Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai


2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2006. szeptember 19-én (89. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1533

[…] (elszámolt) tagi jövedelem után 2006. szeptember 1-jétől 10, 2007. január 1-jétől 16 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni. A 10 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot a 2006. szeptember 1-jét követő időszakra kifizetett, elszámolt jövedelmek vonatkozásában kell megfizetni. A 2006. szeptember 1-jét megelőzően esetlegesen megszűnt tagi jogviszony időtartamára visszamenőlegesen kifizetett (elszámolt) tagi jövedelem után a társas vállalkozás az 5 százalékos mértékű baleseti járulékot köteles megfizetni. A szóban forgó nyugdíjas személy a főfoglalkozásából (munkaviszonyából) származó járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulékot és - 2006. augusztus 31-éig - egészségbiztosítási járulékot nem köteles fizetni, ellenben a munkáltatója a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulást köteles utána megfizetni. 2006. szeptember 1-jétől azonban változik a járulékok megoszlása és a biztosítottak egészségbiztosításijárulék-fizetése is, valamint a munkaviszonyban állók vonatkozásában bevezetésre kerül a minimum-járulékalap. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább 2006. szeptember 1-jétől 125 000 forint, 2007. január 1-jétől 131 000 forint minimum-járulékalap - részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része - után köteles megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el ezt a minimum-járulékalapot, a foglalkoztató az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentés esetén a társadalombiztosítási járulékot a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg. A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.