Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
Részlet a válaszából: […] ...(baleseti egészségügyi szolgáltatásra, balesetitáppénzre, baleseti járadékra), baleseti rokkantsági nyugdíjra, balesetihozzátartozói nyugellátásra jogosult. A pénzbeli ellátások megállapítása soránaz egészségügyi szolgáltatási járulék alapját veszik figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

Egyéni vállalkozó járulékainak elszámolása

Kérdés: Elszámolható-e költségként az egyéni vállalkozó által befizetett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, valamint egészségügyi hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...ésegészségbiztosítási járulék,- nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként fizetettsaját tagdíj;- megállapodás alapján nyugellátásra jogosító szolgálati időés nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a saját maga javárafizetett összeg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Járuléktörvények változásai 2004-ben

Kérdés: Melyek a legfontosabb változások 2004. évben a járulékok terén?
Részlet a válaszából: […] ...segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban, saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Betegállomány esetén jogosult-e táppénzre az az egyéni vállalkozó, aki tevékenységét 1993 óta folyamatosan gyakorolja, és minden évben a minimálbér után fizette a társadalombiztosítási járulékot? Leszázalékolják-e abban az esetben, ha 1 éven túl beteg? Mi alapján történik a járadékok, illetve a rokkantnyugdíj összegének kiszámítása?
Részlet a válaszából: […] ...alapulvételével fog számára megállapítani az erre vonatkozó igénye benyújtása után.A biztosított egyéni vállalkozó természetesen nyugellátásra, így rokkantsági nyugdíjra is jogosultságot szerezhet. Ennek feltétele egyrészt a munkaképesség legalább 67...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 4.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Az öregségi nyugdíjban részesülő, munkaviszonyban álló biztosított 2002. december 28-án üzemi balesetet szenvedett, és keresőképtelenné vált. Figyelembe vehető-e a baleseti táppénz összegének megállapításánál a 2002. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban végzett munka alapján 2002. november havi munkabérrel kifizetett, 29 500 forint összegű prémium?
Részlet a válaszából: […] ...saját jogú nyugellátásban részesülő biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett.A baleseti táppénzének az összegét az általános rendelkezések szerint kell megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy jövedelemként azt az összeget lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Rokkantsági nyugdíjas öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen jövedelem figyelembevételével történik az öregségi nyugdíj megállapítása annak az 1950-ben született rokkantsági nyugdíjas egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói jövedelme után jelenleg 5 százalékos baleseti járulékot fizet?
Részlet a válaszából: […] ...van, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor nyugdíjigénye újra elbírálásra kerül. A rokkantsági nyugdíjban részesülő nyugellátásának folyósítása azonban az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor nem szűnik meg, így továbbra is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 8.

Osztrák, illetve német állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség az osztrák, illetve német magánszemélyekkel rendelkező, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknál, ha a tag Magyarországon jövedelmet vesz fel, és- külföldön heti 40 órás munkaviszonyban áll,- külföldön személyesen közreműködő tag,- külföldön egyéni vállalkozó,- külföldön nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] ...illetve nemzetközi egyezmény alapján öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban részesül. Nemzetközi egyezmény alapján folyósított az a nyugellátás, amelyben szerepel a magyar szolgálati idő szerinti teher, vagy a kizárólag külföldi nyugellátást az egyezménynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 11.

Rokkant tag személyes közreműködése

Kérdés: Végezhet-e továbbra is munkát betéti társaságunkban az, akit a II. rokkantsági csoportba sorolnak, és e szerint kap rokkantsági nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...(például: 2. szám 26. kérdés) is foglalkoztunk. A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy - függetlenül a rokkantság fokától - a nyugellátása veszélyeztetése nélkül végezhet munkát a Tny-tv. 30. §-ának (1) bekezdésére tekintettel, ha nem dolgozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Rendszeres szociális járadékban részesülő munkavégzése

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a munkáltatót és az általa heti 30 órában foglalkoztatott dolgozót, aki egyidejűleg rendszeres szociális járadékban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...járulékot nem fizet, ugyanakkor kizárólag baleseti ellátásra, baleseti rokkantsági nyugdíjra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra szerez jogosultságot, vagy csak a saját jogú nyugdíjas személy minősülhet kiegészítő tevékenységet folytató egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.