Nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a kft.-nek, amely egy saját jogú nyugdíjas személyt foglalkoztat teljes munkaidőben 70 ezer forint bruttó munkabér ellenében? Mennyi lesz a dolgozó nettó fizetése?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből sajnos nem derül ki, hogy a foglalkoztatásramilyen jogviszonyban kerül sor, így - a legvalószínűbbnek tartottmunkaviszonyon túl - más lehetőségekre is kitérünk.Munkaviszony esetén a társaságot 29 százaléktársadalombiztosítási járulék (Tbj-tv. 20. §) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...járulékot kötelesfizetni a biztosított valamennyi járulékalapot képező jövedelme - ideértve aheti 36 órát elérő foglalkoztatással járó jogviszonyát meghaladó továbbijogviszonyaiban elért jövedelmét is - után [Tbj-tv. 24. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] ...- a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatást, - a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőlega különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatást, és - a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén azMt. 88. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] ...[Tbj-tv. 4. § f) pontja] nyugdíjat. Ebből következően - és arra a tényre tekintettel, hogy nemrendelkezik másutt heti 36 órát elérő foglalkoztatással - a személyesközreműködése alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelme, delegalább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Nyugdíjas munkavállaló járulékai

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy 1945-ben született, saját jogú nyugdíjas munkavállaló után, aki napi 8 órás munkaviszonyban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben nincs róla szó, de az érintett - napi 8 órábantörténő - foglalkoztatására nyilván munkaviszony keretében kerül sor. Amunkaviszonyban álló dolgozóra pedig a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjaalapján kiterjed a biztosítás.A Tbj-tv. 19. § pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Végelszámoló kültag jogviszonya

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy betéti társaság kültagjának attól az időponttól kezdődően, hogy a Cégbíróság végelszámolásra jelölte ki? A kültag a társaságban személyesen nem közreműködött, de miután a beltag meghalt, a kültag egyedül maradt, így a Cégbíróság a vállalkozás megszüntetését rendelte el, és a kültagot jelölte ki végelszámolónak.
Részlet a válaszából: […] ...a havi 3450 forint tételes ehót, valamint a 4 százalékosvállalkozói járulékot is,- ha az érintett kültag másutt rendelkezik heti 36 órásfoglalkoztatással, akkor viszont csak a tényleges tagi jövedelme után kell a 29százalék tb-járulékot és a 8,5 százalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Családi gazdálkodó közterhei 2005. január 1. után

Kérdés: A 207/2004. Korm. rendelet alapján 2005. január 1-je után a családi gazdálkodó más keresőtevékenységet főfoglalkozásban nem végezhet. Milyen járulékok és adó megfizetésére lesz kötelezett az a családi gazdálkodó, aki: - nyugdíjas, részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, illetve - aktív részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...járulék fizetésére kötelezett, egyéb társadalombiztosítással összefüggő kötelezettsége viszont nincs, amennyiben nem nyugdíjas, és foglalkoztatása nem éri el a heti 36 órát (jelen esetben nem is érheti el, hiszen nem rendelkezhet főtevékenységgel), akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.

Bt. beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Bt. beltagja részére 67 százalékos rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg. A tb azt kérte, hogy lépjen ki, és csak napi 4 órában dolgozhat. Hogyan valósítható ez meg, mik a munkáltató teendői, hogy valóban megtörténjen a rokkantsági nyugdíjazás? Elég-e, ha a bejelentés a biztosítottakról elnevezésű nyomtatványon bejelenti kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak, fizeti utána az eho-t és az 5 százalékos baleseti járulékot a kivett jövedelem után, hiszen eddig is tagként működött közre?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzés akkor tekinthető megszűntnek, ha a munkakörre megállapított teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történik a további foglalkoztatás, illetve ha már a megrokkanás előtt is rövidebb munkaidőben történt a munkavégzés, akkor, ha a munkaidő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] ...állományú tagja, továbbá a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. Szintén biztosított a keresetpótló juttatásban, munkanélküli-járadékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Közhasznú társaság vezető tisztségviselőinek díjazása

Kérdés: Egy újonnan alapított közhasznú társaság ügyvezetője nyugdíjas, cégvezetője vállalkozói igazolvánnyal rendelkező nyugdíjas. Egy másik közhasznú társaság ügyvezetője heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik, cégvezetője főfoglalkozású egyéni vállalkozó. Kötelező-e a részükre a minimálbért kifizetni, vagy személyes közreműködésük alapján a taggyűlés határozza meg a díjazásukat? Milyen járulékok terhelik e kifizetéseket?
Részlet a válaszából: […] ...a havi 3450 forint tételes egészségügyi hozzájárulást [Tbj-tv. 36. §, Eho. tv. 6. § (3) bekezdés b) pontja], a heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező társas vállalkozó esetében szintén a tényleges jövedelme után kell megfizetni a 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.
1
2