tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

64 találat a megadott szülés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szüléshez kapcsolódó ellátások változásai

Kérdés: Hogyan változott a szüléshez kapcsolódó ellátásokról szóló jogszabály 2014-ben?
Részlet a válaszból: […]végezhet munkát a GYED folyósítása mellett. Azoknak a szülőknek az esetében, akiknél a GYED első igénybevétele a gyermek egyéves kora után kezdődik (pl. apa, gyám), az első igénybevétel első napjától számított 60 napig nem jár GYED, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat. Kivétel ez alól az az igénylő, aki a gyermekre tekintettel TGYÁS-t vett igénybe, illetve nem kell alkalmazni azok esetében sem, ahol a GYED-ben részesülő szülő meghal. Aki munkába állás miatt szüneteltette a GYED folyósítását, visszakérheti az ellátást, ha a gyermek már elmúlt egyéves. A folyósítás iránti kérelmet ahhoz a szervhez kell benyújtania, ahonnan korábban részére az ellátást folyósították. Ilyenkor a GYED-et nem kell újra megállapítani, hanem a korábban folyósított összegben kell a jogosultsági időből hátralévő időre folyósítani. A harmadik változás tulajdonképpen egy új előírás, a diplomás GYED. 2014. január 1-jétől GYED-re jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:a) az általános szabályok alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik,d) a gyermeket saját háztartásában neveli,e) magyar állampolgár vagy másik EGT-tagállam állampolgára, ésf) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.A feltételeknek együttesen kell fennállni a "diplomás GYED-re" való jogosultsághoz, amely a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár.A vér szerinti apa akkor jogosult az ellátásra, ha a szülő nő meghal, vagy az anya a szülő nőre vonatkozó feltételek valamelyikének nem felel meg, az apa viszont a feltételek mindegyikének megfelel.A GYED összege felsőfokú alapképzésben, felsőfokú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4292

2. találat: Szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult ellátásra az a munkavállaló, akinek a jelenlegi szerződése de­cemberben lejár, és jelenleg öthetes kismama? Milyen lehetőségei vannak, hova fordulhat ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]időtartama alatt biztosított.Ezek után nézzük meg a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság feltételeit.Terhességi-gyermekágyi segély jár annak, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 nap elő­zetes biztosítási idővel rendelkezik, és- a biztosítás tartama alatt, vagy- a biztosítás megszűnését követő 42 naptári napon belül, illetve- a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy- a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.Amennyiben a kismama részére álláskeresési támogatás bármelyik formáját fogják folyósítani, és az álláskeresési támogatás folyósításának az időtartama alatt, vagy a folyósítás (biztosítás) megszűnését követő 42 napon belül szül, és rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 napi biztosítási idővel, jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre.A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár. (Természetesen feltétel a munkanélküli-ellátás folyósításának a szünetelése, vagyis a két ellátás egyidejűleg nem folyósítható. A munkanélküli-ellátás folyósítását a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságot követő naptól szünetelteti a folyósításra illetékes szerv.)A gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz is a biztosítás megléte az elsődleges. GYED-re az a biztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: TGYÁS összege GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése alapján, a korábbi havi bruttó 360 000 forintos bére vagy a törvényben meghatározott maximum alapján fogják megállapítani a TGYÁS összegét annak a munkavállalónak az esetében, akinek a biztosítási jogviszonya 2007 októbere óta folyamatos, első gyermeke 2010. július 15-én született, második gyermekét pedig 2012. július 2-re várja? A munkavállaló jelenleg GYED-ben részesül, és különböző fórumokon különböző válaszokat kapott erre a kérdésre.
Részlet a válaszból: […]minimálbér kétszeresének harmincadrésze alapulvételével kell a terhességi-gyermekágyi segélyük naptári napi összegét megállapítani. Ez esetben is viszonyítani kell a tényleges, illetve a szerződés szerinti jövedelemhez, mert ha a tényleges (pl. 120 napi jövedelem) vagy a szerződés szerinti jövedelem a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges, illetve a szerződés szerinti jövedelem alapulvételével kell az ellátás összegét megállapítani. Az igénylőnek sem a jogosultságát megelőző naptári évben (2011-ben), sem a jogosultságát közvetlenül megelőzően nincs pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme, mert az első gyermekével GYED-ben részesült. Tehát a terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze (93 000 forint x 2 = 186 000 forint/30 nap = 6200 forint/nap) alapulvételével kell megállapítani. Mértéke 70 százalék, ezért összege havi 130 200 forint lesz. Ez azért lehetséges, mert a szerződés szerinti jövedelme valószínű, hogy ezt lehetővé teszi, bár azt nem tudjuk, hogy a bruttó havi 360 000 forintos bér szerződés szerinti jövedelem, vagy a rendszeres és nem rendszeres jövedelem együttes összegéből számított havi átlag. Aki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3814
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Amerikában szült őstermelő ellátásai

