Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés: Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az Mm-tv. 32-33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben lehetséges, ha az ellátásra való jogosultság ezen időtartam alatt is fennáll. A dolgozó 2023. március 6-tól október 1-ig baleseti táppénzben részesült, ezért a GYED-igény elbírálásánál alkalmazni kellene az Eb-tv. 39. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Úti baleset

Kérdés: A munkahely és a lakás/szállás közötti közlekedés során bekövetkező baleset csak abban az esetben minősül munkabalesetnek, ha az a munkáltató saját vagy bérelt járművével, illetve más szerződés vagy megállapodás alapján biztosított járművel történt. (Ellenkező esetben a baleset nem munkabaleset, hanem ún. úti baleset, amely egy társadalombiztosítási fogalom.) Hogyan kell értelmezni a fenti jogszabályt az alábbi esetben? A dolgozók reggel a cég által szerződésben lévő társaság autóbuszával mentek dolgozni, és sajnos a buszt baleset érte. Az egyik dolgozó súlyosabban, a másik dolgozó könnyebben sérült, a háziorvosa mindkettőt táppénzes állományba vette a baleset napjától.
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalót ért balesetet munkavédelmi és társadalombiztosítási szempontból is értékelni kell.A kérdésben említett idézet nem valamelyik jogszabály pontos szövege, hanem - vélhetően - egy jogszabályi értelmezés.A munkabaleset fogalmát az Mvt. használja. Az Mvt. 87...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, CSED-ben, örökbefogadói díjban, GYED-ben részesült. Ez esetben a táppénz naptári napi összegét az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Baleseti táppénz határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2023. szeptember 1-jétől 2023. szeptember 30-ig tartó határozott időre szóló munkaszerződése alatt szeptember 26-án munkavégzés közben üzemi balesetet szenvedett, amely miatt jelenleg is keresőképtelen? A munkavállaló szeptember 26-ára a teljes munkabérét megkapta, így a munkáltatónál működő kifizetőhely szeptember 27-től folyósít baleseti táppénzt a részére.
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül egy éven át folyósítható. Az egy év jogosultsági időbe be kell számítani a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belüli baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés: Meg kell fizetni a táppénz-hozzájárulást a 100 százalékos baleseti táppénz után egy átalányadózó egyéni vállalkozó esetében, ha munkabaleset érte, és jelenleg "1"-es kódú baleseti táppénzen van?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenség, valamint a kórházi (klinikai) ápolás időtartamára folyósított táppénz után kell az egyharmadot lerónia. Tehát a baleseti táppénz (1-es kód) semmiképpen sem alapja a táppénz-hozzájárulásnak. Ezen túlmenően nem kell táppénz-hozzájárulást leróni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében az állami költségvetésbe fizetett 15 százalékos mértékű ekho alapján a magánszemély egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosult.Tehát az ekhót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés: Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...az összeg.A novemberi kiegészítő emelésre jogosult az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Pedagógusok pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai

Kérdés: Az Eb-tv. arról rendelkezik, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni. A köznevelésben foglalkoztatottak jogviszonyát érintő változás miként befolyásolja a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegét?
Részlet a válaszából: […] ...kell venni.Az Eb-tv. általános szabályozása szerint a 39/A. § (1) bekezdése alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál - az e törvényben foglalt kivételekkel - az ellátásra való jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

CSED megállapítása több jogviszony esetén

Kérdés: Ki az illetékes a CSED megállapításában abban az esetben, ha az érintett kismamának van egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltatója, ahol 2020. február 1. óta folyamatosan fennáll a munkaviszonya, és emellett 2018. február 2. óta egyéni vállalkozó is? A szülés várható időpontja 2023. november 8., a munkavállaló szeptember 15-től CSED-igényt nyújtott be. Továbbítania kell az igényt a kormányhivatal részére a kifizetőhelynek, tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásban is jogosult lesz ellátásra, vagy mindkét jogviszonyban a kifizetőhelynek kell elszámolnia az ellátást? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...pénzbeli ellátásai (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj) és baleseti táppénz iránti kérelem elektronikus ügyintézés keretében történő benyújtásához" elnevezésű nyomtatványt, és azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
102