Kényszervállalkozó nyugdíjas adója és költségei

Kérdés: Hogyan tud vállalkozni egy rokkantnyugdíjas magánszemély, aki alacsony nyugdíja miatt indítaná el vállalkozását? Milyen adózási feltételek vonatkoznak rá, és milyen kiadásokat számolhat el?
Részlet a válaszából: […] ...kiadás, azzal,hogy gépjármű esetében az Szja-tv. 11. számú melléklet III. fejezetében foglaltszabályokat kell alkalmazni, - a nem megállapodás alapján befizetett sajáttársadalombiztosítási járulék, baleseti járulék; - a bevétel, illetve az ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Nyugdíjas ügyvezető jogállása

Kérdés: Egy kft. 50+30+10+10 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjai közül a 30 százalékos tulajdonos, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas tag látja el az ügyvezetői teendőket. Jogszerű-e, ha a társaság a nyugdíjas ügyvezetőnek a személyes közreműködése alapján kifizetett jövedelem után 5 százalék baleseti járulékot számol el? Megbízási szerződésben kell-e rögzíteni a vezetői tisztség ellátását, vagy elegendő a taggyűlési határozat? A társasági szerződés mellékszolgáltatást nem állapít meg.
Részlet a válaszából: […] ...a társasági szerződésben kell szabályozni. A 123. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szükség szerint - tehát a tagok ilyen irányú megállapodása esetén - rendelkezik a társasági szerződés a tagokat terhelő mellékszolgáltatásról, annak feltételeiről és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Egyéni vállalkozó járulékainak elszámolása

Kérdés: Elszámolható-e költségként az egyéni vállalkozó által befizetett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, valamint egészségügyi hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelem szerinti adózást vállalóegyéni vállalkozó - többek között - költségként számolhatja el:- a vállalkozói kivétet; - a nem megállapodás alapján befizetett saját társadalombiztosításijárulékot, illetve baleseti járulékot.Ezzel ellentétben nem számolható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Német kisebbségi tulajdonos ügyvezető közterhei

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft.-ben 4 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró, németországi lakhellyel rendelkező és ott német öregségi nyugdíjat kapó ügyvezető havonta 1-2 napot tartózkodik Magyarországon a kft. ügyvezetői teendőinek ellátása érdekében, míg a többi napon telefonon látja el ebbéli feladatait. Munkájáért nem osztalékot, hanem havi 75 ezer forint díjazást számol el a cég, amiből levonják az szja-t, és befizetik a havi 3450 forintos eho-t. Eddig vállalkozási szerződés alapján dolgozott, amit jogász készített. 2004. május 1. után - úgy tudja a cég - ha hozza a nyugdíjigazolást, akkor az eho-n kívül 5 százalék baleseti járulékot kell fizetnie és erre megbízási szerződést kell kötni, és nem vállalkozóit. Kell-e mást is fizetni? Helyesen járt-e el a cég eddig és most?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottjára), tekintve, hogy a Tbj-tv. 13. §-a alapján - figyelembe véve a Németországgal hatályban lévő szociálpolitikai megállapodásunkat - a német ügyvezető biztosított volt. És jelenleg is, de immár nem a fent említett egyezmény "segítségével", hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 15 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésének vállalásával megállapodást köthet. Az a belföldi személy, aki a Tbj-tv. szerint biztosítottnak, vagy ilyen biztosított eltartott hozzátartozójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Segítő családtag biztosítása

Kérdés: Saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó édesanyja segítő családtagként besegít a vállalkozásba díjazás nélkül. Milyen bejelentési, nyilvántartási kötelezettsége van az egyéni vállalkozónak, és milyen szerződést, megállapodást kell kötnie édesanyjával?
Részlet a válaszából: […] Röviden: semmilyent, de a felvetett probléma kapcsán foglalkozzunk egy kicsit bővebben a segítő családtagokkal.Az első kérdés, hogy kinek lehet segítő családtagja?A Tbj-tv. 4. §-ának g) pontja értelmében az egyéni vállalkozónak, a betéti társaság, illetve a közkereseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Családi gazdálkodó közterhei

Kérdés: A Tf-tv. szerint a családi gazdaság legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán alapuló gazdasági forma. Kell-e, és mennyi járulékot fizetni, ha a családtag • nyugdíjas, • GYES-en van, • munkaviszonyban áll, és a heti 36 órát ledolgozza?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásra főállása, nyugdíjas volta, vagy ezek hiányában a Tbj-tv. 34. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalt megállapodások alapján, illetve a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében előírt 11 százalék egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 8.

Osztrák, illetve német állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség az osztrák, illetve német magánszemélyekkel rendelkező, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknál, ha a tag Magyarországon jövedelmet vesz fel, és- külföldön heti 40 órás munkaviszonyban áll,- külföldön személyesen közreműködő tag,- külföldön egyéni vállalkozó,- külföldön nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] ...tagjáról van szó, akinek biztosítása a magyar-német (2000. évi XXX. törvény), illetve a magyar-osztrák (2000. évi CXXIII. törvény) megállapodás alapján állapítható meg. A megállapodások tartalmának alkalmazásával a fent jelzett esetekben a következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 11.