Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...kormányhivatal nyugdíjbiztosítási egységénél visszamenőlegesen módosíthatja az adatszolgáltatást.Ami a rikkancsként végzett munka jogosultsági időként való elismerését illeti, a jogviszony tanúvallomással történő igazolásához nem elegendő annak bizonyítása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Özvegyi nyugdíjas egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Hogyan kell járulékot fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, akinek özvegyi nyugdíja 2006. március 1-jén feléledt?
Részlet a válaszából: […] ...37 év b) 1938. december 31-e után született, és legalább 38 évszolgálati időt szerzett.Felhívjuk a figyelmet, hogy az özvegyi nyugdíjra jogosultságaz előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltésével még nem éledfel, kizárólag az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...vissza.Amennyiben a magánszemély fentiek szerint egészségügyihozzájárulás fizetésére kötelezett, vagy visszaigénylési jogosultságátgyakorolja, az adóévről akkor is személyijövedelemadó-bevallást kötelesbenyújtani, ha az az Szja-tv. előírásaiból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi hozzájárulást (Tbj-tv. 27. §, Eho-tv.6. §).A 67 százalékos munkaképesség-csökkenés viszont már - azegyéb jogosultsági feltételek teljesülése mellett - rokkantsági nyugdíjigénybevételét teszi lehetővé. A rokkantsági nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz,- baleseti járadék.A nyugdíjas társas vállalkozó tehát jogosult balesetitáppénzre.Most vizsgáljuk meg a jogosultságot a konkrét esetben. Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállásaalatt vagy a biztosítás megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Bt. beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Bt. beltagja részére 67 százalékos rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg. A tb azt kérte, hogy lépjen ki, és csak napi 4 órában dolgozhat. Hogyan valósítható ez meg, mik a munkáltató teendői, hogy valóban megtörténjen a rokkantsági nyugdíjazás? Elég-e, ha a bejelentés a biztosítottakról elnevezésű nyomtatványon bejelenti kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak, fizeti utána az eho-t és az 5 százalékos baleseti járulékot a kivett jövedelem után, hiszen eddig is tagként működött közre?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz a jogszabály egy orvosi és két jogi feltételt fűz, amelyeknek egyidejűleg kell fennállniuk [Tny-tv. 23. § (1) bekezdése]. Az előírt mértékű egészségromlás mellett ezért a szükséges szolgálati idő megléte és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Betegállomány esetén jogosult-e táppénzre az az egyéni vállalkozó, aki tevékenységét 1993 óta folyamatosan gyakorolja, és minden évben a minimálbér után fizette a társadalombiztosítási járulékot? Leszázalékolják-e abban az esetben, ha 1 éven túl beteg? Mi alapján történik a járadékok, illetve a rokkantnyugdíj összegének kiszámítása?
Részlet a válaszából: […] ...5. § (1) bek. e) pontja értelmében kiterjed a biztosítás, így a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, tehát táppénzre is jogosultságot szerezhet.E pénzbeli juttatás igénybevételének a biztosításon túli feltétele, hogy az érintett 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 4.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Az öregségi nyugdíjban részesülő, munkaviszonyban álló biztosított 2002. december 28-án üzemi balesetet szenvedett, és keresőképtelenné vált. Figyelembe vehető-e a baleseti táppénz összegének megállapításánál a 2002. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban végzett munka alapján 2002. november havi munkabérrel kifizetett, 29 500 forint összegű prémium?
Részlet a válaszából: […] ...annak az időtartamnak naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Rokkantsági nyugdíjas egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mennyit dolgozhat a rokkantsági nyugdíjas, "főállású" egyéni vállalkozó, és milyen közterheket kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidőre tekintettel - csak jövedelmi korlátot jelenthet. A Tny-tv. 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a rokkantsági nyugdíjra jogosultsága akkor szűnik meg, ha a vállalkozásból származó kereset (kivét) összege négy egymást követő hónap óta lényegesen -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Családi gazdálkodó közterhei

Kérdés: A Tf-tv. szerint a családi gazdaság legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán alapuló gazdasági forma. Kell-e, és mennyi járulékot fizetni, ha a családtag • nyugdíjas, • GYES-en van, • munkaviszonyban áll, és a heti 36 órát ledolgozza?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében előírt 11 százalék egészségbiztosítási járulék megfizetése révén szerezhet jogosultságot.Végül ne feledkezzünk meg arról, a családi gazdálkodó őstermelőként, függetlenül az előzőekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 8.
1
2