Üzemi baleset otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely, ha az otthoni munkavégzés során a dolgozó térde az asztaltól történő felálláskor reccsent egyet?
Részlet a válaszából: […] ...az üzemi baleset fogalmi meghatározásáról beszélnék, a baleset fogalmából kell kiindulni, mert az az esemény, amely az egészségbiztosítás fogalmi körében nem minősül balesetnek, üzemi baleset sem lehet.Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Baleset otthoni munkavégzés során

Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavédelem követelményeinek megfelelően kialakítani.A munkavállalóhoz delegált említett kötelezettség és az esetlegesen elszenvedett baleset üzemi jellegének ismérvei, illetve ennek következményeként annak minősítése nem feltétlenül vannak szinkronban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Üzemi baleset

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely az alábbi esetet? Egy munkaruha és védőruha viselésére kötelezett munkavállaló az öltözőbe menet, reggel háromnegyed hatkor megbotlott, elesett, és eltört a lába, mentővel szállították kórházba. A dolgozó munkaidejének a kezdete reggel 6 óra, azaz a baleset idején még nem kezdte el a munkát.
Részlet a válaszából: […] ...Mvt. szerinti munkabaleset és a társadalombiztosítási szabályozás szerinti üzemi baleset meghatározása eltérő. Az üzemi baleset fogalma tágabb. Az Eb-tv. 52. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján - többek között - üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Munkába lépés előtt történt baleset

Kérdés: Egy munkavállaló a munkaszerződés aláírását követően, de a tényleges munkába állás előtt, a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatra tartva balesetet szenvedett. Tekinthető ez üzemi úti balesetnek, illetve megilleti a dolgozót ezzel összefüggésben bármilyen ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...pontosítsuk a kérdésben említett fogalmat: a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatra történő utazás során bekövetkező baleset nem úti baleset, hanem munkabaleset, hiszen a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben éri. Ennek megfelelően - amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Alkalmi munkavállaló munkahelyi balesete

Kérdés: Jogosult valamilyen ellátásra az az alkalmi munkavállaló, akit a munkába állást követően, védőfelszerelés hiányában munkahelyi baleset ért? Az egyszerűsített munkaszerződésen a munkaviszony vége nincs meghatározva, csak a kezdete, a bejelentés a munkaviszony első két napjára megtörtént, akkor történt a baleset. A munkáltató a baleset után minden kapcsolatot megszakított a munkavállalóval.
Részlet a válaszából: […] ...lehetőségek mérlegeléséhez fontos tisztázni a baleset körülményeit. Milyen sérüléseket szenvedett a munkavállaló, ki látta el, részesült-e kórházi kezelésben, szükség volt-e gyógyszeres kezelésre, esetleg gyógyászati segédeszköz igénybevételére, illetve ki látta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Baleseti táppénz

Kérdés: Mikortól jár baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2010. november 11-én 13.00 órakor üzemi balesetet szenvedett, munkaideje 14.00 óráig tartott volna, és erre a napra teljes munkabért kap? Mi lesz az ellátás összege, ha a 2010. október havi munkabére 200 600 forint, valamint 76 240 forint 6 nap fizetett szabadság, és október hónapban került elszámolásra a szeptember havi 56 580 forint összegű, valamint az október hónapra járó 44 160 forint összegű túlórája is?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy a dolgozó 2010. november 11-éreteljes munkabérét megkapja, ezért baleseti táppénz részére csak 2010. november12-től folyósítható.A baleseti táppénz összegének megállapításánál fő szabály,hogy a baleseti táppénzre jogosultságot megelőző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Alkalmi munkavállaló balesete

Kérdés: Jogosult-e táppénzre az az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállaló, akit munkavégzés közben baleset ér?
Részlet a válaszából: […] ...8. § (4) bekezdése értelmében az alkalmimunkavállaló szolgálati időre, valamint az egészségbiztosítási szolgáltatásokközül baleseti egészségügyi szolgáltatásra és baleseti táppénzre jogosult.Ebből adódóan a kérdésben említett munkavállalót megilleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Fizetés nélküli szabadság ideje alatt bekövetkezett baleset

Kérdés: Meg kell-e hosszabbítani a fizetés nélküli szabadságot, illetve milyen ellátás illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha családi ház építésére tekintettel április 1-jétől 6 havi fizetés nélküli szabadságot kért és kapott, aminek ideje alatt május 5-én lábtörést szenvedett, melynek gyógyulása valószínűleg hónapokat vesz igénybe? Mi a cég teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 140. §-a értelmében a munkavállalónak - kérelmére -egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha amunkavállaló magánerőből a saját részére lakást épít. A fizetés nélküliszabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

Baleset üzemiségének megállapítása

Kérdés: Üzemi balesetnek minősül-e, és 100 százalékos mértékű táppénzt kell-e megállapítani abban az esetben, ha a munkáltató benevezteti a dolgozóját a sportnapokra, és a nevezési díjat is kifizeti? A dolgozó képviselte a munkáltatót a rendezvényen, és ugyanazt a bért kapta, mintha dolgozott volna.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató rendelte el, mivel számára az adott(feltételezhetően munka-) napra munkabért fizetett, és a nevezési díjat ismegfizette. Üzemi balesetnek minősül az a baleset, amely a biztosítottata foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Üzemi baleset

Kérdés: Mi a teendője a cégnek abban az esetben, ha egy munkavállalója munkaidőben, munkaköri feladatait intézve közúti balesetet szenvedett?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló balesete vitathatatlanul üzemi balesetnekminősül, hiszen az Eb-tv. megfogalmazása értelmében üzemi baleset az a baleset,amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzalösszefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.
1
2