Terhességi-gyermekágyi segély igénylése egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát annak a munkavállalónak, aki 2013. október 31-től szünetelteti a vállalkozását, 2013. november 1-jétől munkaviszonyban áll, és ebben a jogviszonyban terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet adott be?
Részlet a válaszából: […] A dolgozó egyéni vállalkozói jogviszonya nyilvánvalóan előbb kezdődött, mint a munkaviszonya. Sajnos nem tudunk pontos adatot arról, hogy a biztosított mikortól igényelt terhességi-gyermekágyi segélyt, ugyanis mind a biztosítási kötelezettséget, mind az ellátásra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély jogosultságának feltétele a szülést megelőző két éven belüli 365 napi biztosítási idő, és a biztosítás tartama alatti szülés. Ezekkel a feltételekkel pedig a dolgozó rendelkezik.A terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

TGYÁS összege GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése alapján, a korábbi havi bruttó 360 000 forintos bére vagy a törvényben meghatározott maximum alapján fogják megállapítani a TGYÁS összegét annak a munkavállalónak az esetében, akinek a biztosítási jogviszonya 2007 októbere óta folyamatos, első gyermeke 2010. július 15-én született, második gyermekét pedig 2012. július 2-re várja? A munkavállaló jelenleg GYED-ben részesül, és különböző fórumokon különböző válaszokat kapott erre a kérdésre.
Részlet a válaszából: […]  A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelemnaptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42. §-atartalmazza. Alapelv, hogy az ellátás olyan jövedelem alapján kerüljönmegállapításra, amely után pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:      

TGYÁS alapjának megállapítása

Kérdés: Mi alapján kell kiszámolni a TGYÁS alapját annak a munkavállalónak, akinek a munka­viszonya 2010. július 1-jén kezdődött, 2011. november 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen állományba került, amely alapján táppénzt kapott, 2012. január 19-én szült, és a szülés napjától TGYÁS-t igényelt? A munkavállaló munkaviszonya a jogelőd munkáltatónál 2008. április 5-től 2010. június 30-ig tartott, 2011. évi besorolási bére pedig 180 000 forint volt. Megegyezik-e a TGYÁS alapja a táppénzalappal, amelyet a 2010. évi jövedelem alapján állapított meg a munkáltató, vagy ismételten meg kell állapítani az új ellátás alapját?
Részlet a válaszából: […]  Mivel a terhességi-gyermekágyi segély összegénekmegállapításához más az irányadó időszak, mint a táppénz összegénél volt, ezértazt ismét meg kell állapítani.A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításáhozaz irányadó időszak a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja

Kérdés: Helyes-e ha a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2010. évi jövedelem alapján számították annak a munkavállalónak az esetében, akinek a folyamatos biztosítási ideje 2006. október 3-án kezdődött, táppénzben részesült 2010. június 22-től 2011. január 9-ig, 2011. január 10-én szült, és ezen időponttól 2011. június 26-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, tehát 172 napi jövedelme volt? Mi lesz a GYED alapja, ha az anya 2011. június 27-től igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […]  A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló naptárinapi átlagjövedelem megállapítása akkor lehetséges a táppénzre vonatkozórendelkezések szerint, ha van az igénylőnek az irányadó időszakban 180 naptárinapi jövedelme. Irányadó időszak: 2010. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

