2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] ...a 2006-ban megfizetett 4% egészségügyihozzájárulás (0653. számú bevallás 224. sorában szereplő összeg), és afoglalkoztató által a biztosítási jogviszonyban megfizetett [a Tbj. 47. § (3)bekezdés alapján leigazolt] 11% egészségbiztosítási járulék, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...adózó, bevallásikötelezettség alá tartozó meghatározott jövedelemtípusok után kell amagánszemélynek megfizetnie mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában azegészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék, valamint a meghatározottjövedelmek után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] ...egymillió forintot meghaladó jövedelem után4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni mindaddig, amíga biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. § (1) bekezdése, valamint a Tbj-tv.39. § (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...– az ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintotmeghaladó jövedelem.E kötelezettség mindaddig fennáll, amíg a magánszemélybiztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. § (1) bekezdése, valamint a Tbj-tv.39. § (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] ...két elvonás között az alapvető különbség, hogy míg azelőbbi biztosítási jogviszonyhoz kötődő egyéni járulék, addig az utóbbi adó.A 4 százalék egészségbiztosítási járulék a biztosítottatterheli a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Alkalmazható-e a 10 százalékos költséghányad-elszámolás a jövedelem meghatározásánál, illetve terheli-e 11 százalékos eho-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, amelynek bevallása az Szja-tv. 74. § (7) bekezdése szerint történik?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély bérbeadásból származó jövedelmét az Szja-tv.74. § (1) bekezdése alapján főszabályként 25 százalék adó terheli. A bevételnekrésze a bérbeadással kapcsolatosan kapott költségtérítés is. A bevételköltségekkel nem csökkenthető. A magánszemély az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Bérleti díj közterhei

Kérdés: Az adószámmal rendelkező feleség havonta 150 000 forint bérleti díjat számláz a férje és a fia tulajdonában lévő kft. részére. A bérbeadás tárgya a férj és a feleség tulajdonában lévő családi ház felső emelete, ahol a kft. irodája működik, és a társasági szerződésben ez a székhelye is. 2006. január 1-jétől kit és milyen adókötelezettségek terhelnek? Kinek milyen adóbevallásokat kell beadni, és milyen gyakorisággal?
Részlet a válaszából: […] ...forintonfelüli része után. Az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére a magánszemélyakkor és addig köteles, amíg az adóévben a biztosítási jogviszonyában afoglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék,illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Nyugdíjas ügyvezető szerződése

Kérdés: Milyen szerződésre van szükség egy tulajdoni részesedéssel rendelkező nyugdíjas ügyvezető esetében, hogy a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után csak 5 százalékos baleseti járulékot kelljen fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkaviszonyra,ennek hiányában a megbízási jogviszonyra irányadó általános szabályok szerint -tehát az utóbbinál csak a biztosítási jogviszonyt eredményező, a minimálbér 30százalékát meghaladó díjazás esetén – járulékköteles, és 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Mi a százalékos egészségügyi hozzájárulást érintő változások lényege?
Részlet a válaszából: […] ...forint. A magánszemélytezért csak abban az esetben terheli a felsorolt jövedelmek után a 4 százalékosegészségügyi hozzájárulás, ha a biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatójaáltal megfizetett, a társadalombiztosítási járulék részét képező 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.

Magánszemély százalékos eho-ja

Kérdés: Valóban kell-e százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetnie a magánszemélynek is, és ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...származó jövedelem, valaminte) ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintotmeghaladó jövedelemután mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv.19. § (1) bekezdése, valamint a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.
1
2