GYED jogalap nélküli folyósítása

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltatónak abban az esetben, ha egy nyugdíjkorhatárt 2022. január hónapban betöltött munkavállalónak 2021. november hónapban gyermeke született, aki után 2022. május 11-től 2023. november 11-ig GYED-et igényelt, de 2024 áprilisában kiderült, hogy már 2022-től öregségi nyugdíjban részesül? Az életkora miatt fel kellett volna szólítani a dolgozót arra, hogy igazolja, hogy nem nyugdíjas, vagy a kifizetőhely helyesen járt el, amikor kizárólag a munkavállaló GYED-igénybejelentője alapján megkezdte az ellátás folyósítását? Kit terhel a felelősség a jogalap nélkül felvett ellátásért? Visszakövetelhető az ellátás összege, és ha igen, milyen időszakra visszamenőleg?
Részlet a válaszából: […] ...Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rendkívüli munkavégzés elrendelése

Kérdés: Mik a túlóra elrendelésének szabályai, mire kell odafigyelni munkáltatóként?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkavállaló a megállapodást csak az év végére mondhatja fel. Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése, ha arra baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

„Próbanap”

Kérdés: Foglalkoztatható egy próbanapon a munkavállaló egy Balaton-parti lángossütőben annak érdekében, hogy a munkáltató meg tudja állapítani, hosszabb távon is alkalmas a munkavégzésre? Szabályos egyáltalán a próbanap intézménye?
Részlet a válaszából: […] ...követelheti.Kérdésként merül fel továbbá, hogy mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló éppen a próbanapján szenved „munka”-balesetet.Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy nem érdemes kockáztatni a bejelentés nélküli próbanap alkalmazásával, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Baleset üzemiségének megállapítása

Kérdés: Mit tehet a kifizetőhely abban az esetben, ha nem kapja meg a munkabaleseti jegyzőkönyvet? Hogyan kell eljárni akkor, ha a cégnél baleset történt, amelynek következtében az orvos 4-es kóddal keresőképtelen állományba vette a munkavállalót 3 napra, a munkavédelmi szakember azonban nem vett fel munkabaleseti jegyzőkönyvet, csak meghallgatási jegyzőkönyvet az Mvt. 64. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva? A kifizetőhelynek az Mvt. 64. §-ának (4) bekezdése szerint a baleset üzemiségének elismeréséhez szüksége van a munkabaleseti jegyzőkönyvre.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a dolgozó baleseti táppénzt igényelt. Ehhez a kifizetőhely részéről (tb-szempontból) valóban a baleset üzemiségének elismerése szükséges. Ahhoz, hogy erről a kifizetőhely határozatot tudjon hozni, szüksége van a munkabaleseti jegyzőkönyvre....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Baleseti táppénz

Kérdés: Melyik naptól kell megállapítani a baleseti táppénzre jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2023. december 1-jétől 2024. május 31-ig szóló határozott idejű munkaszerződéssel állt a munkáltató alkalmazásában, 2024. május 14-én munkavégzés közben balesetet szenvedett, amelyet a munkáltató üzemi balesetnek ismert el, de a baleset napján ledolgozott 3 órára megkapta a munkabérét? Mi lesz az irányadó, illetve a számítási időszak a baleseti táppénz naptári napi alapjának meghatározásához ebben az esetben? A munkavállaló előző munkaviszonya 2019. július 1-jétől 2023. november 30-ig állt fenn. Kinek kell folyósítania a baleseti táppénzt a munkaviszony megszűnése után? Folyósítható a baleseti táppénz 2024. július 19. után, amikor a dolgozó betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és ettől a naptól igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított baleseti táppénzre a keresőképtelensége első napjától jogosult, de nem a teljes napi összegre, csak résztáppénzre. Mivel a ledolgozott munkaideje alapján munkabért kapott, a le nem dolgozott munkaidőre baleseti táppénzre jogosult. A baleseti táppénz napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Élettárs özvegyi nyugdíja

Kérdés:

Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az élettárs is, vagy csak a házastárs részére jár ez az ellátás?

Részlet a válaszából: […] ...után nem jogosult özvegyi nyugdíjra az, aki a figyelembe veendő együttélési időszak vagy annak egy része alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az élettárs halálának időpontjától legalább egy évig, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Bónuszelőleg baleseti táppénz alatt

Kérdés: Fizethet bónuszelőleget a munkáltató a baleseti táppénzben részesülő munkavállalójának abban az esetben, ha a dolgozó 2024. február 5-től – üzemi balesete következményeként – folyamatosan keresőképtelen, és ez az állapot előreláthatólag még néhány hónapig fennáll? A munkáltató egyébként minden hónapban fizeti ezt a járandóságot a dolgozóinak. Erre a juttatásra is érvényes a táppénzre vonatkozó szabály, hogy a folyósítás ideje alatt nem fizethető?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénzre az Eb-tv. 56. §-ának (4) bekezdése értelmében – ha eltérő rendelkezés nincs – a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Tehát a kérdésben felvetett probléma tekintetében nincs különbség a táppénz, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Életbiztosítás személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan kell teljesíteni a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget egy kft. által a társaság tulajdonos-ügyvezetőjére kötött biztosítások esetében abban az esetben, ha az egyik – teljes életre szóló, baleseti kiegészítőket tartalmazó biztosítás – kedvezményezettje a kft., a másik – kockázati életbiztosítás – kedvezményezettje pedig a biztosított magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Az egyik esetben a díjfizető és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett is a kifizető, a biztosított a magánszemély. A másik esetben a biztosítási díjat a kifizető fizeti, a magánszemély a biztosított, és a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje is a magánszemély.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kifizetőhelyi feladatok ellátásához szükséges iratok

Kérdés: Át kell adnia a munkáltatónak a kifizetőhelyi feladatokat ellátó külsős cég kérésére a tb-kiskönyveket, valamint az eredeti CSED- és GYED-igénybejelentőket? A bérszámfejtést, valamint a munkaügyi feladatokat a munkáltató látja el, illetve a kilépő munkavállalók részére átadandó igazolásokat is ők készítik elő és adják át a jogosultnak, a kifizetőhely viszont ragaszkodik a kért iratokhoz.
Részlet a válaszából: […] ...időpontján kívül a tb-kiskönyvbe be kell jegyezni a jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző 2 éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED (ideértve a hallgatói és a nevelőszülői GYED-et is) és ÖFD időtartamát is, ami ugyancsak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Rendkívüli munkaidő

Kérdés: Milyen esetekben rendelhető el rendkívüli munkaidő?
Részlet a válaszából: […] ...ami az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladja, valamint az ügyelet tartama.Amennyiben baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.
1
2
3
104