Kérdés: Hogyan kaphatja meg a terhességi-gyermekágyi segélyt és a GYED-et az az édesanya, aki bejelentett őstermelő, fizeti a tb-hozzájárulást, Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, és 2012 januárjában Amerikában szült? Eljárhat-e nevében meghatalmazott az ügyintézéskor, illetve milyen okmányokra van szükség az eljárás során? Lehet-e visszamenőlegesen is igényelni az ellátásokat? Milyen összegű lesz a TGYÁS és a GYED?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási járulékot, valamint a 19. § (3) bekezdésében meghatározott természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, továbbá nyugdíjjárulékot fizet. 2012-től természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint nyugdíjjárulékot fizet. Mindkét egészségbiztosítási pénzellátás összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításánál irányadó időszak a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga. A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj is az így megállapított átlagkereset 70 százaléka, de a gyermekgondozási díj legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet. Mind a terhességi-gyermekágyi segélyt, mind a gyermekgondozási díjat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell igényelni. Terhességi-gyermekágyi segély igényléséhez mellékelni kell a Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatványt is (IB.20. r.sz. és Gyed. 1. r.sz.). A nyomtatványok letölthetők az OEP honlapjáról. Az igénybejelentéshez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3659

5. találat: Harmadik gyermek születése GYES ideje alatt

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével kell megállapítani a terhességi-gyermekágyi segély, majd a GYED összegét annak a 2003 júliusától munkaviszonyban álló nőnek, aki jelenleg a második gyermekével GYES-en van, amely 2012. április 12-én jár le? 2009. április 13-tól terhességi-gyermekágyi segélyben, majd a gyermek 2. életévének betöltéséig GYED-ben részesült, és harmadik gyermekének születése 2012. április közepére várható. A szülési szabadságot 2012. március közepétől, a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal kívánja igénybe venni. A munkavállaló jelenlegi szerződés szerinti jövedelme 142 000 forint/hó.
Veszélyeztetett terhességére tekintettel kedvezőbb lenne-e a számára, ha a GYES-t megszakítva a szülés időpontjáig táppénzt venne igénybe?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ismételten vizsgálni kell, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát megelőző naptári évben, vagy a jogosultsága kezdőnapját megelőzően 180 naptári napi jövedelme. Mivel nincs az igénylőnek 180 naptári napi jövedelme, a továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy miért nincs. Ha azért nincs 180 naptári napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a GYED naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani. Az igénylőnek azért nincs az irányadó időszakban (2011. január 1-jétől 2012. augusztus 29-ig) 180 naptári napi jövedelme, mert 2011. január 1-jétől 2011. április 13-ig gyermekgondozási díjban, majd 2012. március 15-től augusztus 29-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, ezért a GYED naptári napi összegét a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani. Második lehetőség, hogy az anya a GYES-t megszakítva, 2011. november végétől veszélyeztetett terhesként keresőképtelen, és táppénzt igényel. Táppénz a veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen biztosítottnak a keresőképtelensége első napjától jár. A táppénz összegének megállapításához azt kell nézni, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát megelőző naptári évben, vagy a jogosultsága kezdőnapját megelőzően 180 naptári napi jövedelme, s ha nincs, miért nincs.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3575

6. találat: Harmadik gyermek szülése GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a harmadik gyermek után járó TGYÁS és GYED alapja annak a munkavállalónak, aki 2003. július 1-je óta biztosított, 2008. január 1-jétől táppénzben részesült, 2008. március 7-én megszületett az első gyermeke, majd a GYED folyósításának az időtartama alatt 2010. január 6-án a második gyermeke, akivel jelenleg GYED-en van, és a harmadik gyermekével várandós? A szülés várható ideje 2012. április 2.
Mi lenne számára kedvezőbb:
1. ha a GYED lejárta után azonnal keresőképtelen állományba kerülne a szülés napjáig, vagy
2. ha a GYED lejárta után kivenné a szabadságát, és a fennmaradó időre táppénzre menne a szülés napjáig, vagy
3. ha elkezdené a GYES-t, és a szülés napjától igényelné a terhességi-gyermekágyi segélyt?
Részlet a válaszból: […]alapja). Terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze figyelembevételével kell megállapítani, ha az ellátásra való jogosultsága kezdőnapján érvényes szerződés szerinti jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresének összegét nem éri el, a szerződés szerinti jövedelmét kell figyelembe venni. A gyermekgondozási díj összegének megállapítására a táppénz alapját képező összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz a GYED alapja a biztosított korábban folyósított ellátásának alapját képező összeg, ha az kedvezőbb a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér összegénél. Természetesen itt is figyelemmel kell lenni a szerződés szerinti jövedelemre. Ez a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező összeg. Ha a kismama a GYED lejártát követően a szülés napjáig GYES-t venne igénybe, a terhességi-gyermekágyi segélyének és a gyermekgondozási díjának összegét a fentiekben leírtak szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3542
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szülés GYED alatt határozott idejű munkaszerződés megszűnése után

