Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...során mi minősül jövedelemnek. Az 5/c. § a) pontja értelmében jövedelem: az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének kiszámításánál az e törvényben meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz vissza-fizettetéséről is kell határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítás megszűnésének viszont egyenes következménye a táppénzjogosultság elvesztése, hiszen táppénz - ide nem értve a baleseti táppénzt - csak a biztosítás tartama alatt jár. Tehát a biztosítás megszűnését követően kifizetett táppénz jogalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Baleseti táppénzben részesülő munkavállaló CSED-e

Kérdés: Melyik ellátást kell folyósítani annak a munkavállalónak, aki jelenleg 2023. január 18-án történt üzemi balesete következtében baleseti táppénzben részesül, de időközben 2023. április 4-én megszületett a második gyermeke, akire tekintettel CSED-et igényelt? Folyósítható együtt a két ellátás? A munkavállaló 2021. március 23-án született első gyermekére tekintettel CSED-et kapott, amelynek lejárta után visszament dolgozni, a GYED-et az apa vette igénybe, aki a folyósítás mellett 2022. szeptember 1-jétől dolgozik is.
Részlet a válaszából: […] ...esetben a munkavállaló a második gyermeke születésekor még az üzemi balesetből eredően keresőképtelen, a CSED-re és a baleseti táppénzre is jogosult, ezért az ellátások közül választhat. Két ellátást egyidejűleg nem lehet igénybe venni.A munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Csecsemőgondozási díj alapja jogviszonyváltás esetén

Kérdés: Korábban létrejött munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntették, majd a foglalkoztatott a megszűnést követő nappal ugyanannál a foglalkoztatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban kinevezésre került. Lehetséges a csecsemőgondozási díj megállapítása a munkaviszonyban elért jövedelme alapján, tekintettel arra, hogy a közszolgálati jogviszony ötödik napján balesetet szenvedett a munkahelyén, keresőképtelen állományba került, és 60 napig - gyermeke születéséig - folyamatosan táppénzben részesült?
Részlet a válaszából: […] ...Ez szinkronban van az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál - az e törvényben foglalt kivételekkel - az ellátásra való jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a baleseti táppénz, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a gyermeknevelési támogatás, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Kiküldött munkavállaló táppénzének alapja

Kérdés: A KSH által közzétett előző év július havi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset (2023-ban 499.952 forint) lesz az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások alapja azoknak a tartós kiküldetésben foglalkoztatott munkavállalóknak az esetében, akik után ez összeg alapján fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...tényleges jövedelem vehető figyelembe.Az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál - az e törvényben foglalt kivételekkel - az ellátásra való jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas munkavállaló balesete

Kérdés: Valóban nem jogosult semmilyen ellátásra az a munkavállaló, aki saját jogú nyugdíja mellett napi 4 órás munkaszerződés keretében dolgozik, február 16-án munkavégzés közben balesetet szenvedett, amelynek következtében február 24-ig kórházban volt, és a felépülése előreláthatóan hosszú időt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénzre a biztosítottak jogosultak, akik társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezettek. Ha a saját jogú nyugellátásban részesülő személy munkaviszony alapján keresőtevékenységet folytat, kiegészítő tevékenységet folytató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Baleseti táppénz első napja

Kérdés: Melyik naptól lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, akinek az orvos által kiállított igazolásán a keresőképtelenség első napjaként a szombati nap szerepel? A dolgozó általános munkarendben dolgozik, így szombaton és vasárnap nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] ...a társadalombiztosítás összetett szabályrendszere indokolja néhány megelőző feltétel tisztázását. A megfogalmazott kérdés a baleset jellegének elbírálása során a kifizetőhelyi határozattal szemben támasztott elvárás és az egészségbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?
Részlet a válaszából: […] ...munkaképességű személyek ellátásának megállapítását olyan személy kéri, aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rendszeres pénzellátás

Kérdés: Mi minősül rendszeres pénzellátásnak az Mm-tv. alapján?
Részlet a válaszából: […] ...átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.
1
2
3
100