Hivatali, üzleti utazás költségeinek elszámolása

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a hivatali utazás költségeinek viselése vagy megtérítése esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-a 10. pontjának értelmében hivatali, üzleti utazásnak minősül a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Gépjárművezetők juttatásai

Kérdés: Megkaphatják egyszerre adómentesen a 3000 forint összegű napidíjat és a maximum 100 000 forintos üzemanyag-megtakarítást a belföldi árufuvarozásban foglalkoztatott gépkocsivezetők?
Részlet a válaszából: […] Az üzemanyag-megtakarítás kedvezménye a jármű vezetője részére fizethető. Az üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg akkor nem minősül bevételnek, ha a munkáltató az alkalmazottja, vagy a társas vállalkozás a tevékenységében személyesen közreműködő tagja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszából: […] A 437/2015. Korm. rendelet 5. §-a értelmében a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíjátalány háromezer forint,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló részére kifizetett napi 500 forint összegű költségtérítés? Amennyiben igen, akkor alapja lesz a társadalombiztosítási ellátásoknak is? A '08-as bevallási nyomtatvány 300. vagy 301. sorában kell szerepeltetni bevételként ezt az összeget? Mi a helyzet akkor, ha az élelmezési költséget a munkáltató felé benyújtott számla ellenében kapja a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetést teljesítő munkavállaló többletköltségeire a 437/2015. Korm. rendelet szerint legalább napi 500 forint költségtérítés jár, vagy a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni. A kapott napi-díj nem önálló tevékenység bevétele, munkaviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Belföldi kiküldetés megítélésének változása

Kérdés: Belföldi kiküldetésnek minősül a telephelyen kívüli munkavégzés, ha a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként Magyarország került megjelölésre annál a cégnél, amely két telephellyel rendelkezik, tevékenységét az ország egész területén végzi és foglalkoztat gépkocsivezetőket, illetve más munkát végző munkatársakat is? Adható napidíj a munkavállalóknak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megítélése az Szja-tv. módosulása miatt 2016. augusztus 1-jével változott.Korábban belföldi kiküldetésnek az Szja-tv. alkalmazásában a 3. § 11. pontja alapján a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés minősült. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Kiküldetés

Kérdés: Nem kaphatnak napidíjat, illetve nem teljesíthetnek belföldi kiküldetést azok az értékesítők, akiknek a munkaszerződés szerinti munkavégzés helye az egész ország területe? Adóköteles egyes meghatározott juttatásnak kell tekinteni a szállásköltséget abban az esetben, ha ezeknek a dolgozóknak bárhol az országban, de különösen a társaság székhelyének városában kell szállodát igénybe venni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontjába foglalt fogalommeghatározás értelmében belföldi kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés minősül. Az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók juttatásai

Kérdés: Jogosultak valamilyen juttatásra azok a gépkocsivezetők, akik egy Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési intézménynél dolgoznak készenléti jellegű munkakörben, és munkaszüneti napon a munkahelyükön készenlétben voltak, illetve néhányan belföldi kiküldetés miatt 500 forint napidíjban részesültek? Helyesen járt el a munkáltató, ha a munkaszüneti napi készenlét miatt pihenőnapot biztosított a munkavállalók részére? Jogosult valamilyen pluszjuttatásra a hétvégén készenlétet teljesítő gépkocsivezető?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 91. §-a értelmében készenléti jellegű a munkakör, haa) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt – hosszabb időszak alapulvételével – a rendes munka­idő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagyb) a munkavégzés –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Köteles a munkaadó napidíjat fizetni a munkavállalója részére az Olaszországba történő kiküldetés esetén? Mennyi a minimumnapidíj a külföldi kiküldetés idejére?
Részlet a válaszából: […] Jelenleg nincs olyan szabály, amely meghatározná külföldi kiküldetés esetén a fizetendő napidíj legkisebb összegét.Az Mt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján: "A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

Telephelyen kívül végzett munka minősítése

Kérdés: Szabályosan jár-e el a munkáltató, ha az országban rendszeresen utazó, szolgáltatást végző munkavállalók részére fizetendő díjazást a kiküldetés szabályai szerint számolja el évi 44 napra? Eddig a napi 8 órás munkaidőt meghaladó utazási időre 150 százalékos túlórapótlékot fizetett a munkáltató.
Részlet a válaszából: […] A kiküldetésre vonatkozó munkajogi előírásokat az Mt. 105.§-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a munkáltató gazdasági érdekbőlideiglenesen a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti amunkavállalót (kiküldetés)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 3.

Napidíj

Kérdés: Valóban változott a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 80. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazásalapján a kormány a 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletében a következőketrendeli el:1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra ésvelük munkaviszonyban álló munkavállalóra, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.
1
2