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az az édesanya, akinek első gyermeke 2009. június 29-én született, a TGYÁS lejártát követően GYED-et vett igénybe, és az ellátás folyósítása alatt 2011. április 13-án ismét szült? A GYED 2011. június 29-én járt le, a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya pedig már 2009. szeptember hóban megszűnt. Igénybe veheti-e esetleg a férj a GYED-et?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban nem áll, ezért szülési szabadságra, s az arra az időtartamra járó terhességi-gyermekágyi segélyre sem jogosult. A GYED lejártát követően 2011. június 30-tól gyermekgondozási segélyre jogosult. Az apa gyermekgondozási díjra jogosultságának megállapításához a következőkre kell figyelemmel lenni: - biztosított-e, s rendelkezik-e az igénylést megelőző két éven belül 365 napi biztosításban töltött idővel, - a gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek második életévének betöltéséig jár, - ha a jogosult terhességi-gyermekágyi segélyt nem vett igénybe, a gyermekgondozási díjra való jogosultság megállapításánál a terhességi-gyermekágyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3458
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyéni vállalkozóként működő közalkalmazott szülése

Kérdés: Milyen ellátásra és milyen összegben lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2003 óta közalkalmazottként dolgozik, első gyermekével 2008. december 31-ig GYED-ben, 2009. október 1-jétől 2010. december 18-ig GYES-ben részesült, ezt követően szabadságát töltötte, majd 2011. február 10-től táppénzen van, és június elején ismét szül? A 2009. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakra járó GYED-et egyéni vállalkozói tevékenység miatt vissza kellett fizetnie. A vállalkozói tevékenységet jelenleg is folytatja.
Részlet a válaszból: […]díj, majd a gyermekgondozási segély folyósításához fizetés nélküli szabadságon volt. A 2008-tól 2010-ig hatályos jogszabályok értelmében (Tbj-tv. 8. §) nem szünetelt a biztosítás a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, ha azt - többek között - háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása címén vették igénybe. (Csak 2011. január 1-jétől feltétel, hogy abban az esetben nem szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, ha gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély, vagy gyermekgondozási támogatás folyósítására is sor kerül.) Ebből következik, hogy az anya rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segély jogosultsághoz szükséges feltételekkel. A terhességi-gyermekágyi segély összegének kiszámításához irányadó időszak a 2010. január 1-jétől 2011. június 3-ig terjedő időtartam. Mivel ezen időtartam alatt - sem 2010-ben, sem a szülést megelőzően - nincs az anyának 180 napi jövedelme, ezért a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze figyelembevételével kell megállapítani. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ha a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Az anya pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a szabadsága idejére járó jövedelem. Ha az napi 5200 forintnál kevesebb, a terhességi-gyermekágyi segély alapja a kevesebb összeg. Amennyiben az anya igényli, jogosult gyermekgondozási díjra, mert rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosítási idővel. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet az Eb-tv. 48. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani, a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályok szerint. Vizsgálni kell, hogy az irányadó időszakban (2010. január 1-jétől a jogosultságot megelőző napig) miért nincs az igénylőnek 180 napi jövedelme. Jelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3442

