40 év jogosultsági idő

Kérdés: Mi az oka annak, hogy nem számolták el a GYES, az ápolási díj, illetve a GYOD idejét jogosultsági időként a nők kedvezményes nyugdíjának igénylésekor annál az édesanyánál, aki súlyosan beteg gyermekével 10 évig volt GYES-en, és az-óta 12 és fél éve ápolási díjban, illetve GYOD-ban részesül? Az ellátás iránti kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező nem rendelkezik 30 év keresőtevékenységgel járó biztosítási idővel, csupán 8 év és 168 nappal. Az öregségi nyugdíjra jogosultsághoz 32 és 205 nap figyelembe vehető időt, az ellátás összegének megállapításához 33 év 1 nap figyelembe vehető időt állapítottak meg.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tny-tv. 18. §-ának (2c) bekezdése a nők kedvezményes nyugdíjához feltételként szabja a 32 év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időt, illetve 30 évet, ha az igénylőnek gyermekek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Jogosultsági idő 3 gyermek esetén

Kérdés: Figyelembe veszik a 8 jogosító évet egy 3 gyermekes édesanyánál a 40 éves jogosultsági idő számítása során abban az esetben, ha összesen csak 5 és fél évig volt GYES-en, és jelenleg már rendelkezik 32 év ledolgozott munkaviszonnyal, vagy még tovább kell dolgoznia?
Részlet a válaszából: […] Az életkori feltételt nélkülöző öregségi nyugdíjra az a nő lehet jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítással járó jogviszonyban. A nyugellátás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Valóban igénybe vehette volna már korábban a nők kedvezményes nyugdíját egy 1962. január 2-án született nő, aki 1977. december 1-jétől megszakítás nélkül dolgozik, és 2 gyermeke van, akikre tekintettel összesen 5 évig volt GYES-en? Egy információ szerint jogosult lenne gyermekenként 1-1 év szolgálati időre?
Részlet a válaszából: […] Valóban létezik olyan nyugdíjszabály, amely előírja, hogy az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét 365 nappal növelni kell. A plusz szolgálati idő annak az anyának jár, akinek 1968. január 1-je előtt született gyermeke van. Amennyiben a gyermek tartósan betegnek, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

40 év jogosultsági idő

Kérdés: Milyen nyomtatványt kell kitölteni abban az esetben, ha egy magánszemély meg szeretné tudni, hogy mikor lesz meg a nők kedvezményes nyugdíjának igényléséhez szükséges 40 év jogosultsági ideje?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő kimutatását papíralapon hatósági bizonyítvány formában lehet kérni. A hatósági bizonyítvány kiállítását a Magyar Államkincstár honlapján, a Társadalombiztosítás és Családtámogatás oldalon, a nyugdíjbiztosítás témakör...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

40 év jogosultsági idő

Kérdés: Hogyan számítják be a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 éves jogosultsági időbe a súlyosan és tartósan beteg gyermek ápolásának időszakát?
Részlet a válaszából: […] ...fogadó anya számára ad lehetőséget arra, hogy 30 év munkavégzés utáni járulékfizetéssel és 10 év gyermeknevelési idővel érje el a 40 év jogosultsági időt.A nők számára 40 év jogosultsági idő alapján igénybe vehető nyugellátáshoz akkor kell 30 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Alkalmi munkavállalás figyelembevétele a nők kedvezményes nyugdíjánál

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó kedvezményes nyugdíjnál az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás időszakát?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, illetve jogosultsági időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként kell figyelembe venni. Mivel az alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Ápolási díj figyelembevétele jogosultsá gi időként

Kérdés: Jogosultsági időnek számít az anyósa gondozására tekintettel 5 évig folyósított ápolási díj időszaka egy 1957-ben született nőnek, akinek ezzel meg is lenne a szükséges jogosultsági ideje?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj folyósításának időtartamát - a megállapítás jogcímétől függetlenül - az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati időként kell figyelembe venni. Ezzel szemben a nők kedvezményes öregségi nyugdíja szempontjából az ápolási díj csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet el a 40 év jogosultsági idő után járó kedvezményes nyugdíjba az a nő, aki 1977. augusztus 15-én állt munkába, és folyamatosan egy munkahelyen dolgozott, közben 7 és fél évet gyermekgondozással töltött, és több hónapig táppénzen is volt? Beleszámít a táppénz a szolgálati időbe?
Részlet a válaszából: […] A kedvezményes, életkori feltételt nélkülöző öregségi nyugdíjra az a nő lehet jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítással járó jogviszonyban. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Jogosultsági idő

Kérdés: A keresőtevékenység mellett mivel lehet még a nők 40 év alapján szerezhető kedvezményes nyugdíjához jogosultsági időt szerezni?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultságának alapeleme a jogosultsági idő, hiszen életkortól függetlenül csak az a nő szerezhet jogosultságot a kedvezményes nyugdíjra, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, melytől kezdődően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Külföldi biztosítási jogviszony beszámítása a jogosultsági időbe

Kérdés: Beszámítható a 40 éves jogosultsági időbe a másfél éves, Hollandiában szerzett biztosítási idő? Érdemes ezzel foglalkozni az adategyeztetési eljárás során?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés első felével: a Tny-tv. 18. §-ának (2a) bekezdésében meghatározott ellátásra (tehát a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjára) való jogosultság vizsgálata során jogosultsági időként a Tny-tv. 18. §-ának (2b) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.
1
2