Nyugdíjazás 2022-ben

Kérdés: Kik mehetnek nyugdíjba 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] 2022-ben az öregségi nyugdíjkorhatár a 65. betöltött életév. A nyugdíjkorhatárukat ebben az évben az 1957-ben született személyek érik el, és akkor vonulhatnak nyugdíjba, amennyiben az öregségi résznyugdíjhoz legalább tizenöt év, az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Nők kedvezményes nyugdíjának összege

Kérdés: Csökkentett összegben fogják megállapítani a nyugdíjat abban az esetben, ha a 40 év jogosultsági idő megszerzése után az igénylő azonnal igénybe veszi a nyugellátást, de a nyugdíjkorhatárt majd csak 8 év múlva tölti be?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes nyugdíjösszegének megállapítása nem csökkentett összegben történik. A nők életkori feltétel nélkül megállapítható öregségi nyugdíjának az összegét ugyanazon nyugdíjszabályok szerint határozzák meg, mint a nyugdíjkorhatár betöltése címén kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogosult lehet a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjára az a nő, aki jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezik, kiesett ideje nincs, de kiskorúként, 17. életévének betöltése előtt 1983-tól 1986-ig méltányossági GYES-ben részesült, miután megszületett a gyermeke? Ezzel az időszakkal már meglenne a 40 éves ideje. Figyelembe vehető ebben az esetben ez a gyermekneveléssel töltött idő a kedvezményes nyugdíjhoz, vagy csak az életkor alapján járó öregségi nyugdíj esetén számít szolgálati időnek?
Részlet a válaszából: […] Ma már szinte minden nő tudja, hogy ha legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, akkor életkortól függetlenül jogosultságot szerezhet öregségi teljes nyugdíjra. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Kérdés: Kaphatnak nyugdíjas-igazolványt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igénybe vevők, illetve jogosulttá válnak kedvezményes BKK-bérlet igénybevételére, valamint egyéb nyugdíjasoknak járó kedvezményekre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását kezdjük annak tisztázásával, hogy olyan elnevezésű okirat, hogy "nyugdíjas-igazolvány", nincs. Amit a köznyelv így hív, az egy igazolás, mely nem a nyugdíjra való jogosultságot igazolja, hanem azt, hogy az adott személy milyen folyósítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Jogosultsági idő

Kérdés: Figyelembe veszik a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 éves jogosultsági idő meghatározása során a gyermekek otthongondozási díjának folyósítási idejét?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől vezették be a gyermekek otthongondozási díját, amely - a gyermek életkorára tekintet nélkül - azokat a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőket illeti meg, akik súlyos fogyatékosságból, tartós betegségből adódóan önellátásra képtelen gyermekükről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Jogosultsági idő, szolgálati idő

Kérdés: Szolgálati időnek minősül a rehabilitációs járadék időszaka? Mi az oka annak, hogy ezt az időszakot, illetve a mellette végzett munkát nem vették figyelembe a nők részére 40 éves jogosultsági időre tekintettel járó kedvezményes nyugdíjnál?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs járadékot a Tny-tv. saját jogú nyugellátásnak tekintette, a Tbj-tv. szerint pedig nyugdíjjárulékot kellett utána fizetni. A járulékfizetés alapján a rehabilitációs járadék folyósításának időtartamát az öregségi nyugdíj megállapításánál szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Hiányzó jogosultsági idő

Kérdés: Megszerezheti a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó 179 napot úgy egy nő, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó férje bejelenti részmunkaidőben havi 60 ezer forintos munkabérrel? Okozhat bármilyen problémát a nyugdíjjogosultság elbírálása során, hogy a férj volt a munkáltató, illetve, hogy az érintett egy műtét miatt feltehetően hosszabb ideig keresőképtelen lesz? A munkavállaló korábban 20 évig folyamatosan ugyanazon a munkahelyen dolgozott. Beleszámít a nyugdíjalapjába, ha a korábbi munkaviszonyából elmaradt munkabér, illetve kártérítés kerül számára megállapításra?
Részlet a válaszából: […] Nem tiltja jogszabály, hogy a kérdésben említett hölgy munkaviszonyt létesítsen a férje egyéni vállalkozásában. Noha részmunkaidős jogviszonyról van szó (a minimálbért el nem érő keresettel), ennek ellenére a 179 nap biztosításban töltött idővel megszerzi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Ügyvezető biztosítása

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen magasabb összegű díjazást kapjon, és ezáltal biztosítottá váljon egy kft. ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, és havonta a minimálbér 30 százalékának megfelelő megbízási díjban részesült, amely a 10 százalékos költséghányad levonása után már nem érte el a biztosításhoz meghatározott összeget? Most derült ki, hogy az érintett személynek 11 hónap hiányzik a nők részére 40 éves jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjhoz, ezért lenne szükség a visszamenőleges bejelentésre.
Részlet a válaszából: […] Általánosságban azt mondhatjuk, hogy van mód az adatok utólagos "korrigálására" és önellenőrzés benyújtására, bár ezt természetesen megfelelő bizonylatokkal alá kell támasztani.Ugyanakkor jelen esetben a megbízási díj összegének a korrigálására nincsen szükség, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Jubileumi jutalom I.

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a 2021-es költségvetésbe be nem tervezett jubileumi jutalmat annak a dolgozójának, aki 2016-ban, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében, 2021-ben viszont jelezte a munkáltató felé, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A dolgozó a jubileumijutalom-jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról mutatott be igazolást 2021. február hónapban, és a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy 2018-ban a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a jelenlegi illetmény vagy az esedékesség napján érvényes illetmény alapján? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazott az esedékesség évében nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott? Követelheti ebben az esetben a volt munkáltatójától a jutalom kifizetését?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:- huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,- harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,- negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
1
2
3
12