tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott behívás alapján történő munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alkalmanként dolgozó munkavállaló jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a munkavállaló biztosítása, egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága, illetve hogyan kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha egy vállalkozás havonta változó időtartamban foglalkoztat egy olyan munkavállalót, aki más jogviszonnyal nem rendelkezik?
A dolgozó néha csak havi egy napot dolgozik, de az is előfordul, hogy 20 munkanapja van, és ezen belül van olyan nap, hogy 4-5 órát, de előfordul olyan is, hogy csak egyet kell dolgoznia.
Részlet a válaszból: […]munkavégzési kötelezettségét.Ebben az esetben ugyanis a munkaviszony folyamatos lenne, az érintett biztosítása és egészségügyi szolgáltatása folyamatosan - függetlenül a tényleges munkavégzés napjaitól - fennállna, tehát egyáltalán nem volna kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.Jelen esetben viszont egyelőre néhány napos határozott idejű munkaviszonyokról van szó, ami azt jelenti, hogy a dolgozó egyes biztosításban töltött időszakai között szünetek vannak.Az érintett egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága az Eb-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6336

2. találat: Behívás alapján történő munkavégzés

Kérdés: Folyamatosan biztosított vagy csak a tényleges munkavégzés napjaira kell bejelenteni a behívás alapján történő munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalót, aki szükség szerint lát el helyettesítési feladatokat egy kft.-nél? A?munkavállaló egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik, ezért a válasz nagyon fontos számára az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága miatt, illetve azért is, mert rövidesen jogosulttá válhat a nők kedvezményes nyugdíjára.
Részlet a válaszból: […]van szó. A munkavégzés kezdetét és végét a munkáltató határozza meg, azzal a feltétellel, hogy a munkavégzés időpontját legalább három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval. Ugyanakkor a munkaidőkeret tartama a négy hónapot nem haladhatja meg.A munkaviszonyban álló dolgozóra (ide nem értve az Mt. szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjast) - függetlenül a munkaidőtől és a díjazástól - a jogviszonya tartama alatt kiterjed a biztosítás.Így a behívás alapján munkát végző munkaviszonyban álló dolgozó is folyamatosan biztosított a munkaviszony kezdetétől annak megszűnéséig, tekintet nélkül arra, hogy ténylegesen mely napokon végzett munkát. (Ezt az álláspontot egyébként a 2013/41. Adózási kérdés is megerősíti.)A kérdésben említett személy tehát a jogviszonya tartama alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6056

3. találat: Behívás alapján munkát végző dolgozók biztosítása

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a 'T1041 nyomtatványon a behívás alapján munkát végző dolgozókat? Folyamatosan fennáll a biztosításuk, vagy csak akkor biztosítottak, amikor ténylegesen munkát végeznek?
Részlet a válaszból: […]haladhatja meg.(2) A munkáltatónak a munkavégzés időpontját legalább három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval."A behívás alapján történő munkavégzés a részmunkaidős foglalkoztatás speciális esete, amelynek keretében a munkavállaló a munkakörébe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét. A munkavégzés kezdetét és végét a munkáltató határozza meg, azzal a feltétellel, hogy a munkavégzés időpontját legalább három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval.A munkavállalónak tehát akkor kell a munkavégzési kötelezettségét teljesítenie, amikor a munkáltatója behívja. Ez valóban felveti a kérdést, vajon miként kell kezelni a biztosítási jogviszony szempontjából a két behívás közötti időszakot, amikor a munkavállaló nem végez munkát, és díjazásban sem részesül.A Tbj-tv. 2. §-ának (5) bekezdése alapelvi szinten rögzíti, hogy a biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4252
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Speciális foglalkoztatási formák

Kérdés: Mire kell figyelni az Mt. által tavaly bevezetett speciális foglalkoztatási formák, a behívás alapján történő munkavégzés, a munkakörmegosztás és a több munkáltató által létesített munkaviszony alkalmazása során?
Részlet a válaszból: […]adóhatóságnak. A biztosítási jogviszony folyamatosan fennáll (nem szünetel) a két behívás közötti időszakban is, tehát amikor a munkavállaló nem végez munkát, és díjazásban sem részesül.2. Munkakörmegosztás (Mt. 194. §)Ezen új munkaviszonyforma esetén a munkáltató és legalább két munkavállaló oly módon kötnek munkaszerződést, hogy a munkavállalók közösen vállalják egy adott munkakörbe tartozó feladatok ellátását. A munkakörmegosztás esetén lényegében részmunkaidős foglalkoztatásról van szó, azzal a speciális kitétellel, hogy a törvény nem szabja meg a napi 8 órás munkaidő munkavállalók közötti felosztásának arányát. A munkaköri feladatok ellátása napi 8 órás munkaidőben történik, azonban ezen teljes munkaidőn belül több munkavállaló akár egymást váltva végzi el a munkát. A munkakörmegosztás esetén valamennyi szerződő munkavállaló egyazon munkakör ellátására köteles, így a munkaszerződésnek a munkakört megállapító kikötése valamennyi munkavállaló vonatkozásában irányadó. Mivel azonban a munkaszerződésben több munkavállaló szerződik egyszerre, az egyes munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos feltételeket (pl. próbaidő, munkavégzés helye, munkavégzés időtartama) külön-külön kell a munkaszerződésben rögzíteni, és az sem kizárt, hogy a munkaszerződés egyéb feltételei tekintetében az egyes munkavállalókra más-más szabályok kerüljenek rögzítésre. A munkaszerződés szerinti munkakör ellátására a munkavállalók együttesen vállalnak kötelezettséget. Ha bármely munkavállaló akadályoztatva van (pl. szabadság, keresőképtelenség, más hasonló ok miatt), a munkaszerződésben szereplő többi munkavállaló köteles - helyette is - a munkafeladatok maradéktalan ellátására. A munkaidő-beosztásra a kötetlen munkarendre irány­adó szabályok érvényesek, azaz a munkavállalóknak egymás között kell a munkaidő beosztásáról megállapodniuk. Elviekben a felek kötött munkaidőben is megállapodhatnak, egymást követő munkavégzést is elhatározhatnak. A munkavállalókat a munkakörhöz tartozó munkabér egyenlő arányban illeti meg, kivéve ha együttesen ettől eltérően állapodtak meg. A munkaszerződésben csak azt kell meghatározni, hogy a munkaviszonyban álló valamennyi munkavállaló együttesen milyen összegű alapbérre jogosult. Ha munkakör-megosztásos munkaszerződésben kettőnél több munkavállaló vesz részt, az egyes munkavállalók munkaviszonya külön-külön is megszűnhet, illetve megszüntethető. Amennyiben a munkavállalók száma egy főre csökken, akkor a munkaviszony a törvény erejénél fogva megszűnik. A munkáltató ilyen esetben köteles annyi időre járó távolléti díjat megfizetni az utolsó munkavállalónak, amennyi a munkáltatói felmondás esetén jár, és mindemellett megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a megmaradó munkavállalóval másik típusú munkaviszonyt létesítsen a munkáltató.3. Több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt. 195. §)Az Mt. 2012. július 1-jétől lehetőséget teremtett arra is, hogy egy munkaszerződésben több munkáltató állapodjon meg egy munkavállalóval ugyanazon munkakörbe tartozó feladatok ellátására. A feleknek a munkaszerződésben meg kell határozniuk azt a munkáltatót, amelynek kötelezettsége lesz biztosítottként bejelenteni a munkavállalót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4164