2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] ...olvasónkat, hogy a 2005. évi osztalékot -feltéve hogy 2007. december 31-ig kifizetésre került - csak 4 százalékosmértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. 2008. január 1-jétőlmegszűnt azonban a 2006. évi vagy annál korábbi évekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...a vállalkozásból kivontjövedelmet, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, a 25, illetőleg 35százalékos adóterhet viselő osztalékot, vállalkozói osztalékalapot, azárfolyamnyereségből származó jövedelmet, valamint az ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásból kivont jövedelem, b) értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, c) 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozói osztalékalap, d) árfolyamnyereségből származó jövedelem, valaminte) ingatlan bérbeadásából származó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...kivont jövedelem, - az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - a 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozóiosztalék-alap,- az árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint - az ingatlan bérbeadásából származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] ...- vállalkozásból kivont jövedelem, - értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozói osztalékalap, - árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint - ingatlan bérbeadásából származó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásból kivont jövedelem,- értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,- 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozói osztalékalap,- árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint- ingatlan bérbeadásából származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Mi a százalékos egészségügyi hozzájárulást érintő változások lényege?
Részlet a válaszából: […] ...a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, a 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék, avállalkozói osztalékalap, az árfolyamnyereségből származó jövedelem és azingatlan bérbeadásából származó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.

Magánszemély százalékos eho-ja

Kérdés: Valóban kell-e százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetnie a magánszemélynek is, és ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásból kivont jövedelem,b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,c) 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozói osztalékalap,d) árfolyamnyereségből származó jövedelem, valaminte) ingatlan bérbeadásából származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Evás vállalkozó osztalékának közterhei

Kérdés: Felveheti-e osztalékként egy kettős könyvvitelt vezető, eva hatálya alá tartozó társaság nyugdíjas tagja a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után fennmaradó összeget, vagy ezenkívül kell-e valamilyen járulékot vagy egyéb adót fizetniük? Hogyan változik a kötelezettség egy bevételi nyilvántartást vezető evás társaság heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja esetében?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggésbendíjazás illeti meg, de a társaság és a tagja megállapodhatnak ettől eltérően(pl. ingyenességben) is. Az osztalékfizetés eldöntése a társaságkompetenciájába tartozik, az ehhez szükséges feltételek fennállása eseténszabadon fizethető....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Német kisebbségi tulajdonos ügyvezető közterhei

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft.-ben 4 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró, németországi lakhellyel rendelkező és ott német öregségi nyugdíjat kapó ügyvezető havonta 1-2 napot tartózkodik Magyarországon a kft. ügyvezetői teendőinek ellátása érdekében, míg a többi napon telefonon látja el ebbéli feladatait. Munkájáért nem osztalékot, hanem havi 75 ezer forint díjazást számol el a cég, amiből levonják az szja-t, és befizetik a havi 3450 forintos eho-t. Eddig vállalkozási szerződés alapján dolgozott, amit jogász készített. 2004. május 1. után - úgy tudja a cég - ha hozza a nyugdíjigazolást, akkor az eho-n kívül 5 százalék baleseti járulékot kell fizetnie és erre megbízási szerződést kell kötni, és nem vállalkozóit. Kell-e mást is fizetni? Helyesen járt-e el a cég eddig és most?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján úgy tűnik, hogy a cég sem május 1-jétől, sem ezt megelőzően nem járt el teljesen jogszerűen.A helyes megoldás megtalálása érdekében mindenekelőtt az érintett munkavállaló jogviszonyát kell tisztázni.A Gt. 30. § (3) bekezdése egyértelműen rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.
1
2