Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozás tagjának 1992. március 1-jétől baleseti járulékot kellett fizetnie, amely baleseti ellátás és baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosította.Az egyéni vállalkozót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a vállalkozásban elszámolható költségekrőlkonkrét felvilágosítást tudjunk adni, ismernünk kellene azt a tevékenységet,amelyet olvasónk vállalkozóként folytatni kíván. Ezenkívül a tevékenységvégzésének körülményei (pl. saját vagy bérelt ingatlanban, saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie a vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak fizetett 50 000 forint megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó aszemélyes közreműködésére tekintettel kiosztott járulékalapot képező jövedelmeután 2006. szeptember 1-jétől a baleseti járulék helyett egészségügyiszolgáltatási járulékot kell fizetnie a társaságnak, melynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] ...10 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék2006. szeptember 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társasvállalkozók által, illetve után eddig fizetett 5 százalékos mértékű balesetijárulékot váltja fel.A módosítás csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...a betétitársaságnál fennálló tagsági viszonyából származó jövedelemre szert tesz-e vagysem. Ez azért lényeges körülmény, mert a kiegészítő tevékenységű társasvállalkozó (ilyennek minősül a betéti társaság nyugdíjas tagja is)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Evaalany bt. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az eva hatálya alá tartozó betéti társaság nyugdíjas beltagja?
Részlet a válaszából: […] ...semmilyen járulékfizetési kötelezettségenem keletkezik,– tagsági jogviszonya alapján, egyéb feladatokat is ellát avállalkozásban, akkor kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónakminősül. Tevékenységéért tagi jövedelmet ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Nyugdíjba vonuló kft.-tag jogállása

Kérdés: Egy kft. 60 százalékot meghaladó részesedéssel bíró ügyvezetője nyugdíjba vonul. Ezt követően továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat, és személyesen közreműködik a társaság tevékenységében (beszerzés, gyártás, kivitelezés stb.), de nem munkaviszonyban. Milyen jogállása lesz a tulajdonosnak nyugdíjba vonulása után abban az esetben, ha az ügyvezetői feladatok ellátásáért nem részesül díjazásban, de a személyes közreműködés után jövedelmet kap? Van-e minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ügyvezetői feladatok után?
Részlet a válaszából: […] ...alapján személyesen isközreműködik, azaz társas vállalkozónak minősül. Pontosabban – tekintettelarra, hogy saját jogú nyugdíjas – kiegészítő tevékenységet folytató társasvállalkozónak. Az erre tekintettel kapott – járulékalapot képező – jövedelmeután...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.

Nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a kft.-nek, amely egy saját jogú nyugdíjas személyt foglalkoztat teljes munkaidőben 70 ezer forint bruttó munkabér ellenében? Mennyi lesz a dolgozó nettó fizetése?
Részlet a válaszából: […] ...és ebből kell a 18 százalékadóelőleget levonni. Ebben az esetben nincs adójóváírásra lehetőség (Szja-tv.18. §).És végül: ha kiegészítő tevékenységet folytató társasvállalkozóról lenne szó, akkor a társaságot 5 százalék baleseti járulékterhelné csak, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Özvegyi nyugdíjas egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Hogyan kell járulékot fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, akinek özvegyi nyugdíja 2006. március 1-jén feléledt?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 4. § e) pontja értelmében kiegészítő tevékenységetfolytató egyéni vállalkozónak minősül az is – és ebből következően ténylegeskivétje után csak 5 százalékos mértékű baleseti járulék fizetésére kötelezett–, aki özvegyi nyugdíjas, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelmének járulékai

Kérdés: Helyesen számolta-e el a foglalkoztató a járulékokat az alábbi jövedelmek után? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja által megbízási szerződés alapján teljesített ügyvezetői megbízatás díja havi 5000 forint. Az adóalap 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelem 90 százaléka, amely kis összegű kifizetésnek minősül, így a Tbj-tv. 5. § 1/g pontja szerint nem esik biztosítási kötelezettség alá, 11 százalékos eho fizetendő utána? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja személyes közreműködésének ellenértéke 5000 forint. A tag kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként biztosított, fizetendő-e utána baleseti járulék, illetve a tagi jogviszony alapján tételes eho?
Részlet a válaszából: […] ...ügyvezetőrőlvan szó, akkor az ügyvezetést csak tagsági jogviszonya alapján – társasvállalkozóként – láthatja el.A második esetben kiegészítő tevékenységet folytató társasvállalkozóról van szó, akinek – személyes közreműködésére tekintettelkiosztott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.
1
2
3
6