Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági jogviszonyban állt - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezet tagját -, és a munkáltató (foglalkoztató) legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatta,b) öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] ...kell a kifizető részére a 2006-ban megfizetett 4% egészségügyihozzájárulás (0653. számú bevallás 224. sorában szereplő összeg), és afoglalkoztató által a biztosítási jogviszonyban megfizetett [a Tbj. 47. § (3)bekezdés alapján leigazolt] 11%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem eho-ja

Kérdés: A teljes bevétel, vagy csak az egymillió forint feletti rész után kell megfizetni a négyszázalékos mértékű eho-t az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...naptári évfolyamán mindaddig terheli egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség,amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatóiegészségbiztosítási járulék, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék(2006. augusztus 31-éig a Tbj-tv. 39....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas beltag járulékai

Kérdés: 2006. január 1-jére visszamenőleg milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, aki egyidejűleg heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...is, valaminta munkaviszonyban állók vonatkozásában bevezetésre kerül a minimum-járulékalap.A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosításijárulékot havonta legalább 2006. szeptember 1-jétől 125 000 forint, 2007.január 1-jétől 131...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Tiszteletdíjas polgármester járulékai

Kérdés: Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...szerint biztosítottnak minősülő társadalmimegbízatású polgármester díjazása társadalombiztosítási járulék alapját képezi,így a foglalkoztatónak utána 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot kellfizetnie. Ezen túlmenően a polgármester díjazásából 8...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjas magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Vonatkozik-e a 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség arra az adószámmal rendelkező nyugdíjas magánszemélyre, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és az ebből származó árbevétele meghaladja az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...esetben csökkentheti az esetleges vállalkozói kivétje vagy tagi jövedelmeután fizetett 5 százalékos baleseti járulék összege, vagy a foglalkoztatójaáltal fizetett 29 százalék társadalombiztosítási járulék 11 százalékosegészségbiztosítási része. Mentes viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] ...4 százalékos mértékűegészségbiztosítási járulék a Tbj-tv. 19. § (1) bekezdésében megjelöltjárulékfajták között (ezek a foglalkoztatót terhelő, 2006-ban 18 százalékosmértékű nyugdíj-biztosítási járulék és a 11 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] ...valamint - ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintotmeghaladó jövedelem után mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában afoglalkoztató által megfizetett 11 százalékos mértékű egészségbiztosításijárulék, valamint a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Bérleti díj közterhei

Kérdés: Az adószámmal rendelkező feleség havonta 150 000 forint bérleti díjat számláz a férje és a fia tulajdonában lévő kft. részére. A bérbeadás tárgya a férj és a feleség tulajdonában lévő családi ház felső emelete, ahol a kft. irodája működik, és a társasági szerződésben ez a székhelye is. 2006. január 1-jétől kit és milyen adókötelezettségek terhelnek? Kinek milyen adóbevallásokat kell beadni, és milyen gyakorisággal?
Részlet a válaszából: […] ...Az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére a magánszemélyakkor és addig köteles, amíg az adóévben a biztosítási jogviszonyában afoglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék,illetve egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...alapján esetlegesen fizetett11 százalék egészségbiztosítási járuléka, és- az esetlegesen fizetett 5 százalék baleseti járuléka, és- a foglalkoztató (vagy egyéni vállalkozó) által fizetetttársadalombiztosítási járulék egészségbiztosítási részének együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.
1
2
3