Ha tehát a számítási időszakon belül van olyan időtartam,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6165
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Utólag kifizetett munkabér elszámolása táppénzalapként

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a dolgozó március 11-től folyamatosan keresőképtelen, és a 2018. december 1. napjától megemelkedett munkabérét a munkáltató csak késedelmesen, 2019. február hónaptól utalta az elmaradt különbözettel együtt?
Részlet a válaszból: […]számára kedvezőtlenül alakul.Alkalmazva az Eb-tv. 48. §-ának (1) bekezdését, a dolgozót megillető táppénzellátás alapját nem képezi a 2019. február hónapban kifizetett elmaradt jövedelemrész. A jogszabály szerint ugyanis, ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőzően a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A?folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A munkavállaló keresőképtelensége 2019. március 11. napján vette kezdetét, ezért a 2019. február hónapban kifizetett, emelt összegű jövedelemnövekmény jelen keresőképtelensége idejére megállapított egészségbiztosítási ellátása összegét nem befolyásolja.Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.A már megemelt, valamint az elmaradt, jogosult munkabér visszamenőleges elszámolására, kifizetésére 2019. február hónapban került sor, ezért a bevallás benyújtását 2019. március 12. napjáig teljesítette munkáltatója az adóhatósághoz.A visszamenőleg rögzített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6129
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Táppénz alapja

Kérdés: Táppénzalapot fog képezni a céges logóval ellátott óra ellenértéke, amelyet egy vállalkozás lojalitási ajándékként ad a munkavállalóinak? A juttatás értéke után - többek között - az egészségbiztosítási járulék is megfizetésre kerül.
Részlet a válaszból: […]összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §).Az ajándékba kapott óra ára is jövedelemnek minősül, tehát az ellátás (táppénz) alapját képezi. Tekintettel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6109
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Táppénz alapja, időtartama

Kérdés: Meddig lesz jogosult táppénzre, és mi lesz az ellátás alapja annak a munkavállalónak, aki 2018. február 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2018. június 4-től keresőképtelen, és betegszabadságát már kimerítette, így az első naptól táppénzt kap? A dolgozó munka-bére 300?000 forint/hó, előzetes szerződéses munkaviszonya 2017. április 3-tól 2017. április 23-ig tartott, és e jogviszonyában bekövetkezett üzemi balesetéből kifolyólag baleseti táppénzben részesült 2018. január 31-ig.
Részlet a válaszból: […]számít be a baleseti táppénz folyósításának az ideje. (Ez nem biztosításban töltött idő, csak összekötő időnek minősül.)Tehát folyamatos biztosításban töltött idő 2017. április 3-tól április 23-ig 21 nap, majd 2018. február 5-től június 3-ig 119 nap, összesen 140 nap [Eb-tv. 18/A. § (1) bekezdése]. Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, de legfeljebb a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napok számának megfelelően, és maximum egy éven át. A dolgozó 2018. június 4-én kezdődő keresőképtelensége alapján tehát 140 napig jogosult táppénzre. Ha a táppénzfolyósítás időtartamát kell meghatározni, nem hagyható figyelmen kívül az előzmény számítása. Nem előzmény a baleseti táppénz folyósításának az időtartama (Eb-tv. 46. §).A táppénz összegének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5830
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Táppénz alapjának megállapítása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az adott időszakra vonatkozó jövedelmet egy megbízási jogviszonyban álló személy esetében, ha a megbízása szeptember hónapban kezdődött, de csak októberben fejeződött be, és a megbízási díj számfejtése is csak ekkor történt meg? Szeptemberi vagy októberi jövedelemként kell figyelembe venni a megbízási díjat ebben az esetben a baleseti táppénz alapjának megállapítása során?
Részlet a válaszból: […]jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Az ellátások alapjának megállapításánál a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, ha a tényleges jövedelem 30 naptári napnál kevesebb.A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani.Ha a biztosított nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, baleseti táppénzének alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5706
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Jutalom figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Figyelembe vehető a 2016. december hónapban kifizetett jutalom a dolgozó 2017. szeptember 5-től járó táppénzének alapjául abban az esetben, ha a 2016. október 12-től 2017. június 30-ig tartó időszak alatt a dolgozó az előző betegsége miatt 2016. október 17-től 2017. június 6-ig táppénzen volt, azaz a jutalom kifizetésekor sem dolgozott? A kifizető a jutalom után minden közterhet rendben megfizetett.
Részlet a válaszból: […]következik, hogy csak azon pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem vehető figyelembe, amely jövedelem a számítási időszakban a NAV-hoz bevallásra került.Mi is a számítási időszak? Ennek meghatározása előtt nézzük meg az irányadó időszak fogalmát.Irányadó időszak alatt folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjától, vagy a fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakot kell érteni.Számítási időszak az irányadó időszakon belül az Eb-tv. 48. §-ának (1)-(4) bekezdésében meghatározott időszak, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási-járulék-alapot képező jövedelmet vallottak be.A pénzbeli ellátásokat - így a táppénzt is - a számítási időszak hónapjaira (napjaira) bevallott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5581

