Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a vállalkozásban elszámolható költségekrőlkonkrét felvilágosítást tudjunk adni, ismernünk kellene azt a tevékenységet,amelyet olvasónk vállalkozóként folytatni kíván. Ezenkívül a tevékenységvégzésének körülményei (pl. saját vagy bérelt ingatlanban, saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Rokkantnyugdíjas beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a bt.-nek, illetve a tagnak egy rokkantnyugdíjas beltag bérkivétele után?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tartalmaz pontos információt a rokkantsági nyugdíjban részesülő beltag jogviszonyára vonatkozóan, ezért a lehetséges variációkat számba vesszük. Amennyiben a saját jogú nyugdíjasnak minősülő beltag személyes közreműködése tagsági viszony keretében valósul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Rokkantsági nyugdíjas egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mennyit dolgozhat a rokkantsági nyugdíjas, "főállású" egyéni vállalkozó, és milyen közterheket kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Attól kezdve, hogy rokkantsági nyugdíjban részesül a vállalkozó, a szó klasszikus értelmében nem minősül "főállásúnak", a tevékenységre fordított idő terjedelmétől függetlenül. Ennek elsősorban a Tbj-tv. alkalmazásában van jelentősége, amely az ún. kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Rokkantsági nyugdíjas öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen jövedelem figyelembevételével történik az öregségi nyugdíj megállapítása annak az 1950-ben született rokkantsági nyugdíjas egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói jövedelme után jelenleg 5 százalékos baleseti járulékot fizet?
Részlet a válaszából: […] Attól tartunk, hogy a kérdező abban a téves hiszemben van, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor nyugdíjigénye újra elbírálásra kerül. A rokkantsági nyugdíjban részesülő nyugellátásának folyósítása azonban az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 8.

Csökkent munkaképességű egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: A munkaképességét 50 százalékban elvesztett (tehát nem rokkantnyugdíjas) egyéni vagy társas vállalkozót milyen járulékfizetési kötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] Főszabályként az egyéni vállalkozó kivétje, illetve a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem - de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér - után meg kell fizetni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Rokkantsági nyugdíjas ügyvezető

Kérdés: Társas vállalkozás többségi tulajdonos ügyvezetője rokkantsági nyugdíjba kerülése után folytathatja-e tevékenységét a régi formában, illetve milyen feltételek mellett?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján vélhetően kft. meghatározó tulajdoni részesedéssel bíró ügyvezetőjéről van szó, aki e tevékenységét - tekintettel a tulajdoni részesedésére - társas vállalkozóként, pontosabban főfoglalkozású társas vállalkozóként végezte.Rokkantsági nyugdíjba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.