TGYÁS-igény elutasítása

Kérdés: Érdemes-e fellebbeznie a biztosítottnak az igénylés elutasítása ellen az alábbi esetben? A munkavállaló 2007. szeptember 10-től 2010. november 1-jéig dolgozott előző munkahelyén, ahol 2010. július 10-től táppénzes állományban volt, majd munkahelyet változtatott. Az új munkaviszony a munkaszerződés alapján 2010. november 2-án jött létre, de mivel a dolgozó veszélyeztetett terhes volt, nem tudta felvenni a munkát, szüléséig folyamatosan táppénzes állományban volt. Az egészségbiztosítási pénztár az orvosi igazolások és a munkaszerződés alapján tovább folyósította a táppénzt, mondván, hogy ez 2010. évben még lehetséges, de 2011. évtől változik a jogszabály, a 2011. március 5-től igényelt terhességi-gyermekágyi segély kérelmét viszont elutasították azzal, hogy az új foglalkoztatónál a biztosított jogviszonya nem jött létre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből ugyan nem derült ki, hogy az anyának miért shogyan szűnt meg a munkaviszonya az előző munkahelyén, álláspontunk szerint azigény elutasítását nem érdemes megfellebbezni. A Tbj-tv. 7. §. (1) bekezdésearról rendelkezett és rendelkezik jelenleg is, hogy "A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Szülés GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély és GYED alapja annak az 1998. április 1. óta biztosított munkavállalónak az esetében, aki 2011. február 25-től GYES-en van a 2009. február 24-én született gyermekével, és a második gyermekével terhes? A szülés várható időpontja 2011. október 24. Kedvezőbb lenne-e a számára, ha megszakítaná a GYES-t, és kivenné a 40 nap szabadságát? Lehetséges-e a szabadság összegével számolni a terhességi-gyermekágyi segély összegét?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély összegének kiszámításárarészben a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokat kellalkalmazni. A szülés várható időpontjához - 2011. október 24. -igazodóan a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező naptári napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

TGYÁS- és GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult-e a munkavállaló terhességi-gyermekágyi segélyre, majd GYED-re, ha veszélyeztetett terhesként nem mehet vissza dolgozni, és a szülésig táppénzen kell maradnia? A dolgozó 2004-től áll határozatlan idejű munkaviszonyban, 2006. április 13-tól veszélyeztetett terhesként táppénzellátásban részesült egészen 2006. november 26-ig, amikor megszületett első gyermeke. Az átlagkeresete a táppénzjogosultság megállapításakor bruttó 180 000 forint volt. A terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően igénybe vette a gyermek kétéves koráig a GYED-et, majd a gyermek hároméves koráig a GYES-t. 2009. november 27-től betegség miatt táppénzellátásban részesül, azonban ezen idő alatt kiderült, hogy újra gyermeket vár, a szülés várható ideje 2010 júliusa. A munkavállalónak korábbról 109 nap szabadsága van. Ha nem veszélyeztetett terhes, van-e arra lehetősége, hogy miután bejelenti munkáltatójának a terhessége tényét, foglalkoztassák, és így érje el a szabadságával együtt a jogosultság megszerzéséhez szükséges 180 napot?
Részlet a válaszából: […] Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy 2010. május 1-jétőlváltozik a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díjjogosultságához szükséges biztosítási idő, valamint a gyermekgondozási díjösszegének kiszámítására vonatkozó szabály.A 2010. április 30-át követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

TGYÁS megszakítása

Kérdés: A GYÁP lejárta után meddig jogosult TGYÁS-ra, illetve hány alkalommal szakíthatja meg a TGYÁS-t az az édesanya, aki koraszülött gyermeke születése óta több hetet töltött kórházban, ezért az eddig eltelt időszakra GYÁP-ot vett igénybe?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságidőtartamára járó pénzbeli ellátás. A szülési szabadság időtartamát az Mt. 138. §-a szabályozza.A törvény szerint a terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét (168 nap) szülésiszabadság illeti meg, melyet úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
Kapcsolódó címkék:  

Tévesen elutasított igénylés

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesült, majd annak lejárta előtt két hónappal férje kérte a folyósítást, ezt követően megszületett második gyermeke, akire terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt, de elutasították az igényét, mert megszakadt a biztosítása?
Részlet a válaszából: […] Alapvető dolgokatkell ahhoz tisztázni, hogy az ügyben a legjobb megoldást segítsünk kiválasztanilevélírónk számára. A gyermek születésekor - amennyiben a biztosítási és egyébfeltételeknek megfelel - a terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülésiszabadság illeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.
1
2
3
4