Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...-, és a munkáltató (foglalkoztató) legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatta,b) öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékos volt,c) bedolgozóként biztosított volt,d) közép- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...Ezért csupánpéldálózva említünk néhányat a lehetséges költségek közül: - az üzlet, a műhely, a gazdasági épület, az iroda bérletidíja, - a fűtés, a világítás költsége, a telefon, a rádiótelefon,a telefax (ha a lakás és a telephely műszakilag nem elkülönített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...pedig 9százalékra csökkent. Ez azonban nem jelent könnyebbséget, hiszen ezzelpárhuzamosan az említett jövedelem után 8,5 százalék nyugdíjjárulék terheli akiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót (Tbj-tv. 36. §-a), akiután az 1950 forint tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja

Kérdés: A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...az egymillió forintot. Ezért a kifizetőnek már atárgyévi első kifizetéskor le kell vonnia az egészségügyi hozzájárulást abérleti díjból, ha az a tárgyévben - figyelembe véve a többi kifizetőtől vagymagánszemélyektől származó bérleti díjak összegét is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti ellátásra (baleseti egészségügyi szolgáltatásra, balesetitáppénzre, baleseti járadékra), baleseti rokkantsági nyugdíjra, balesetihozzátartozói nyugellátásra jogosult. A pénzbeli ellátások megállapítása soránaz egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...nem említi, hogy a nyugdíjas személy a betétitársaságnál fennálló tagsági viszonyából származó jövedelemre szert tesz-e vagysem. Ez azért lényeges körülmény, mert a kiegészítő tevékenységű társasvállalkozó (ilyennek minősül a betéti társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] ...az egyénivállalkozásokkal - semmilyen közvetlen hatással sincs, annak az általánosszabályok szerint kell eleget tenni.A kérdésben nyugdíjas beltagról van szó, akinek személyesközreműködési kötelezettségéről, illetve annak módjáról nincs információnk,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...társadalmi megbízatású polgármester biztosítottnakminősül, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő díjazása eléri atárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegénekharminc százalékát, illetőleg naptári napokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjba vonuló kft.-tag jogállása

Kérdés: Egy kft. 60 százalékot meghaladó részesedéssel bíró ügyvezetője nyugdíjba vonul. Ezt követően továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat, és személyesen közreműködik a társaság tevékenységében (beszerzés, gyártás, kivitelezés stb.), de nem munkaviszonyban. Milyen jogállása lesz a tulajdonosnak nyugdíjba vonulása után abban az esetben, ha az ügyvezetői feladatok ellátásáért nem részesül díjazásban, de a személyes közreműködés után jövedelmet kap? Van-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ügyvezetői feladatok után?
Részlet a válaszából: […] ...érintett tag az ügyvezetői teendőket megbízásijogviszonyban láthatja el, mely esetében - díjazás hiányában - járulékfizetésikötelezettsége nem keletkezik.Emellett tagsági jogviszonya alapján személyesen isközreműködik, azaz társas vállalkozónak minősül. Pontosabban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a kft.-nek, amely egy saját jogú nyugdíjas személyt foglalkoztat teljes munkaidőben 70 ezer forint bruttó munkabér ellenében? Mennyi lesz a dolgozó nettó fizetése?
Részlet a válaszából: […] ...29 százaléktársadalombiztosítási járulék (Tbj-tv. 20. §) és 3 százalék munkaadói járulékterheli (Ftv. 40. §).Saját jogú nyugdíjasról lévén szó, a kifizetés után egyénijárulékot, illetve 1 százalék munkavállalói járulékot fizetni nem kell (Tbj-tv.25. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.
1
2
3
8