Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozás tagjának 1992. március 1-jétől baleseti járulékot kellett fizetnie, amely baleseti ellátás és baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosította.Az egyéni vállalkozót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a vállalkozásban elszámolható költségekrőlkonkrét felvilágosítást tudjunk adni, ismernünk kellene azt a tevékenységet,amelyet olvasónk vállalkozóként folytatni kíván. Ezenkívül a tevékenységvégzésének körülményei (pl. saját vagy bérelt ingatlanban, saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] Megnyugtathatjuk olvasónkat, hogy a 2005. évi osztalékot -feltéve hogy 2007. december 31-ig kifizetésre került – csak 4 százalékosmértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. 2008. január 1-jétőlmegszűnt azonban a 2006. évi vagy annál korábbi évekre elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó aszemélyes közreműködésére tekintettel kiosztott járulékalapot képező jövedelmeután 2006. szeptember 1-jétől a baleseti járulék helyett egészségügyiszolgáltatási járulékot kell fizetnie a társaságnak, melynek 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja

Kérdés: A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] Az APEH által 2006. október 31-én kiadott tájékoztatáspontos és mindenre kiterjedő választ ad erre a kérdésre:"Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI.törvény (Eho-tv.) 3. § (3) bekezdésének 2006. január 1-jétől hatályosrendelkezése alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] A 10 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék2006. szeptember 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társasvállalkozók által, illetve után eddig fizetett 5 százalékos mértékű balesetijárulékot váltja fel.A módosítás csak a járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk nem említi, hogy a nyugdíjas személy a betétitársaságnál fennálló tagsági viszonyából származó jövedelemre szert tesz-e vagysem. Ez azért lényeges körülmény, mert a kiegészítő tevékenységű társasvállalkozó (ilyennek minősül a betéti társaság nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy az evaalanyiság atársas vállalkozás járulékfizetési kötelezettségére – ellentétben az egyénivállalkozásokkal – semmilyen közvetlen hatással sincs, annak az általánosszabályok szerint kell eleget tenni.A kérdésben nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] A társadalmi megbízatású polgármester biztosítottnakminősül, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő díjazása eléri atárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegénekharminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjba vonuló kft.-tag jogállása

Kérdés: Egy kft. 60 százalékot meghaladó részesedéssel bíró ügyvezetője nyugdíjba vonul. Ezt követően továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat, és személyesen közreműködik a társaság tevékenységében (beszerzés, gyártás, kivitelezés stb.), de nem munkaviszonyban. Milyen jogállása lesz a tulajdonosnak nyugdíjba vonulása után abban az esetben, ha az ügyvezetői feladatok ellátásáért nem részesül díjazásban, de a személyes közreműködés után jövedelmet kap? Van-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ügyvezetői feladatok után?
Részlet a válaszából: […] Az érintett tag az ügyvezetői teendőket megbízásijogviszonyban láthatja el, mely esetében – díjazás hiányában – járulékfizetésikötelezettsége nem keletkezik.Emellett tagsági jogviszonya alapján személyesen isközreműködik, azaz társas vállalkozónak minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.
1
2
3
8