Öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Korhatárt betöltött, öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya juttatása után keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] Igen, az általános szabályok szerint.A Szocho-tv. 1. §-ának (4) bekezdése értelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képeznek az Szja-tv. szerinti külön adózó jövedelmek közül az Szja-tv. 71. szakasza szerinti béren kívüli juttatások, illetve a 70. szakasz szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

SZÉP-kártya-juttatás két munkáltató esetén

Kérdés:

Melyik munkaadónak kell megfizetni a keretösszegen felül adott juttatás utáni közterheket abban az esetben, ha egy munkavállaló párhuzamosan két munkáltatónál dolgozik, mindkettőnél kap SZÉP-kártya-juttatást, amelynek éves összege így meg fogja haladni a 450 ezer forintos rekreációs keretet? Az "A" munkáltató, amely a munkavállaló főállása, havi 20 ezer forintot, a "B" munkáltató pedig havi 25 ezer forintot utal a kártyára.

Részlet a válaszából: […] ...SZÉP-kártyára a munkáltató által kedvezményes adózással adott béren kívüli juttatás összege több juttatótól származóan együttvéve sem haladhatja meg a rekreációs keretet, melynek összege 2024-ben éves szinten 450 ezer forint. A munkáltatónak az egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

SZÉP-kártyára utalt összeg közterhei

Kérdés:

Hogyan kell bevallani és megfizetni a közterheket abban az esetben, ha a munkáltató havonta 45.000 forintot utal a dolgozói SZÉP-kártyájára, amelyből az időarányos rekreációs keret 37.500 forint béren kívüli juttatás, az e feletti 7500 forintos rész pedig egyes meghatározott juttatás? A béren kívüli juttatás után negyedévente, az egyes meghatározott juttatás után pedig havonta kell leróni a kötelezettségeket?

Részlet a válaszából: […] ...meghatározni [Szja-tv. 69. §, 70. § (7)–(8) bekezdései].A munkáltatónak mindaddig béren kívüli juttatásként kell kezelnie a SZÉP-kártya juttatását, amíg a juttatás az adott munkavállalóra számított (éves) rekreációs keretet át nem lépi [Szja-tv. 71....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Külföldi állampolgár SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót a német munkavállalóknak juttatott SZÉP-kártya összege után, vagy az A1-es igazolás alapján mentesített a kifizetés?
Részlet a válaszából: […] ...Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a SZÉP-kártyára utalt juttatást sem terheli szociális hozzájárulási adó az említett munkavállaló esetében. Az említett jogszabályi hely szerint ugyanis a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállalók SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Adhat a 100 százalékban állami tulajdonban lévő kereskedelmi szolgáltató tevékenységet végző munkáltató a cafeteriaszabályzatban meghatározott éves bruttó 200.000 forint/fő összegű SZÉP-kártya-juttatáson felül további 200.000 forint/fő összeget a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalói részére abban az esetben, ha ezzel átlépik a Keny-tv. 11. §-ában meghatározott kereseti korlátot? A munkáltatónál érvényben lévő cafeteriaszabályzat szerint a választható juttatások összege minden munkavállaló esetében bruttó 200.000 forint, amely a munkáltató közterheit is tartalmazza, és ebben az évben kizárólag SZÉP-kártya választható.
Részlet a válaszából: […] ...azaz a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (Keny-tv. 11. §).A SZÉP-kártyára adott munkáltatói juttatás nem képez járulékalapot, ezért a korhatár előtti ellátás, valamint a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] A cafeteriarendszer, illetve a cafeteriaelem-variánsok szűkítése azt a jogalkotói szándékot célozta meg, hogy a munkavállalók inkább munkabér formájában jussanak hozzá a munkavégzésért őket megillető jövedelemhez.A 76/2018. Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

SZÉP-kártya

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a személyi jövedelemadón kívül a szociális hozzájárulási adót is, ha a dolgozónak 2022-ben béren kívüli juttatásként a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utal?
Részlet a válaszából: […] ...már visszaállt az eredeti szabályozás, legalábbis a közterhek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a rekreációs keretösszeg eléréséig a SZÉP-kártya-juttatás béren kívüli juttatásnak minősül, így a kártyára utalt összegek értéke után kell megfizetni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Cafeteriaelemek szociális-hozzájárulásiadó-mentessége

Kérdés: Hol található meg a Szocho-tv.-ben az a szabályozás, amely szerint nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a cafeteria után?
Részlet a válaszából: […] A mentesség nem minden cafeteriaelemre vonatkozik, de néhány juttatás után 2021. december 31-ig valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.A tételek szociálishozzájárulásiadó-mentességére vonatkozó szabályokat a 318/2021. Korm. rendeletben találjuk.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Kivaalap megállapítása

Kérdés: Érvényesíthető valamilyen formában a kivaalap megállapítása során a SZÉP-kártyára történő utalás szociálishozzájárulásiadó-mentessége?
Részlet a válaszából: […] ...eltérő eljárást. Így a kivaalap meghatározásánál – az egyébként a szociális hozzájárulási adó alól ideiglenesen mentesített – SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget is figyelembe kell venni.(Kéziratzárás: 2020. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Elmaradt cafeteriajuttatás kifizetése

Kérdés: Kifizetheti egy Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató az előző években elmaradt cafeteriajuttatást az általa foglalkoztatott tisztviselőnek SZÉP kártyára történő utalással? Abban az esetben, ha igen, milyen járulék- és adóvonzata lesz a juttatásnak? A kifizetendő összeg, az idei összeggel együtt, meghaladja az éves keretösszeget.
Részlet a válaszából: […] A munkavállalók részére adott cafeteriajuttatás teljes egészében a munkáltató döntésén múlik, így semmilyen akadálya nincs annak, hogy a korábbi években esetlegesen elmaradt juttatást utólag kifizesse a dolgozója részére.A Széchenyi Pihenő Kártyára történő munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.
1
2
3