Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), a csecsemőgondozási díj (CSED), az ápolási díj, a 2011. december 31-ét követően megállapított rehabilitációs ellátás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Ellátások második gyermek szülése esetén

Kérdés: Milyen pénzbeli ellátásokra lesz jogosult a második gyermek születésére tekintettel a munkavállaló, aki 2015. december 30-án szülte első gyermekét, idén letelik a GYED-jogosultsága, a szülés várható időpontja pedig a jövő év eleje? Ugyanannak a bérnek a figyelembevételével számítják az ellátásokat, mint az első gyermek esetében?
Részlet a válaszából: […] ...kell az ellátást megállapítani. Tehát elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a CSED alapja, mint az első gyermek után megállapított CSED (TGYÁS)-alap.A 2018-ban született gyermek után járó gyermekgondozási díj naptári napi alapját az Eb-tv. 42/D. §-a alapján meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Ellátások alapja harmadik gyermek szülése esetén

Kérdés: Mi lesz a táppénz alapja annak a dolgozónak az esetében, aki első, 2011. július 7-én született gyermeke után TGYÁS-t, GYED-et, majd GYES-t kapott, második gyermeke 2014. május 23-án született, aki után szintén igénybe vette az ellátásokat, a GYES 2017. május 23-án lejár, 2017. május 24-étől augusztus 3-ig az elmaradt szabadságait fogja igénybe venni, harmadik gyermeke születésének várható időpontja 2017. szeptember 17., és az orvosa a fizetett szabadságának lejártát követő naptól "9"-es kóddal fogja keresőképtelen állományba venni? A munkavállaló 2007-től áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál, és a CSED-et a szülés napjától kívánja igénybe venni.
Részlet a válaszából: […] A táppénz alapjának kiszámítására az Eb-tv. 48. §-ában foglaltak adnak eligazítást. Az irányadó időszak a 2016. január 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időtartam, amelyen belül a kismamának csak 2017. május 24-től 31-ig van jövedelme, ami nincs 30 napi jövedelem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Szülés GYES alatt

Kérdés: Kaphatja továbbra is a GYES-t az az édesanya, aki a 2014. november 19-én született gyermekével TGYÁS-on, majd GYED-en volt, jelenleg GYES-en van, ami mellett visszament dolgozni, és most az összegyűlt szabadságait tölti, majd elmegy táppénzre, mert veszélyeztetett terhes? Mi lesz a táppénz és a második gyermekre tekintettel járó CSED és GYED alapja? A második gyermek születése után az édesanya kaphatja továbbra is a GYES-t a CSED, illetve a GYED mellett?
Részlet a válaszából: […] ...a (4/a) bekezdésben foglaltak rendelkeznek. Lényege, hogy ha az első gyermek után megállapított csecsemőgondozási díj (TGYÁS) naptári napi alapja magasabb, mint a (3)-(4) bekezdések szerint kiszámított csecsemőgondozási díj alapja, akkor a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

GYED után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: A folyamatos táppénz időtartamára is meg kell állapítani annak a munkavállalónak a szabadságát, aki 2013. szeptember 12-től veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült 2014. április 1-ig, április 2-től – gyermeke születésétől – TGYÁS-t, majd 2014. szeptember 18-tól 2016. április 2-ig GYED-et kapott, és 2016. július hónaptól vissza kíván menni dolgozni, vagy csak a TGYÁS 168 napjára és a GYED 1802 napjára? A munkavállaló 2013. évben megkapta a szeptember 12-ig járó időarányos szabadságát. Figyelembe kell venni ebben az esetben a jogszabályok változását, tekintettel arra, hogy a 2013-ban és 2014-ben érvényes jogszabály alapján a szabadságra való jogosultság tekintetében a 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama nem vehető figyelembe, 2015. január 1-jétől viszont ezt az előírást módosították?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére történő szabadság kiadásáról az Mt. 115. §-a rendelkezik. A szabadság szempontjából a keresőképtelenség teljes időtartama valóban csak 2015. január 1-jétől minősül munkában töltött időnek.A dolgozó részére 2013-ban már kiadták és ki is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

GYED folyósítása munkaviszony megszüntetése esetén

Kérdés: Továbbra is a társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltatónak kell folyósítania a GYED-ellátást abban az esetben, ha azonnali hatályú munkáltatói felmondással megszüntetik egy munkavégzés melletti GYED-ellátást kapó dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj (TGYÁS), gyermekgondozási díj időtartamát. Jelen esetben a gyermekgondozási díj folyósításának kezdő és a folyósítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Táppénz közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell vonnia a kifizetőhelynek a táppénzből? Milyen levonásokat lehet érvényesíteni egy esetleges végrehajtás során?
Részlet a válaszából: […] ...táppénzből, baleseti táppénzből, illetve csecsemőgondozási díjból (TGYÁS) a jogszabály alapján csak személyijövedelemadó-előleget lehet levonni. A gyermekgondozási díjat nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó terheli.Végrehajtás során az ellátásokból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Köztisztviselő szabadsága

Kérdés: Mely időszakok után lesz jogosult szabadságra egy köztisztviselő, akinek két gyermeke született egymás után, az első gyermek után TGYÁS-t, majd GYED-et kapott, a GYED lejártakor azonnal TGYÁS-t vett igénybe a második gyermekre tekintettel, és most a második GYED lejárta után ismét munkába szeretne állni?
Részlet a válaszából: […] ...azonban a kérdés megválaszolása szempontjából releváns szabályok tekintetében nincs eltérés.Előzetesen fontos még megjegyezni, hogy a TGYÁS – ami 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díjra (CSED) módosult – és a GYED nem munkajogi jogintézmények,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az édesanya a második gyermeke születésekor az alábbi esetben? Az igénylő első gyermeke 2013. június 8-án született. A szülés után TGYÁS-t kapott, majd a gyermek kétéves koráig GYED-et folyósított számára a kifizetőhely, de időközben 2014. június 30-án megszűnt a több mint tíz éve fennálló munkaviszonya. A GYES-t nem igényelte meg a GYED lejártát követően, mert azt hitte, hogy az ellátást továbbra is folyamatosan kapni fogja. 2015. október 5-től napi 4 órás munkaviszonyt létesített egy betéti társaságnál, ahol felhívták a figyelmét, hogy meg kell igényelnie a GYES-t, amit meg is tett, de visszamenőleg csak két hónapra folyósították az ellátást. Az édesanya második gyermekét 2015. november 19-re várja.
Részlet a válaszából: […] A szülést követő első pénzbeli ellátás a csecsemőgondozási díj. A jogosultság fő feltétele a szülést megelőző két éven belüli 365 nap biztosítási idő megléte, és az, hogy az igénylő a biztosítás tartama alatt szüljön. Jelen esetben az édesanya a 2015. november 19-re...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Csecsemőgondozási díj alapja I.

Kérdés: Az új szabályok alapján hogyan kell megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját annak a dolgozónak az esetében, aki 2011 óta áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál heti 40 órás munkaviszonyban, első gyermeke születésnapjától, 2014. január 27-től TGYÁS-t, majd annak lejárta után GYED-et kapott, és 2015. augusztus 1-jétől csecsemőgondozási díjat igényelt, mivel második gyermekének várható születési ideje 2015. augusztus 26.? A TGYÁS naptári napi alapja 14 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] A régi szabály szerint a minimálbér kétszerese harmincadrészének alapulvételével kellene megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját.2015. július 1-jétől az Eb-tv. 42. §-a kiegészült a (4a) és (4b) bekezdéssel. Ez kedvező szabály, amelynek értelmében, ha a gyermek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
1
2
3
19