Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja


A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2006. december 19-én (95. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1628

[…] és/vagy magánszemélytől is származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. Ha a kifizető elmulasztotta levonni, megfizetni és bevallani az egészségügyi hozzájárulást, az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) általános szabályai szerint bevallási kötelezettségét utólagosan pótolnia kell, illetőleg bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie kell, és az egészségügyi hozzájárulást a késedelmi pótlékkal, illetőleg önellenőrzési pótlékkal együtt meg kell fizetnie. Az Eho-tv. 11/A. §-a alapján a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék (2006. augusztus 31-éig a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő 11 százalék egészségbiztosítási járulék és 5 százalék baleseti járulék), valamint az általa megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. A kifizető(k)nek tehát a bérleti díjból mindaddig le kell vonni a 4 százalék (2007. január 1-jétől a 14 százalék) egészségügyi hozzájárulást, amíg a bérbeadó nem nyilatkozik a 400 000 forint (2007. január 1-jétől 450 000 forint) fizetési felső határ eléréséről. A magánszemély ugyanakkor előzetesen is nyilatkozhat arról, hogy a foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, illetőleg az egészségügyi szolgáltatási járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt ezen járulékok összege mégsem éri el, a magánszemély az egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, az egészségügyi hozzájárulást a magánszemély állapítja meg, fizeti és vallja be. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg a különadó megfizetésével egyidejűleg negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig fizeti meg. A tárgyévre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.