Többes jogviszonyú társas vállalkozó ellátásai második gyermek szülése esetén

Kérdés: Mi lesz az ellátások alapja egy esetleges második várandósság esetén annak a nőnek az esetében, aki két kft.-ben is ügyvezető és személyesen közreműködő tag, az "A" cégben 2020. augusztus 1. óta társas vállalkozó, innen ment el CSED-re 2020. február 9-én magas ellátási alappal, a "B" cégben 2022. január 1-jétől lett társas vállalkozó, ott jövedelmet nem vett fel, kizárólag osztalékot? Helyesen jár el, ha az "A" cégben legalább a minimálbér után megfizeti a közterheket, a "B" cégben pedig nem fizet semmit? Valóban az előző ellátási alap lesz a második gyermek után járó ellátások alapja abban az esetben, ha a gyermek az első gyermek után folyósított ellátások lejárta utáni egy éven belül megszületik? Jogosult lesz ellátásra a "B" cégben fennálló biztosítási jogviszonya alapján is?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyában külön-külön kell elbírálni. Ehhez kapcsolódik, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz, CSED, GYED, baleseti táppénz) való jogosultságot, a folyósítás időtartamát, az ellátás összegét szintén jogviszonyonként kell elbírálni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 100 százalékos baleseti táppénzre az a munkavállaló, akit a munkahelyén 2024. február 2-án baleset ért, amiről baleseti napló készült?
Részlet a válaszából: […] ...Mvt. alapján a munkáltató minden tudomására jutott balesetet köteles kivizsgálni. A baleset üzemi jellegét és a baleseti táppénzre való jogosultságot a társadalombiztosítási jogszabályok alapján kell elbírálni, nem az dönti el, hogy a balesetről baleseti napló készült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága, táppénze

Kérdés: Veszélyeztetett terhességére tekintettel jogosult betegszabadságra és táppénzre egy 18 év alatti szakképző iskolai tanuló, aki szakképzési munkaszerződés alapján végez munkát egy kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...rögzíti, hogy az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés: A továbbiakban meg kell fizetnie a táppénz-hozzájárulást egy egyéni vállalkozónak, illetve a mezőgazdasági őstermelőnek? Módosult valamilyen módon az erre vonatkozó jogszabály? Egy vállalkozó határozatot kapott táppénz-hozzájárulásról mint foglalkoztató, de eddig úgy tudta, hogy az egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie ezt a közterhet. Visszamenőleg is várható a folyamatban lévő táppénzekre ilyen határozat?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulást fizetni. Nem fizet táppénz-hozzájárulást a foglalkoztató: a biztosított részére kifizetett GYÁP ("5"-ös kód), a baleseti táppénz ("1"-es, vagy "2"-es kód, illetve az üzemi balesetet elismerő határozat kiadásáig a "3"-as és "4"-es kód) után,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2023. augusztus 4-én született gyermeke után, ha a jelenlegi munkaviszonya 2022. október 3-án kezdődött, és jelenleg is tart, de belépéskor nem adta le a társadalombiztosítási kiskönyvét, és semmilyen módon nem igazolta az előző jogviszonyai adatait? A kormányhivatal határozata szerint az anya részére 2024. február 3-ig folyósítottak gyermekgondozást segítő ellátást, ezért az apa 2024. február 4-ei dátummal nyújtotta be az igényét. Amennyiben fennáll a jogosultság, milyen összegű ellátásra lesz jogosult a munkavállaló, ha az alapbére magasabb, mint 373.520 forint, azaz meghaladja a GYED maximálisan adható összegét?
Részlet a válaszából: […] ...és a gyermeket saját háztartásában neveli. A 365 napi előzetes biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Balesetitáppénz-jogosultság lejárta

Kérdés: Hogyan alakul a továbbiakban a társadalombiztosítási jogviszonya egy egyszemélyes kft. tagjának, aki főfoglalkozású (heti 40 órás) munkaviszonyában 2022 márciusában üzemi balesetet szenvedett, kétéves táppénze a napokban jár le, de továbbra is keresőképtelen, és a leszázalékolása folyamatban van? Az érintett a munkaviszonytól teljesen eltérő tevékenységet végző társas vállalkozásban nem vett igénybe táppénzt.
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követően munkaviszonyában - keresőképtelenségére tekintettel - mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, de mivel nem jár számára díjazás, szünetel a biztosítása.Társas vállalkozóként viszont biztosított, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Ukrán állampolgár CSED- és GYED-jogosultsága

Kérdés: Figyelembe veszik az ukrán biztosítási jogviszonyt a CSED-, illetve a GYED-jogosultság elbírálása során annak az ukrán állampolgárságú édesanyának az esetében, aki Magyarországon rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, és 2023. december hónapban megszületett az első gyermeke? Az érintett a magyar biztosítási jogviszonyában még nem szerezte meg a szükséges 365 nap biztosításban töltött időt, de az ukrán biztosítási jogviszonnyal együtt már meglenne a szükséges idő. Változik a jogosultság, ha a munkavállaló a szülés időpontjában már rendelkezett magyarországi állandó lakhellyel is?
Részlet a válaszából: […] ...hely nem elég). Ennek értelmében, ha az ukrán állampolgár nem rendelkezett állandó lakóhellyel, nem volt jogosult táppénzre, baleseti táppénzre.A veszélyhelyzetre tekintettel ezen a helyzeten változtatott a 246/2022. Korm. rendelet, melynek 1. §-a értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagyb) aki 2011. december 31-én a Tny-tv. alapján I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az Mm-tv. 32-33. §-ai, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási időbe be kell számítani- a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt,- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét - kivéve az ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...az Eb-tv. 66. §-ának (1) bekezdése teremti meg, ennek alapján az, aki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.
1
2
3
103