Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszából: […] ...személy a fentiek alapján nem minősült kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, emiatt téves a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adat, az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási egységénél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; - a járműhasználat költsége (üzemanyag, javítás) norma vagyszámla alapján útnyilvántartás mellett, vagy ez utóbbi helyett évi 500kilométer futásteljesítésre számítva; - a kizárólag üzemi célt szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Evás vállalkozó osztalékának közterhei

Kérdés: Felveheti-e osztalékként egy kettős könyvvitelt vezető, eva hatálya alá tartozó társaság nyugdíjas tagja a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után fennmaradó összeget, vagy ezenkívül kell-e valamilyen járulékot vagy egyéb adót fizetniük? Hogyan változik a kötelezettség egy bevételi nyilvántartást vezető evás társaság heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja esetében?
Részlet a válaszából: […] ...más adót fizetnie nem kell, tehát a fentiek szerint megállapított osztalék szja- és járulékmentesen fizethető ki. A bevételi nyilvántartást vezető társaságnak a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után megmaradó összegből a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Táppénz-hozzájárulás fizetése kft.-tag keresőképtelensége esetén

Kérdés: Kell-e táppénz-hozzájárulást fizetnie a kft.-nek abban az esetben, ha tagsági jogviszonya alapján biztosított ügyvezetője keresőképtelenné válik?
Részlet a válaszából: […] ...- számfejtési körébe a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltató esetében a járulékfizetési, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága, az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] ...követő 15 napon belül köteles a járulékkülönbözetet elszámolni, és a biztosítottnak visszafizetni, továbbá ennek tényét a nyilvántartásba bejegyezni. A többletjárulék visszafizetéséhez szükséges az igazolás.Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg több,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Segítő családtag biztosítása

Kérdés: Saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó édesanyja segítő családtagként besegít a vállalkozásba díjazás nélkül. Milyen bejelentési, nyilvántartási kötelezettsége van az egyéni vállalkozónak, és milyen szerződést, megállapodást kell kötnie édesanyjával?
Részlet a válaszából: […] Röviden: semmilyent, de a felvetett probléma kapcsán foglalkozzunk egy kicsit bővebben a segítő családtagokkal.Az első kérdés, hogy kinek lehet segítő családtagja?A Tbj-tv. 4. §-ának g) pontja értelmében az egyéni vállalkozónak, a betéti társaság, illetve a közkereseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Rendszeres szociális járadékban részesülő munkavégzése

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a munkáltatót és az általa heti 30 órában foglalkoztatott dolgozót, aki egyidejűleg rendszeres szociális járadékban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő személyt is),2. rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.