Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszából: […] A 437/2015. Korm. rendelet 5. §-a értelmében a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíjátalány háromezer forint,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló részére kifizetett napi 500 forint összegű költségtérítés? Amennyiben igen, akkor alapja lesz a társadalombiztosítási ellátásoknak is? A '08-as bevallási nyomtatvány 300. vagy 301. sorában kell szerepeltetni bevételként ezt az összeget? Mi a helyzet akkor, ha az élelmezési költséget a munkáltató felé benyújtott számla ellenében kapja a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetést teljesítő munkavállaló többletköltségeire a 437/2015. Korm. rendelet szerint legalább napi 500 forint költségtérítés jár, vagy a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni. A kapott napi-díj nem önálló tevékenység bevétele, munkaviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Belföldi kiküldetés megítélésének változása

Kérdés: Belföldi kiküldetésnek minősül a telephelyen kívüli munkavégzés, ha a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként Magyarország került megjelölésre annál a cégnél, amely két telephellyel rendelkezik, tevékenységét az ország egész területén végzi és foglalkoztat gépkocsivezetőket, illetve más munkát végző munkatársakat is? Adható napidíj a munkavállalóknak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megítélése az Szja-tv. módosulása miatt 2016. augusztus 1-jével változott.Korábban belföldi kiküldetésnek az Szja-tv. alkalmazásában a 3. § 11. pontja alapján a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés minősült. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Napidíj

Kérdés: Valóban változott a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 80. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazásalapján a kormány a 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletében a következőketrendeli el:1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra ésvelük munkaviszonyban álló munkavállalóra, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Belföldi kiküldetés idejére járó díjazás

Kérdés: Belföldi kiküldetés esetén hogyan kell kiszámolni a készenléti időre járó díjazást?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkavállalót külön díjazás illeti. Ennek egyik fajtája a készenléti díj, amely bizonyos körülmények megléte esetén belföldi kiküldetési időre jár a dolgozónak.A kiküldetésre vonatkozó részletes szabályokat az Mt. 105. §-a taglalja. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.