Versenybírói elszámolás

Kérdés: Versenybírói elszámolás esetén keletkezik személyijövedelemadó- és járulékkötelezettség akkor, ha a kifizető egy egyesület, a kiküldő pedig a szakszövetség?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély minden jövedelme adóköteles [Szja-tv. 1. § (3) bekezdés]. A játékvezetők tevékenysége a személyi jövedelemadó rendszerében önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, ezért a részükre kifizetett díjazás, tiszteletdíj, költségtérítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Hivatásos játékvezető díjazása

Kérdés: Biztosítottá válik egy cég által családi nap keretében szervezett labdarúgótorna hivatásos játékvezetője abban az esetben, ha leadott egy versenybírói költségelszámolást, melyen a kiküldő szakszövetség a BKMLSZ? Kell tőle vonni társadalombiztosítási járulékot, ha a jövedelme naptári napokra számítva eléri a minimálbér harmincadrészét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján megbízási jogviszonyról van szó, ahol a megbízó és a kifizető a tornát szervező cég. Ebből következően a játékvezető biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Mérkőzésvezetők közterhei

Kérdés: Helyesen jár-e el az az NB I-es sportegyesület, amely a szövetség által kiküldött mérkőzésvezető bírók díját versenybírói költségelszámolás alapján fizeti ki, és kizárólag a 11 százalék ehót fizeti meg a kifizetett díj után?
Részlet a válaszából: […] ...esetén önálló tevékenységből származóbevételről – megbízási díjról – van szó. Ez a személyi jövedelemadótekintetében azt jelenti, hogy az adóelőleg alapját képező jövedelemmeghatározása során 10 százalék költséghányadot, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Sportbírói tevékenység elszámolása

Kérdés: Hogyan kell számfejteni a sportbírói tevékenység megbízás alapján történő elszámolását? Az Szja-tv.-ben hol található az adómentesség megszűnésére történő utalás?
Részlet a válaszából: […] ...amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezettversenyen közreműködő, a sporttevékenységet irányító személy (versenybíró)részére e tevékenységével összefüggésben juttatott bevételszja-kötelezettségére vonatkozó külön szabály [Szja-tv. 3. § 72. h) alpontja]2007...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Mérkőzésvezetők és sportolók jövedelme

Kérdés: Milyen közterheket kell levonnia egy sportegyesületnek a futballmérkőzést vezető bírók, illetve segédbírók részére kifizetett jövedelemből? Milyen jövedelemnek minősül a kifizetett összeg? Milyen módon számolható el a kifizetett utazási költségtérítés? Hogyan fizethető ki a sportolók jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...a mérkőzésvezető részére az általánostól eltérő,kedvezőbb adózási feltételeket biztosítottak. Ezért 2007-től a mérkőzésvezető(versenybíró és segédbírók) részére kifizetett jövedelemre az általános adózásiszabályok érvényesülnek. A kifizetett jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.

Sportversenybíróként tevékenykedő egyetemi hallgató közterhei

Kérdés: 2007. évtől megszűnt a sportversenyek bírói kedvezménye. Mennyi adót és járulékot kell levonni egy egyetemi hallgató bírótól az alkalmanként 1300 forint összegű bírói díjból?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Szja-tv.-ben hatályon kívül került asportversenyek bíróira vonatkozó kedvezményes adózási lehetőség [Szja-tv. 3. §72. pont h) alpontja], így esetükben is az általános szabályok szerint kelleljárni, azaz a javadalmazásuk után fizetendő adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Sportrendezvényen közreműködő versenybírók közterhei

Kérdés: A hatályos jogszabályok értelmében milyen közterhek terhelik egy amatőr sportegyesület által rendezett sportrendezvényen közreműködő versenybírók részére kifizetett juttatást?
Részlet a válaszából: […] ...tavalyi év végéig a versenybíró nyilatkozhatott arra vonatkozóan,hogy az e tevékenységével összefüggő bevételét az Szja-tv. 3. § 72. pontjánakh) alpontjában foglaltak szerint adóterhet nem viselő járandóságként számolja-eel, vagy az általános szabályok szerint –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Versenybírók járulékai

Kérdés: Változott-e a versenybírók elszámolása amiatt, hogy szeptember 1-jétől a Tbj-tv. módosítása révén a 4. § a) 1. pontjában az szerepel, hogy foglalkoztatónak minősül "bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat". Az eddigi gyakorlat szerint egy szervezet küldte ki a versenybírókat valamely egyesület versenyének a lebonyolítására, és az egyesület fizette ki a versenybírót, ezért a kifizető és a versenybíró között nem jött létre jogviszony, így járulékfizetés sem keletkezett. A fentiekhez kapcsolódóan mennyiben áll fenn járulékfizetési kötelezettség és – szintén a szeptember 1-jei módosítás miatt – bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...versenybírók társadalombiztosítási jogállását nem érinti akérdésben említett jogszabályi változás. Annál inkább nem, mert biztosításikötelezettségüket eddig is az egyesület, illetve a közöttük fennálló jogviszonyalapján kellett elbírálni, illetve megállapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Versenybírók díjazásának közterhei

Kérdés: Egy községi sportegyesület labdarúgó-szakosztályának mérkőzéseit vezető versenybírók díjazást kapnak. Az elszámolást ők hozzák, amelyben versenybírói működési költség, illetve utazási költségtérítés szerepel. Hogyan kell ezeket a kifizetéseket szabályosan elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...minősül az amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezettversenyen közreműködő, a sporttevékenységet irányító személy (versenybíró)részére e tevékenységével összefüggésben juttatott bevételnek a mérkőzésenként5 ezer forintot, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.

Személyi jövedelemadózás 2005. évi változásai

Kérdés: 2005. évben melyek a személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változások?
Részlet a válaszából: […] ...minimálbér havi összegének négyszeresét meg nem haladó része minősüladómentesnek (eddig a minimálbér háromszorosa volt).– A versenybíró (régebben mérkőzésvezető) legkésőbb akifizetéskor nyilatkozhat, hogy az adott díjazás megszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.