188. Társadalombiztosítási Levelek / 2011. január 18.

TARTALOM

3214. kérdés Tevékenységre jellemző kereset megállapítása
Milyen szankciói lehetnek annak, ha egy társas vállalkozás 2010. évre helytelenül állapította meg a tevékenységre jellemző keresetet? Kell-e foglalkozni a kivétkiegészítéssel, illetve a személyes közreműködőidíj-kiegészítéssel?
3215. kérdés Sporteseményre adott belépő adómentessége
Kihasználható-e teljes összegben az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.28. pontja alapján az a kedvezmény, hogy a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben adott belépőjegyet, bérletet annak ellenére, hogy ez a törvényhely 2010. évben év közben lépett hatályba, vagy időarányosítani kell?
3216. kérdés Munkába járás költségeinek megtérítése
Adható-e saját gépkocsi használatáért költségtérítés azoknak a munkavállalóknak, akik vezényléses munkarendben dolgoznak, lakóhelyük és munkahelyük között van helyi és közösségi közlekedés, a járatok sűrűsége megfelelő, de a dolgozók azért nem kívánják igénybe venni, mert a buszmegállót hosszas gyaloglással érik el, és átszállásaik jelentősen megnövelik a munkába járás időtartamát?
3217. kérdés Családi kedvezmény érvényesítése az adóelőleg megállapítása során
Az adóelőleg megállapításánál hogyan lehet figyelembe venni a családi kedvezményt 2011-től?
3218. kérdés Képzés költségeinek átvállalt díja
2011-ben mit kell fizetni a dolgozónak a 2009-ben elkezdett képzésének átvállalt díja után?
3219. kérdés Tanulmányi szabadság engedélyezése
Köteles-e a munkáltató szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, akiről most derült ki, hogy levelező tagozaton - a műszaki jellegű munkakörétől teljesen eltérő profilú - főiskolára jár? Tanulmányi szándékát előre nem jelezte, viszont most a vizsgaidőszakra hivatkozva "tanulmányi szabadságot" igényelt, mert az éves rendes szabadsága már elfogyott.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3220. kérdés Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló szabadsága, betegszabadsága
Hogyan kell kiadni a szabadságot és a betegszabadságot azoknak a kollektív szerződés alapján hathavi munkaidőkeretben foglalkoztatott kútfúróknak, akik munkaidő-beosztásuk szerint 7 napot dolgoznak, napi 12 órás munkaidőben, majd 7 napot pihennek? A munkavállalók díjazása órabérben történik. Napi 12 órára, vagy 8 órára kell-e számfejteni a szabadság, illetve a betegszabadság idejére járó bért?
3221. kérdés Közeli hozzátartozó halála esetén járó szabadság
Egy vagy két héten belül lehet igénybe venni a közeli hozzátartozó halála esetén járó 2 nap szabadságot?
3222. kérdés GYES-en lévő egyéni vállalkozó járulékalapja
Az éves összesített vállalkozói jövedelem, vagy a számlánkénti összeg lesz-e a járulékalap annak az egyéni vállalkozónak az esetében, aki jelenleg GYES-en van 2 és fél éves gyermekével, de vizsgaelnökként 1-1 napra összesen 7 alkalommal bocsátott ki számlát? A vállalkozó bevételét csökkenti az internet díja, valamint a szakmai könyvek értéke.
3223. kérdés Szabadságmegváltás nyugdíjjáruléka
Hogyan alakult a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség egy betéti társaság GYES-en lévő dolgozója esetében, akinek november hónapban megbízási díjat, illetve munkaviszonya megszüntetésére tekintettel szabadságmegváltást fizettek ki? A megbízási díjból levont járulék alapja nem éri el a felső határt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3224. kérdés Vállalkozói jogviszony korábbi munkáltatóval
Létrehozhat-e 2011. január 1-jétől vállalkozói jogviszonyt korábbi munkáltatójával az a munkavállaló, aki 2010 novemberétől korengedményes nyugdíjban részesül? Nem veszíti-e el a nyugdíját a vállalkozói tevékenység megkezdésével?
3225. kérdés Rehabilitált rokkantsági nyugdíjas ellátásai
Milyen ellátásra lesz lehetősége annak a rokkantsági nyugdíjban részesülő személynek, akit a felülvizsgálat során rehabilitálnak?
3226. kérdés 1951-ben született nő nyugdíjazása
Nyugdíjasnak fog-e minősülni 2011. május 20-án az a nő, aki május 19-én tölti be a 60. életévét abban az esetben, ha ezen a napon megszünteti a munkaviszonyát, és igényét jelzi a nyugdíjfolyósító intézetnek is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3227. kérdés Passzív táppénz beszámítása a szolgálati időbe
Szolgálati időnek számít-e a munkaviszony megszűnése után passzív táppénzes állományban töltött 122 napos időszak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3228. kérdés Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető vállalkozás szétválása
Fenntartható-e a társadalombiztosítási kifizetőhely abban az esetben, ha a működtető vállalkozás kettéválik, a dolgozók kétharmada jogutódlással új munkáltatóhoz kerül, de sem a jogutód, sem a megmaradó cég létszáma nem fogja elérni a 100 főt?
3229. kérdés Baleseti táppénz összege
Helyesen járt-e el az ügyintéző annak a munkavállalónak az esetében, aki 2009. március 5-től 2010. október 17-ig baleseti táppénzben részesült, október 18-tól október 26-ig dolgozott, majd október 27-től jelenleg is keresőképtelen, és táppénzét a minimálbér alapján kapja annak ellenére, hogy az előző táppénz idejére napi 9675 forint összegű ellátást kapott? A munkavállaló 2006-tól folyamatos munkaviszonyban áll, és a betegsége most előreláthatólag sokáig fog tartani.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3230. kérdés Táppénz határozott idejű szerződés lejárta után
Valóban nem jogosult táppénzre az a munkavállaló, akinek határozott időre szóló munkaviszonya 2010. szeptember 30-ával megszűnt, 2010. augusztus 26-án üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében 2010. november 14-ig baleseti táppénzben részesült, majd november 15-től más megbetegedés miatt újra keresőképtelen állományba került?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3231. kérdés Angliából hazatért kismama ellátásai
Milyen ellátásokra jogosult az a kismama, aki három évig Angliában dolgozott bejelentett biztosítottként, majd munkaviszonyát megszüntetve 2010 októberében kilenc hónapos terhesen hazajött, a hazajövetelét követő napon vállalkozói tevékenysége kezdését bejelentette a hatóságoknak, és kérte az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását is, és két hét múlva megszületett az első gyermeke?
3232. kérdés Gyermek megbetegedése külföldön
Mi a teendő abban az esetben, ha egy jelenleg GYED-en lévő magyar állampolgárságú nő másfél éves gyermeke Franciaországban megbetegedett, és az orvosi ellátását végző orvos számlát adott ki a kezelésről? A férj egyéni munkavállalóként dolgozik Franciaországban, őt kísérte el a család.
3233. kérdés Egyetemista gyermek családi pótléka
Miért nem folyósítanak családi pótlékot az után a gyermek után, aki egyetemre jár, annak ellenére, hogy a szülő benyújtotta a szükséges igazolásokat az Államkincstárnak?
3234. kérdés Jogalap nélküli ellátás visszafizetése elhunyt személy esetében
Jogosan kéri-e vissza a jogalap nélkül kiutalt ellátást az örököstől a Magyar Államkincstár abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásban részesült édesanyja meghalt, de nem volt hagyatéki tárgyalás, mert nem hagyott semmit a gyermekére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére