Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett

Kérdés: Igénybe vehető a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az a személy jogosult, aki a kérelem benyújtásakor betöltötte a 15. életévét, az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] Valóban, szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózás kedvezőbbé vált, hiszen a 297/2022. Korm. rendelet alapján a kifizető mentesül a 13 százalékos ekho megfizetése alól az Ekho-tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Őstermelők családi gazdaságának tagja

Kérdés: Létesíthetne valamilyen módon munkaviszonyt egy őstermelők családi gazdaságának tagja és vezetője a gazdaságban, aki egyébként jelenleg főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy őstermelők családi gazdaságának tagjáról van szó, aki a gazdaság képviseletét is ellátja, és emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem mezőgazdasági őstermelőként, hanem egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] Az álláskeresési járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Kiskorú őstermelő

Kérdés: Terheli járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség az őstermelők családi gazdaságának nappali tagozaton tanuló, kiskorú tagját?
Részlet a válaszából: […] A kiskorú mezőgazdasági őstermelőt az általános szabályok szerint terheli a biztosítási, valamint a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség. Kiskorú státusza és esetleges tanulói, hallgatói jogviszonya a társadalombiztosítással összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Családi gazdaság képviselőjének CSED-e

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy háromfős családi gazdaság képviselője december hónaptól CSED-et szeretne igényelni, amely ellátás mellett tilos keresőtevékenységet folytatni? A CSED folyósításának ideje alatt a gazdaságból származó bevételt szükséges a másik két tag között felosztani?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a CSED mellett az Eb-tv. 41. szakasza értelmében - nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt kivéve - tilos keresőtevékenységet folytatni.Az Eb-tv. R. 1. §-a (2) bekezdésének p) pontja szerint a rendelkezés alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a kiegészítő tevékenység "bevihető" a mezőgazdasági őstermelő tevékenység alá, feltéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. A családi gazdaság vezetője vélhetően e lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Őstermelői családi gazdaság tagjai

Kérdés: Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 6. számú melléklete - amely az őstermelők családi gazdaságában végzett tevékenység szabályait részletezi - úgy rendelkezik, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjai a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Osztrák nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Kötelezett őstermelőként járulékfizetésre a továbbiakban egy családi gazdaság tagja, aki eddig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, így nem volt kötelezett járulékfizetésre, szeptembertől azonban Ausztriából nyugdíjban részesül, viszont a magyar nyugdíjkorhatárt még nem érte el? Amennyiben köteles járulékfizetésre, akkor a minimálbér vagy a tavalyi jövedelem lesz a számítás alapja?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki bármely EGT--államtól öregségi nyugellátásban részesül. A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő tehát osztrák öregségi nyugdíja alapján saját jogú öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Családi gazdálkodó munkaviszonya

Kérdés: Kell havonta járulékot fizetnie családi gazdálkodóként egy családi gazdaság vezetőjének abban az esetben, ha mellékfoglalkozásban 4 órás munkaviszonyban is dolgozik egy kft.-nél? Amennyiben igen, akkor milyen összeg után? A családi gazdaságnak kell küldeni a NAV-nak az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében nem terjed ki a biztosítás a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben, ha bármilyen más jogviszonyban - ide nem értve a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, illetve (2) bekezdésében említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
1
2
3
4