Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei


Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2008. május 6-án (127. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2188

[…] elszámolható költségek köre rendkívül széles, ezek részletes ismertetése meghaladja kiadványunk terjedelmi lehetőségeit. Ezért csupán példálózva említünk néhányat a lehetséges költségek közül: - az üzlet, a műhely, a gazdasági épület, az iroda bérleti díja, - a fűtés, a világítás költsége, a telefon, a rádiótelefon, a telefax (ha a lakás és a telephely műszakilag nem elkülönített, akkor a tevékenységgel arányosan lehet e kiadásokat figyelembe venni, az adott költségre jellemző mértékegységek - például nap, m2, m3 - alapulvételével), továbbá - az internet használati díja (ha a lakás és a telephely műszakilag nem elkülönített, a díj 50 százaléka), - hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költség, azzal, hogy ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; - a járműhasználat költsége (üzemanyag, javítás) norma vagy számla alapján útnyilvántartás mellett, vagy ez utóbbi helyett évi 500 kilométer futásteljesítésre számítva; - a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadás, ha az a 100 ezer forintot nem haladja meg, továbbá - beszerzési értékétől függetlenül a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkára fordított kiadás, azzal, hogy gépjármű esetében az Szja-tv. 11. számú melléklet III. fejezetében foglalt szabályokat kell alkalmazni, - a nem megállapodás alapján befizetett saját társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék; - a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázatiélet-, baleset-biztosítás díja, az életbiztosításnál, feltéve hogy az egyéni vállalkozó e címen nem vett igénybe adókedvezményt; - a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat, kivéve azt a kamatot, amely a tárgyi eszköz beszerzési árának részét képezi; - az adóévben megfizetett, kizárólag a tevékenységhez kapcsolódó adók, illetékek, hatósági díjak, vám, vámkezelési díj, perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, kivéve ha a tárgyi eszköz beszerzési árának részét képezi. Átalányadózást alkalmaz, amelyet az előző évi adóbevallással egyidejűleg kell bejelenteni az adóhatóságnak. (Ha ezt a tevékenységének megkezdésekor […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.