Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] A 10 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék2006. szeptember 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társasvállalkozók által, illetve után eddig fizetett 5 százalékos mértékű balesetijárulékot váltja fel.A módosítás csak a járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
Részlet a válaszából: […] ...fedezetére 5 százalékosbaleseti járulék fizetésére kötelezett.Baleseti ellátásnak minősül- baleseti egészségügyi szolgáltatás,- baleseti táppénz,- baleseti járadék.A nyugdíjas társas vállalkozó tehát jogosult balesetitáppénzre.Most vizsgáljuk meg a jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a balesetijárulék-fizetési kötelezettsége alapján balesete esetén jogosult-e baleseti táppénzre?
Részlet a válaszából: […] ...vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába menet, vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri.Az egyéni vállalkozónak baleseti táppénzre vonatkozó igényét írásban kell bejelentenie a telephelye szerint illetékes MEP-nél. Bejelentése alapján a MEP...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban, saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, öregségi, munkaképtelenségi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Az öregségi nyugdíjban részesülő, munkaviszonyban álló biztosított 2002. december 28-án üzemi balesetet szenvedett, és keresőképtelenné vált. Figyelembe vehető-e a baleseti táppénz összegének megállapításánál a 2002. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban végzett munka alapján 2002. november havi munkabérrel kifizetett, 29 500 forint összegű prémium?
Részlet a válaszából: […] ...saját jogú nyugellátásban részesülő biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett.A baleseti táppénzének az összegét az általános rendelkezések szerint kell megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy jövedelemként azt az összeget lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Balesete esetén jogosult-e valamilyen ellátásra az 5 százalékos baleseti járulékot fizető, kiegészítő tevékenységű vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.A vállalkozó üzemi balesete esetén baleseti táppénzre lesz jogosult. Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.

Baleseti járulék

Kérdés: A kft. nyugdíjas tagjai személyesen közreműködnek a társaság tevékenységében, amiért díjazásban részesülnek. Milyen járulékfizetési kötelezettség áll fenn a részükre kifizetett jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...közreműködés idejére, függetlenül attól, hogy a tag kap-e jövedelmet vagy sem.A baleseti járulék fizetése fejében a tag jogosult baleseti táppénzre. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Üzemi baleset az a baleset, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 15.