Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozás tagjának 1992. március 1-jétől baleseti járulékot kellett fizetnie, amely baleseti ellátás és baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosította.Az egyéni vállalkozót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a vállalkozásban elszámolható költségekrőlkonkrét felvilágosítást tudjunk adni, ismernünk kellene azt a tevékenységet,amelyet olvasónk vállalkozóként folytatni kíván. Ezenkívül a tevékenységvégzésének körülményei (pl. saját vagy bérelt ingatlanban, saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] ...volna,és abból 4% egészségügyi hozzájárulást kell levonni. A 4% egészségügyihozzájárulást azonban csak akkor kell levonni, ha a magánszemély 2006-ban nemérte el a fizetési felső határt (a 400 ezer forintot). Ha a magánszemély nemérte el a felső határt, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja

Kérdés: A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...le kell vonnia az egészségügyi hozzájárulást abérleti díjból, ha az a tárgyévben – figyelembe véve a többi kifizetőtől vagymagánszemélyektől származó bérleti díjak összegét is – meghaladja az egymillióforintot. Annak érdekében, hogy több bérleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulást az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallásikötelezettség alá tartozó meghatározott jövedelemtípusok után kell amagánszemélynek megfizetnie mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában azegészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjas magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Vonatkozik-e a 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség arra az adószámmal rendelkező nyugdíjas magánszemélyre, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és az ebből származó árbevétele meghaladja az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése e) pontja értelmében azingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem isalapja a 4 százalékos egészségügyi hozzájárulásnak, melyet legfeljebb évi 400ezer forintig kell megfizetni. E 400 ezer forintos maximumot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély azadóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettségalá tartozó a) vállalkozásból kivont jövedelem, b) értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, c) 25, illetőleg 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást amagánszemély által kizárólag a következő jogcímen megszerzett jövedelmek utánkell megfizetni: – a vállalkozásból kivont jövedelem, – az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, – a 25, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Alkalmazható-e a 10 százalékos költséghányad-elszámolás a jövedelem meghatározásánál, illetve terheli-e 11 százalékos eho-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, amelynek bevallása az Szja-tv. 74. § (7) bekezdése szerint történik?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély bérbeadásból származó jövedelmét az Szja-tv.74. § (1) bekezdése alapján főszabályként 25 százalék adó terheli. A bevételnekrésze a bérbeadással kapcsolatosan kapott költségtérítés is. A bevételköltségekkel nem csökkenthető. A magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Bérleti díj közterhei

Kérdés: Az adószámmal rendelkező feleség havonta 150 000 forint bérleti díjat számláz a férje és a fia tulajdonában lévő kft. részére. A bérbeadás tárgya a férj és a feleség tulajdonában lévő családi ház felső emelete, ahol a kft. irodája működik, és a társasági szerződésben ez a székhelye is. 2006. január 1-jétől kit és milyen adókötelezettségek terhelnek? Kinek milyen adóbevallásokat kell beadni, és milyen gyakorisággal?
Részlet a válaszából: […] ...évtől a bérbeadás adózásában az egyedüli változás amagánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás bevezetése. A különbözőadótörvények különbözőképpen kezelik ezt az adózási helyzetet, ezért vegyüksorjában.Az Áfa-tv. 4. § (2) bekezdése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.
1
2
3