9. találat: Szülés GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély és GYED alapja annak az 1998. április 1. óta biztosított munkavállalónak az esetében, aki 2011. február 25-től GYES-en van a 2009. február 24-én született gyermekével, és a második gyermekével terhes? A szülés várható időpontja 2011. október 24. Kedvezőbb lenne-e a számára, ha megszakítaná a GYES-t, és kivenné a 40 nap szabadságát? Lehetséges-e a szabadság összegével számolni a terhességi-gyermekágyi segély összegét?
Részlet a válaszból: […]naptári napi jövedelem hiányában a speciális szabályt kell alkalmazni, mely szerint a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegét az igénylő jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a dolgozónak a jogosultsága kezdőnapján érvényes szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a terhességi-gyermekágyi segélyének alapját a szerződés szerinti jövedelme alapulvételével kell megállapítani. A szabadság címén 40 munkanapra járó pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező jövedelem nem elegendő 180 naptári napi jövedelemhez. Amennyiben a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása a szülés várható időpontjától kezdődik, a gyermekgondozási díj 2012. április 9-től jár. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a táppénz összegének kiszámítására vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapításához az irányadó időszak a 2011. január 1-jétől 2012. április 8-ig terjedő időtartam. Ezen időtartam alatt kell nézni, hogy van-e az igénylőnek 180 napi jövedelme. Ha azért nincs az igénylőnek 180 napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, vagy gyermekgondozási díjban részesült, a gyermekgondozási díjának naptári napi összegét a korábban folyósított ellátása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3441

10. találat: Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Igénybe veheti-e a nagymama GYES-t a nagyobbik gyermek után abban az esetben, ha a gyermek süket, és ezért a 8 éves koráig jár utána az ellátás, amelyet jelenleg az édesanya kap, aki várandós a második gyermekével, akinek a születését szeptemberre várja, de előtte visszamegy dolgozni, kiveszi a szabadságát, és utána táppénzt igényel? Milyen ellátásra lesz jogosult az édesanya az újszülött gyermek után?
Részlet a válaszból: […]a keresőtevékenység folytatása megengedett, de lássuk, hogy hány órában! Az anya a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A tartósan beteg, vagy a súlyosan fogyatékos gyermekekre tekintettel azonban létezik egy kis kedvezmény. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után a szülő időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. A munkavégzés során igénybe vett fizetett szabadság természetesen munkaviszonynak számít, ebből következően, ha a szülő úgy döntene, akár a gyermekgondozási segély további igénybevétele mellett is felhasználhatná fizetett szabadságát, hiszen tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után részesül gyermekgondozási segélyben, amely mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Ennek megfelelően - amennyiben úgy döntenek - a nagyszülő is igényelheti a gyermekgondozási segélyt, az alatt az időtartam alatt, míg az anyuka fizetett szabadságát tölti, és a következő feltételek együttes fennállása esetén. A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (magyarul a nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek az első életévét betöltötte. Ez a feltétel adott. Ilyen esetben a gondozásnak, nevelésnek a szülő háztartásában kell történnie. Ez minden bizonnyal megoldható. A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével. Itt kérdéses az, hogy amennyiben az anya nem egyedülállóként neveli gyermekét, az apa is adja-e lemondó nyilatkozatát? A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság további kikötése az, hogy nemcsak neki magának kell megfelelnie az ellátásra való jogosultság feltételeinek, de a jogosultsági feltételeknek a szülők esetében is fenn kell állniuk. Itt van a legnagyobb kérdőjel, hiszen nem tudjuk, hogy együttélés esetén az apa esetleg egyéb szociális ellátást igénybe vesz-e, mert ez jogosulatlanná teszi a nagyszülőt a gyermekgondozási segély igénybevételére. A nagyszülő gyermekgondozási segélyre való jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülő az ellátásnak saját maga általi igénybevétele esetén a gyermekgondozási segélyre való jogosultságának elvesztését vonná maga után. Példának okáért ilyen eset lehet, ha a gyermek kikerül a szülő háztartásából. A felsorolt tények alapján véleményünk szerint arra az időtartamra, míg az anya fizetett szabadságát tölti, egyszerűbb és célravezetőbb, ha saját maga veszi igénybe továbbra is a gyermekgondozási segélyt. A következő szakasz az, amikor az anya táppénzt venne igénybe, valószínűleg a veszélyeztetett terhessége miatt. Ennek a szakasznak az elemzését egy jogszabályból vett idézet alapján tudjuk megejteni, amely az Eb-tv.-ből származik. Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra, továbbá gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. Tehát ismét ott tartunk, ahol az előző szakasz magyarázata során is. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves korát követően időkorlátozás nélkül folytathat, ha a gyermekgondozási segélyt tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke jogán veszi igénybe. Tehát itt sem szükséges a nagyszülő által igénybe vett ellátás, kivéve ha a szülők e szerint döntenek. Akkor viszont az előzőekben leírt feltételek figyelembevételével kell eljárni. A második gyermek szülését követő ellátások igénybevétele, és a jelenleg már meglévő gyermek után folyósított gyermekgondozási segély esetleges együttes utalása már egy másik történet. Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra, továbbá gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. Esetünkben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3378

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést