Táppénz mértéke

Kérdés: 50 vagy 60 százalékos táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2022. szeptember 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2022. szeptember 26-tól 2022. október 3-ig keresőképtelen volt, ebből az utolsó 3 napra jogosult táppénzre, és a biztosítási jogviszonyai a következők voltak: 2004. szeptember 1-jétől 2021. június 13-ig munkaviszonyban állt, 2021. június 16-tól 2022. június 30-ig kiemelt összegű ápolási díjban részesült, 2022. július 1-jétől augusztus 31-ig álláskeresési járadékban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...töltött időszakok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít megszakításnak (azaz a 30 napba nem számít bele) a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Rokkantsági nyugdíj figyelembe-vétele szolgálati időként

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregséginyugdíj-kérelem elbírálása során nem vették figyelembe a rokkantsági nyugdíjban töltött időszakot, annak ellenére, hogy az igénylő az ellátás mellett dolgozott is?
Részlet a válaszából: […] ...minden esetben minősül szolgálati időnek. Az 1954. december 31-ét követően született, és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint rendszeres szociális járadékban részesülő, majd 2012. január 1-jével rehabilitációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kiva hatálya alá tartozó cég ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el a kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a társaság tagja után, aki ügyvezetőként ingyenes megbízás keretében dolgozik a cégben, nem fizet semmilyen közterhet, és vele kapcsolatban kivaalap-növelő tényezőt sem számol? Az ügyvezető rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is.
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése alapján abban az esetben nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége a társas vállalkozónak, amennyibena) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül,b) gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Baleseti táppénz két biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki "A" munkáltatónál 2015-től dolgozik 6 órás munkaviszonyban, "B" munkáltatónál pedig 2020-tól napi 4 órás munkaviszonyban, és 2022. november 28-án a "B" munkáltatótól hazafelé menet közúti balesetet szenvedett? A dolgozó 5 napig kórházi kezelésben részesült, és jelenleg is keresőképtelen. Melyik munkáltatónál kell leadnia a kórházi igazolást és a keresőképtelenségről szóló igazolásokat?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelen, ezért mindkét jogviszonyában jogosult ellátásra, de nem azonosra.Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak alapján üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására menet közben szenved el (úti baleset). Ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

A folyamatos és a megszakítás nélküli biztosítási idő

Kérdés: A pénzbeli ellátások megállapításánál hol szükséges a folyamatos és a megszakítás nélküli biztosítási idő?
Részlet a válaszából: […] ...ha a biztosításban töltött idők között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a baleseti táppénz, a CSED, a GYED - kivéve a hallgatói GYED -, az ÖFD és a GYES folyósításának az ideje. Megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...sorra az eseteket.A "8"-as kódváltás esetében a dolgozó keresőképtelensége továbbra is fennáll, de már nem a balesetével összefüggésben, hanem egyéb betegségéből kifolyólag, ezért a baleseti táppénz folyósítását be kell fejezni. Mivel továbbra is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjemelés több ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét ellátás után a november havi visszamenőleges emelésre az a személy, aki saját jogú öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] ...2022. évi novemberi kiegészítő emelésre az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyug-ellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjprémium 2022-ben megállapított ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra egy öregségi nyugdíjas személy, aki tavaly már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de csak 2022. februártól kérte a nyugellátás megállapítását?
Részlet a válaszából: […] ...átmeneti bányászjáradékban,- táncművészeti életjáradékban,- rokkantsági ellátásban,- rehabilitációs ellátásban,- baleseti járadékban,- bányászok egészségkárosodási járadékában,- fogyatékossági támogatásban,- vakok személyi járadékában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Apa CSED-e

Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a munkavállaló, akinek a szülési szabadságon lévő, CSED-ben részesülő felesége közúti baleset következtében elhunyt? A két hónapos gyermekkel jelenleg az apa van otthon, akinek a jelenlegi munkáltatójánál 10 éves munkaviszonya van.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. lehetőséget ad arra, hogy a csecsemőgondozási díjra a szülő nő helyett más személy is jogosultságot szerezzen. Így többek között CSED-re jogosult a vér szerinti apa abban az esetben, ha a gyermeket szülő nő meghal. Tehát az apa igényelheti a CSED-et. Természetesen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjemelés 2022

Kérdés: Számíthatnak nyugdíjemelésre a tavalyi évhez hasonlóan a nyugdíjas személyek 2022. november hónapban? Amennyiben igen, akkor ki lesz jogosult az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...novemberi kiegészítő emelésre jogosult az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyug-ellátásban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
99