2005. évi osztalék ehója


14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2008. január 29-én (120. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2062

[…] törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvényt (továbbiakban: Mód. tv.). A Mód. tv. 251. §-ának (7) bekezdése értelmében a módosító rendelkezéseket a 2007. január 1-jei hatálybalépést követő időszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni. Erre figyelemmel, a társas vállalkozás által a 2006. évben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló alapján jóváhagyott osztalék után a korábbi szabályoknak megfelelően kell az egészségügyi hozzájárulást megfizetni. Az átmeneti szabály nemcsak az egészségügyi hozzájárulás mértékére vonatkozik, hanem a fizetési felső határ összegére is. Ebből következően, ha a 2006. évre elszámolt osztalék kifizetésére 2007. január 1-jét követően kerül sor, akkor az osztalékot az egészségügyi hozzájárulás megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 2006-os jövedelem volna, és abból 4% egészségügyi hozzájárulást kell levonni. A 4% egészségügyi hozzájárulást azonban csak akkor kell levonni, ha a magánszemély 2006-ban nem érte el a fizetési felső határt (a 400 ezer forintot). Ha a magánszemély nem érte el a felső határt, akkor a 2006-ra elszámolt, és 2007-ben kifizetett osztalékból addig kell levonni a 4% egészségügyi hozzájárulást, amíg az a 2006-ban megfizetett 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 19. § (1) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett baleseti járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a 2006-ban az Eho tv. 3. § (3) bekezdésében felsorolt jövedelmek után megfizetett 4% egészségügyi hozzájárulás együttes összegével el nem éri a 400 ezer forintos felső határt. Az előzőek szerint levont egészségügyi hozzájárulást a 2007-ben érvényes felső határ összegébe (450 ezer forintba) már nem lehet beszámítani. A 2006. évre 2007-ben kifizetésre kerülő jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megállapítása érdekében a magánszemélynek nyilatkoznia kell a kifizető részére a 2006-ban megfizetett 4% egészségügyi hozzájárulás (0653. számú bevallás 224. sorában szereplő összeg), és a foglalkoztató által a biztosítási jogviszonyban megfizetett [a Tbj. 47. § (3) bekezdés alapján leigazolt] 11% egészségbiztosítási járulék, valamint a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése szerint megfizetett baleseti járulék, egészségügyi […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.