Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. 11. melléklete alapján lehet érvényesíteni, mely szerintaz egyéni vállalkozó főszabályként - a vállalkozói kivétet, - a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggőkiadásokat, - az adott előleget és - a tárgyi eszközök és nem anyagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] ...váltja fel.A módosítás csak a járulék elnevezését és mértékét érinti.Változatlan viszont az alapja - egyéni vállalkozóknál a kivét (átalányadózóesetén az átalányadó alapját képező jövedelem, eva hatálya alá tartozó egyénivállalkozó esetében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...által fizetendő nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosításijárulék alapja - a Tbj-tv. 24. §-ában meghatározott eltérések kivételével -azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával.Ha a biztosított részére ténylegesen kifizetettjárulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Nyugdíjas magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Vonatkozik-e a 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség arra az adószámmal rendelkező nyugdíjas magánszemélyre, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és az ebből származó árbevétele meghaladja az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...forintig kell megfizetni. E 400 ezer forintos maximumot - lévén szó nyugdíjasról -jelen esetben csökkentheti az esetleges vállalkozói kivétje vagy tagi jövedelmeután fizetett 5 százalékos baleseti járulék összege, vagy a foglalkoztatójaáltal fizetett 29...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Özvegyi nyugdíjas egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Hogyan kell járulékot fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, akinek özvegyi nyugdíja 2006. március 1-jén feléledt?
Részlet a válaszából: […] ...4. § e) pontja értelmében kiegészítő tevékenységetfolytató egyéni vállalkozónak minősül az is - és ebből következően ténylegeskivétje után csak 5 százalékos mértékű baleseti járulék fizetésére kötelezett-, aki özvegyi nyugdíjas, és a reá irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...bevallási kötelezettség alá tartozik.A 4 százalékos eho alapját képező jövedelmek - az ingatlanbérbeadásából származó jövedelem kivételével - akkor nem tartoznak bevallásikötelezettség alá, ha együttes összegük nem haladja meg az 50 ezer forintot, ésaz adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Egyéni vállalkozó járulékainak elszámolása

Kérdés: Elszámolható-e költségként az egyéni vállalkozó által befizetett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, valamint egészségügyi hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...a vállalkozói jövedelem szerinti adózást vállalóegyéni vállalkozó - többek között - költségként számolhatja el:- a vállalkozói kivétet; - a nem megállapodás alapján befizetett saját társadalombiztosításijárulékot, illetve baleseti járulékot.Ezzel ellentétben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozóként

Kérdés: Végezhet-e tagi mellékszolgáltatást az a nyugdíjas kft.-tag, aki egyben egyéni vállalkozó is?
Részlet a válaszából: […] ...aki egyidejűleg társas vállalkozónak is minősül.Mindkét vállalkozásban csupán 5 százalék baleseti járulékot kell leróni atényleges kivétje, illetve a tényleges tagi jövedelme után. A tételes eho pediga társas vállalkozást terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Egyéni vállalkozó jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya 2004. szeptember 1. és 2005. április 1. között annak az egyéni vállalkozónak, aki 2005. április 1-jén nyújtotta be nyugdíjigényét, 2004. szeptember 1-jétől visszamenőlegesen igényelve az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...4 százalék egészségbiztosítási járulék helyett mindössze 5 százalékbaleseti járulék terheli, aminek alapja ráadásul csak a tényleges kivét, azaznem áll fenn a minimálbér alapulvételével történő fizetési kötelezettség(Tbj-tv. 37. §).További pozitívum,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.

Német kisebbségi tulajdonos ügyvezető közterhei

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft.-ben 4 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró, németországi lakhellyel rendelkező és ott német öregségi nyugdíjat kapó ügyvezető havonta 1-2 napot tartózkodik Magyarországon a kft. ügyvezetői teendőinek ellátása érdekében, míg a többi napon telefonon látja el ebbéli feladatait. Munkájáért nem osztalékot, hanem havi 75 ezer forint díjazást számol el a cég, amiből levonják az szja-t, és befizetik a havi 3450 forintos eho-t. Eddig vállalkozási szerződés alapján dolgozott, amit jogász készített. 2004. május 1. után - úgy tudja a cég - ha hozza a nyugdíjigazolást, akkor az eho-n kívül 5 százalék baleseti járulékot kell fizetnie és erre megbízási szerződést kell kötni, és nem vállalkozóit. Kell-e mást is fizetni? Helyesen járt-e el a cég eddig és most?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban láthatja el, munkaszerződés hiányában pedig a megbízásra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni. (E főszabály alól kivételt a meghatározó tulajdoni részesedéssel rendelkező tag ügyvezető jelent, de ez a 4 százalékos tulajdonrész mellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.
1
2
3