tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

103. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. április 24.

TARTALOM

1752. kérdés Cafeteria
Milyen juttatások vonhatók be a cafeteria-rendszerbe, és milyen nyilvántartást kell vezetni a rendszerről?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1753. kérdés Kiküldött munkavállaló élelmezési költségei
Adható-e egyszerre a napi 500 forint összegű költségátalány és a havi 5000 forintos étkezési utalvány annál az építőipari vállalkozásnál, amely az ország egész területén végez munkát, ezért munkavállalói gyakran vidéken dolgoznak?
1754. kérdés Napidíj
Valóban változott a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítése?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1755. kérdés 14 százalékos eho alapja
2007. január 1-jétől a munkabérből levont, vagy a munkáltató által megfizetett egészségbiztosítási járulékot kell-e összevonni az egyéb jövedelmekből levont százalékos eho-val, a 450 ezer forintos százalékos eho-fizetési korlát megállapításánál? Példa: 2007. évi bruttó bér: 1 800 000 forint, 2007. évi bérletidíj-bevétel: 1 500 000 forint, 2006. évi osztalék: 1 700 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1756. kérdés Külföldön dolgozó nagykorú gyermek biztosítási jogviszonya
Egy technikumot végzett 19 éves gyermeket a szülő bejelentette mint eltartott nagykorú hozzátartozót, mivel a gyermek nem tudott elhelyezkedni. Mi a szülő teendője abban az esetben, ha időközben a gyermek kiment Angliába dolgozni egy étterembe? Magyarországon be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba annak a pályakezdőnek, akinek az első munkahelye külföldön van?
1757. kérdés Magyar cég román megbízottjának romániai munkavégzése
2007. január 1. után hogyan adózik az a román állampolgárságú magánszemély, aki egy magyar székhelyű közhasznú társaság tevékenysége érdekében Romániában végez tevékenységet megbízási jogviszonyban. A megbízott Magyarországon egyáltalán nem tartózkodik, E106-os nyomtatvánnyal rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1758. kérdés Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
1759. kérdés Nyugdíjas személy munkavállalása
Valóban csak a minimálbér éves összegéig folytathat keresőtevékenységet az az 1952. július 29-én született személy, aki 1997. május 1-jétől szolgálati nyugállományban van, és 1997. október 15-étől közalkalmazottként dolgozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1760. kérdés Választás a rokkantsági nyugdíj és az előrehozott öregségi nyugdíj között
Érdemes-e rokkantsági nyugdíjat igényelnie 2007-ben egy 57 éves férfinak, aki jelenleg 43 év szolgálati idővel rendelkezik, vagy jobb megvárni a 2009. évet, amikor 59 évesen, 45 év szolgálati idővel előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult?
1761. kérdés 1949. március hóban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja
Elmehet-e 2009. január 1-jén előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1949. március 6-án született férfi, akinek jelenleg 42 év szolgálati ideje van? Az új szabályok vonatkoznak-e rá, vagy még a régiek? Milyen időszak alapján történik a nyugdíj kiszámítása?
1762. kérdés Nyugdíjas munkavállaló nyugdíjának újbóli megállapítása
Van-e arra valamilyen lehetőség, hogy egy 1999 óta öregségi nyugdíjban részesülő, de folyamatosan dolgozó alkalmazott a munkában töltött 7 év keresete után visszamenőlegesen megfizesse a nyugdíjjárulékot, és kérje a nyugdíja jelenlegi szabályok szerinti újra megállapítását?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1763. kérdés Pályázaton nyert támogatás közterhei
A személyi jövedelemadón kívül kell-e egyéb közterhet fizetnie és az szja-bevalláson kívül más bevallást benyújtania annak a magánszemélynek, aki egy pályázaton belföldi támogatótól vissza nem térítendő támogatást nyert kutatási célra, amelyet a támogatási szerződés szerint személyi kiadásokra fordíthat? A támogató és a támogatott magánszemély között munkavégzésre irányuló jogviszony nem jött létre, ezért a támogató az átutalt támogatásból sem adóelőleget, sem járulékot nem vont le. A magánszemély rendelkezik teljes munkaidős munkaviszonnyal.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1764. kérdés Betéti társaság beltagjának közterhei
Hogyan kell elbírálni a biztosítási jogviszonyát annak a beltagnak, aki rendelkezik egy heti 30 órás munkaviszonnyal, ahol a havi bruttó munkabére 200 ezer forint? Melyik jogviszonyában kell közterheket fizetnie, és milyen összegben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1765. kérdés Evás társas vállalkozó díjazása
Kell-e valamilyen díjat kapnia és járulékot fizetnie egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. többségi tulajdonos ügyvezetőjének, aki máshol rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de ténylegesen a kft.-ben is ő dolgozik?
1766. kérdés Társas vállalkozó közterheinek elszámolása
Elszámolhatja-e költségként a társadalombiztosítási járulékot és az eho-t az a főállású társas vállalkozó, aki a minimálbér után megfizeti az egyéni és társas terheket, de nem vesz fel jövedelmet, szja-t nem fizet, és bruttó bérköltséget sem számolhat el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1767. kérdés Vállalkozói tevékenység folytatása GYES mellett
Helyesen jár-e el az a társas vállalkozás, amely társas vállalkozói jogviszonyban könyvvizsgálói tevékenységet végző többségi tulajdonos tagja után, aki ikrekkel - azok tankötelessé válásáig - GYES-en van, a 131 000 forint minimum-járulékalap figyelembevételével megfizeti a járulékokat, de a GYES melletti munkavégzés miatt tételes eho-t nem fizet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1768. kérdés GYES melletti munkavégzés
Elmehet-e GYES-re és dolgozhat-e mellette az a munkavállaló, akinek a gyermeke 7 éves korában lett tartósan beteg, és addig főállásúként, teljes munkaidőben dolgozott?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1769. kérdés Önálló művészeti tevékenységet folytató magánszemély közterhei
Meg kell-e fizetni a társadalombiztosítási járulékokat annak az önálló művészeti tevékenységét folytató, "7-es" adószámmal rendelkező, megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemélynek az esetében, aki az általa kiállított számla alapján a bevétel után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget maga teljesíti, tehát a kifizető adóelőleget nem állapít meg?
1770. kérdés Sportrendezvényen közreműködő versenybírók közterhei
A hatályos jogszabályok értelmében milyen közterhek terhelik egy amatőr sportegyesület által rendezett sportrendezvényen közreműködő versenybírók részére kifizetett juttatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1771. kérdés Sportoló saját gépkocsijának használata
Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.7. pontja alapján az utazás jelentheti-e azt, hogy a jogszabálynak megfelelő magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsinak az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó célú használatáért adómentes költségtérítést kapjon egy sportegyesülettől?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére