2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] Megnyugtathatjuk olvasónkat, hogy a 2005. évi osztalékot -feltéve hogy 2007. december 31-ig kifizetésre került - csak 4 százalékosmértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. 2008. január 1-jétőlmegszűnt azonban a 2006. évi vagy annál korábbi évekre elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Nyugdíjas magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Vonatkozik-e a 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség arra az adószámmal rendelkező nyugdíjas magánszemélyre, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és az ebből származó árbevétele meghaladja az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...járulék 11 százalékosegészségbiztosítási része. Mentes viszont az ingatlan bérbeadásából származó jövedelema százalékos eho alól, ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezőtulajdonában álló lakásban lakik, kivéve ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély azadóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettségalá tartozó a) vállalkozásból kivont jövedelem, b) értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, c) 25, illetőleg 35 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást amagánszemély által kizárólag a következő jogcímen megszerzett jövedelmek utánkell megfizetni: - a vállalkozásból kivont jövedelem, - az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - a 25, illetőleg 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] A két elvonás között az alapvető különbség, hogy míg azelőbbi biztosítási jogviszonyhoz kötődő egyéni járulék, addig az utóbbi adó.A 4 százalék egészségbiztosítási járulék a biztosítottatterheli a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Alkalmazható-e a 10 százalékos költséghányad-elszámolás a jövedelem meghatározásánál, illetve terheli-e 11 százalékos eho-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, amelynek bevallása az Szja-tv. 74. § (7) bekezdése szerint történik?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély bérbeadásból származó jövedelmét az Szja-tv.74. § (1) bekezdése alapján főszabályként 25 százalék adó terheli. A bevételnekrésze a bérbeadással kapcsolatosan kapott költségtérítés is. A bevételköltségekkel nem csökkenthető. A magánszemély az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Bérleti díj közterhei

Kérdés: Az adószámmal rendelkező feleség havonta 150 000 forint bérleti díjat számláz a férje és a fia tulajdonában lévő kft. részére. A bérbeadás tárgya a férj és a feleség tulajdonában lévő családi ház felső emelete, ahol a kft. irodája működik, és a társasági szerződésben ez a székhelye is. 2006. január 1-jétől kit és milyen adókötelezettségek terhelnek? Kinek milyen adóbevallásokat kell beadni, és milyen gyakorisággal?
Részlet a válaszából: […] ...én már a témában írott HVG-s cikkemhez magával a PM illetékesével egyeztetve tisztáztam, hogy az ingatlan-bérbeadás kapcsán fizetendő 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség nemcsak a bérleti díj egymillión felüli részét terheli, miként azt önök (is) írják, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...származójövedelem tehát alapja a 4 százalékos egészségügyi hozzájárulásnak, feltévehogy bevallási kötelezettség alá tartozik.A 4 százalékos eho alapját képező jövedelmek - az ingatlanbérbeadásából származó jövedelem kivételével - akkor nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelmének járulékai

Kérdés: Helyesen számolta-e el a foglalkoztató a járulékokat az alábbi jövedelmek után? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja által megbízási szerződés alapján teljesített ügyvezetői megbízatás díja havi 5000 forint. Az adóalap 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelem 90 százaléka, amely kis összegű kifizetésnek minősül, így a Tbj-tv. 5. § 1/g pontja szerint nem esik biztosítási kötelezettség alá, 11 százalékos eho fizetendő utána? Az Szja-tv. szerinti önálló tevékenység keretében egy gazdasági társaság nyugdíjas magánszemély tagja személyes közreműködésének ellenértéke 5000 forint. A tag kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként biztosított, fizetendő-e utána baleseti járulék, illetve a tagi jogviszony alapján tételes eho?
Részlet a válaszából: […] Az első esetben megbízási jogviszonyban álló személyről vanszó, akinek e tevékenységéből származó, járulékalapot képező (adóelőlegszámításánál figyelembe veendő) havi jövedelme nem éri el a minimálbért, tehátnem terjed ki rá a biztosítás. Ennek megfelelően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Mi a százalékos egészségügyi hozzájárulást érintő változások lényege?
Részlet a válaszából: […] 2006. január 1-jétől az Eho-tv. jelentős módosításokon esettát. A legtöbb figyelmet érintő változás, hogy az eddig alapvetően a kifizetőtterhelő kötelezettség 2006-tól már részben a kifizetőt, részben pedig amagánszemélyt terheli. Az alapesetben a kifizetőt terhelő - 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.
1
2