8. találat: Táppénz munkaidő változása esetén

Kérdés: Mennyi idő elteltével lehet jogosult magasabb összegű táppénzre a 4 év óta 4 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, ha 2017. június 1-jétől már napi 8 órás munkaviszonyba kerül bejelentésre? Abban az esetben, ha például 2017. augusztus 1-jétől táppénzes állományba kerülne, akkor hány órára és milyen alap figyelembevételével kapná az ellátást?
Részlet a válaszból: […]jövedelem. Feltételezzük, hogy a napi 4 órás munkavégzés időtartamára a dolgozó jövedelme kevesebb, mint a napi 8 órás munkavégzésért.A táppénz alapja a dolgozó jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától, a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az utolsó naphoz legközelebb eső 180, illetve 120 naptári napi jövedelem. A kérdésbeli példát alapul véve, ha 2017. augusztus 1-jétől keresőképtelen állományba kerül a dolgozó, s az első naptól táppénzre jogosult, a táppénz alapját a 2017. május 31-étől visszafelé számított 180 napi jövedelme alapján kell megállapítani. Ezen időtartam alatt pedig még a napi 4 órás munkaidőre járó jövedelmet (bért) kapta.Tekintettel arra, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5510
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Táppénz alapja GYED-ről visszatért munkavállaló esetén

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével állapíthatja meg a táppénzt, illetve alkalmazhatja az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti előnyszabályt a kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, akinek az első gyermeke 2015. június 24-én született, a gyermek születésétől 168 napra CSED-et, majd ezt követően 2015. december 9-től 2016. augusztus 31-ig GYED-et kapott, 2016. szeptember 1-jétől visszament dolgozni napi 6 órában, 2017. júliusra várja második gyermekét, és 2017. január 23-tól veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba került? A kismama szerződés szerinti bére alapján a napi alap 4500 forint, a folyósított GYED napi alapja pedig 5100 forint volt.
Részlet a válaszból: […]naptári napi jövedelme, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, CSED-ben vagy GYED-ben részesült - kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat -, a táppénz naptári napi összegét az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelemnél kedvezőbb. A régi szabály szerint a megállapított ellátás alapjához az összehasonlítási alap a szerződés szerinti jövedelem volt. 2017. január 1-jétől a szerződés szerinti jövedelem abban az esetben lesz az összehasonlítás alapja, ha nincs tényleges jövedelem.Jelen esetben a 2017. január 23-tól kezdődő táppénzjogosultsághoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5328
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Táppénz alapja

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató, ha a minimálbér alapulvételével állapította meg a táppénz napi alapját annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. július 5-től dolgozik jelenlegi munkahelyén főfoglalkozású munkaviszonyban, előző munkaviszonya 2015. október 21-től 2016. június 30-ig tartott, keresőképtelen 2016. december 15-től jelenleg is, és 5 nap betegszabadságon volt 2016. november 7-től 11-ig, majd 2016. december 15-16-án 2 napot? A dolgozó munkabére július hóban 27 napra 180?400 forint, augusztusban 31 napra 212?960 forint, szeptemberben 30 napra 238?211 forint.
Részlet a válaszból: […]töltött ideje. Ezért a táppénz összegének alapját képező naptári napi alapot az Eb-tv. 48. §-nak (3) bekezdésében foglaltak szerint a dolgozó tényleges jövedelme alapulvételével kell megállapítani, nem pedig a minimálbér alapján. Az összjövedelem 631 571 forint, az osztószám 88 nap, így az 1 napi alap 7176,94 forint. A táppénz mértéke, mivel nincs a biztosítottnak 730 napi folyamatos biztosításban töltött ideje, a naptári napi alap 50 százaléka.Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5327
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést