tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

243. Társadalombiztosítási Levelek / 2013. augusztus 21.

TARTALOM

4156. kérdés Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetni egy egyszemélyes kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal? Mi lesz a járulékalap ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4157. kérdés Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya
Helyesen jár el az az egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek a tagja - a társasági szerződés külön rendelkezése szerint - munkaszerződés alapján, 4 órás részmunkaidőben látja el az ügyvezetői feladatokat, illetve ugyanezen részmunkaidős munkaviszony keretében a cég főtevékenységéhez kapcsolódó kozmetikusi feladatokat is? A cégnek nincs másik munkavállalója. Elegendő ebben az esetben a 4 órás munkaidő?
4158. kérdés Kültag jogviszonya
Milyen szabályokat kell figyelembe venni egy betéti társaság kültagjának foglalkoztatása során? Kötelező ténylegesen közreműködnie a társaság tevékenységében?
4159. kérdés Családi gazdaság tagjainak jogállása
Melyik jogviszonya lesz az elsődleges annak a magánszemélynek, aki 2012-ben önálló tevékenységként állattenyésztést kezdett, 2013-ban családi gazdálkodóként nyilvántartásba vették, és egyidejűleg egy gazdasági társaságban személyesen közreműködő tagként az ügyvezetői teendőket is ellátja? Biztosítottá válik a családi gazdaságba belépő feleség, aki jelenleg szintén egy kft. tagja, de személyesen nem működik közre a tevékenységben? Mindketten megfelelnek a Tbj-tv. 5. §-a i) pontjában megfogalmazott feltételeknek. Amennyiben a családi gazdaságban végzett tevékenység után kell megfizetnie a közterheket, akkor csak 2014-től alkalmazhatja az árbevétel 20 százaléka utáni járulékfizetést? Kell egészségügyi hozzájárulást fizetni a családi gazdálkodásban közreműködő saját jogú nyugdíjas édesanya után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4160. kérdés Széchenyi Pihenő Kártya
Részesülhet Széchenyi Pihenő Kártya-juttatásban egy kft. kiegészítő tevékenységet folytató tagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és tagi jövedelmet is felvesz?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4161. kérdés További munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
Vállalhat munkát egy másik vállalkozásnál egy munkavállaló, aki a főfoglalkozású munkahelyén heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik? Amennyiben dolgozhat, milyen járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek a munkáltatónak és a magánszemélynek?
4162. kérdés Szakképző iskolai tanuló tanulószerződésének szünetelése
Hogyan kell eljárnia a gyakorlati képzést szervező vállalkozásnak abban az esetben, ha a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulót fegyelmi eljárás után határozattal eltiltották a tanév folytatásától?
4163. kérdés Nappali tagozatos hallgató részére fizetett díjazás közterhei
Valóban teljes egészében adó- és járulékmentes a nappali tagozatos főiskolai, illetve egyetemi hallgató részére a szakmai gyakorlat idejére fizetett minimálbér összegét meg nem haladó díjazás abban az esetben, ha a foglalkoztatásra a munkáltató és az iskola közötti megállapodás alapján kerül sor, és a foglalkoztatás egybefüggően 6 hétig, illetve más esetekben 9 hónapig, napi 8 órában történik?
4164. kérdés Speciális foglalkoztatási formák
Mire kell figyelni az Mt. által tavaly bevezetett speciális foglalkoztatási formák, a behívás alapján történő munkavégzés, a munkakörmegosztás és a több munkáltató által létesített munkaviszony alkalmazása során?
4165. kérdés Alkalmi munkavállaló munkahelyi balesete
Jogosult valamilyen ellátásra az az alkalmi munkavállaló, akit a munkába állást követően, védőfelszerelés hiányában munkahelyi baleset ért? Az egyszerűsített munkaszerződésen a munkaviszony vége nincs meghatározva, csak a kezdete, a bejelentés a munkaviszony első két napjára megtörtént, akkor történt a baleset. A munkáltató a baleset után minden kapcsolatot megszakított a munkavállalóval.
4166. kérdés GYÁP gyermek kórházi ápolásának idejére
Valóban jogosult táppénzre, és nem kell fizetés nélküli szabadságot kérnie annak az édesanyának, aki 2010. február 8-án született gyermeke 2013. július 10-től július 25-ig tartó kórházi kezelésének időtartama alatt a kórházban tartózkodott?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4167. kérdés TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén
Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
4168. kérdés Táppénz alapjának megállapítása
Újra meg kell állapítani annak a munkavállalónak a táppénzalapját, aki ebben az évben már részesült táppénzben 2013. április 18-tól május 5-ig, és ismét keresőképtelen 2013. július 16-ától jelenleg is? Korábbi táppénzének összege a 2012-ben elért pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme alapján lett megállapítva. A munkavállaló 2008. április 3-tól 2010. március 31-ig munkaviszonyban állt, 2010. április 12-től 2010. június 30-ig munkanélküli-ellátást kapott, 2010. július 5-től 2012. július 31-ig munkaviszonyban állt, és 2012. augusztus 1-jétől dolgozik a jelenlegi munkahelyén, szintén munkaviszony keretében.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére