tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott belföldi kiküldetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszból: […]számú mellékletének II/3. pontja tartalmazza azt a kitételt is, hogy e lehetőség a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, vagy más, erről szóló jogszabály rendelkezései szerint engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző, illetőleg abban árukísérőként közreműködő - tehát nem saját számlás áruszállításban részt vevő - foglalkoztatott esetében alkalmazható. Az említett külön jogszabály a 261/2011. Korm. rendelet, amely 2. §-ának 14. pontja határozza meg a saját számlás közúti áruszállítás fogalmát.E szerint saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak tehergépjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha- a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5423

2. találat: Belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló részére kifizetett napi 500 forint összegű költségtérítés? Amennyiben igen, akkor alapja lesz a társadalombiztosítási ellátásoknak is? A '08-as bevallási nyomtatvány 300. vagy 301. sorában kell szerepeltetni bevételként ezt az összeget? Mi a helyzet akkor, ha az élelmezési költséget a munkáltató felé benyújtott számla ellenében kapja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]bevétele, munkaviszonyból származó jövedelemként kell az adókötelezettséget teljesíteni az Szja-tv. 3. §-ának 22. pontja alapján. A költségtérítéssel szemben költség elszámolására nincs lehetőség, a költségtérítés nem hordoz adóelőnyt.Az ezen a jogcímen kifizetett jövedelem - függetlenül attól, hogy számla alapján térítik meg vagy átalányként fizetik ki - adó- és járulékköteles, az után a munkáltatót szociálishozzájárulásiadó-teher is terheli. A havi adó- és járulékbevallásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5310

3. találat: Belföldi kiküldetés megítélésének változása

Kérdés: Belföldi kiküldetésnek minősül a telephelyen kívüli munkavégzés, ha a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként Magyarország került megjelölésre annál a cégnél, amely két telephellyel rendelkezik, tevékenységét az ország egész területén végzi és foglalkoztat gépkocsivezetőket, illetve más munkát végző munkatársakat is? Adható napidíj a munkavállalóknak ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]problémát, mivel módosult a 437/2015. Korm. rendelet, mely a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítését szabályozza. A megváltozott szabályok lehetővé teszik, hogy a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélynek napidíjátalányként 3000 forintot fizessen a munkáltató, mely az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként (gyakorlatilag adómentes). Az igazolás nélküli elszámolás feltétele, hogy a munkáltató a kiküldetésre tekintettel nem az 500 forintos, illetve a havi átalányt biztosítja, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.A kedvezően változó adójogi szabályok alkalmazásának akadálya volt az, hogy az Mt., illetve az Szja-tv. fogalma a kiküldetés tekintetében eltérő szabályt alkalmazott. Ezért ha a fuvarozásban, személyszállításban részt vevő munkavállaló munkavégzési helye lefedte a járművel történő szokásos mozgás területét, a 3000 forintos napidíjhoz kapcsolódó kedvező szabályok nem voltak alkalmazhatók.2016. augusztus 1-jei hatállyal módosult az Szja-tv. ide vonatkozó rendelkezése. E szerint kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás minősül, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába járást, a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkáltató székhelyére, telephelyére történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5162
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Napidíj

Kérdés: Valóban változott a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítése?
Részlet a válaszból: […]az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár. (2) A napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. 3. § (1) Átalányként a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg. (2) A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíjátalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. 4. § (1) Nem számolható el napidíj, a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, b) ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. (2) Szálloda igénybevétele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1754
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Belföldi kiküldetés idejére járó díjazás

Kérdés: Belföldi kiküldetés esetén hogyan kell kiszámolni a készenléti időre járó díjazást?
Részlet a válaszból: […]munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a dolgozó ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze munkáját. A kiküldetés szólhat belföldre, illetve külföldre. Általános szabály, hogy kiküldetés idejére a dolgozónak a munkaszerződés szerinti munkabér jár. Belföldi kiküldetésnél előfordulhat azonban, hogy az utazási idő a dolgozó szokásos munkaidejét meghaladja, ekkor őt erre az időtartamra legalább a készenléti időre járó díj kétszerese illeti meg, feltéve hogy a kollektív szerződés ettől eltérő mértéket nem állapít meg. A készenléti díj mértéke pedig a személyi alapbér 25 százaléka. A fenti esetben tehát minimum a személyi alapbér 50 százalékát kell a dolgozónak fizetni. Felmerül a kérdés:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 77