Szüléshez kapcsolódó ellátások változásai

Kérdés: Hogyan változott a szüléshez kapcsolódó ellátásokról szóló jogszabály 2014-ben?
Részlet a válaszából: […] ...2014. január 1-jén az Eb-tv. módosításával több jelentős változás is életbe lépett a szüléshez kapcsolódó ellátások terén. Az összefoglaló néven "GYED-Extra"-ként emlegetett szabályozás tulajdonképpen öt fontos rendelkezést tartalmaz.Az első változás, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult ellátásra az a munkavállaló, akinek a jelenlegi szerződése de­cemberben lejár, és jelenleg öthetes kismama? Milyen lehetőségei vannak, hova fordulhat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...időre szóló szerződése jár le 2012 decemberében. Ezzel egyidejűleg a biztosítása is megszűnik, függetlenül attól, hogy terhes.A szüléssel kapcsolatos pénzbeli ellátások - mint a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj - elsősorban akkor illetik meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

TGYÁS összege GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése alapján, a korábbi havi bruttó 360 000 forintos bére vagy a törvényben meghatározott maximum alapján fogják megállapítani a TGYÁS összegét annak a munkavállalónak az esetében, akinek a biztosítási jogviszonya 2007 októbere óta folyamatos, első gyermeke 2010. július 15-én született, második gyermekét pedig 2012. július 2-re várja? A munkavállaló jelenleg GYED-ben részesül, és különböző fórumokon különböző válaszokat kapott erre a kérdésre.
Részlet a válaszából: […]  A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelemnaptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42. §-atartalmazza. Alapelv, hogy az ellátás olyan jövedelem alapján kerüljönmegállapításra, amely után pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:      

Amerikában szült őstermelő ellátásai

Kérdés: Hogyan kaphatja meg a terhességi-gyermekágyi segélyt és a GYED-et az az édesanya, aki bejelentett őstermelő, fizeti a tb-hozzájárulást, Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, és 2012 januárjában Amerikában szült? Eljárhat-e nevében meghatalmazott az ügyintézéskor, illetve milyen okmányokra van szükség az eljárás során? Lehet-e visszamenőlegesen is igényelni az ellátásokat? Milyen összegű lesz a TGYÁS és a GYED?
Részlet a válaszából: […] ...hogy terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult,aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és abiztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő negyvenkét napon belülszül. Feltételezem, hogy az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Harmadik gyermek születése GYES ideje alatt

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével kell megállapítani a terhességi-gyermekágyi segély, majd a GYED összegét annak a 2003 júliusától munkaviszonyban álló nőnek, aki jelenleg a második gyermekével GYES-en van, amely 2012. április 12-én jár le? 2009. április 13-tól terhességi-gyermekágyi segélyben, majd a gyermek 2. életévének betöltéséig GYED-ben részesült, és harmadik gyermekének születése 2012. április közepére várható. A szülési szabadságot 2012. március közepétől, a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal kívánja igénybe venni. A munkavállaló jelenlegi szerződés szerinti jövedelme 142 000 forint/hó.
Veszélyeztetett terhességére tekintettel kedvezőbb lenne-e a számára, ha a GYES-t megszakítva a szülés időpontjáig táppénzt venne igénybe?
Részlet a válaszából: […]  Vegyük sorba a lehetőségeket. Első lehetőség, hogy az anya2012 közepétől igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt. Mivel az igénylőneksem a jogosultsága kezdőnapját megelőző naptári évben, sem a jogosultságátmegelőzően nincs 180 naptári napi jövedelme, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Harmadik gyermek szülése GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a harmadik gyermek után járó TGYÁS és GYED alapja annak a munkavállalónak, aki 2003. július 1-je óta biztosított, 2008. január 1-jétől táppénzben részesült, 2008. március 7-én megszületett az első gyermeke, majd a GYED folyósításának az időtartama alatt 2010. január 6-án a második gyermeke, akivel jelenleg GYED-en van, és a harmadik gyermekével várandós? A szülés várható ideje 2012. április 2.
Mi lenne számára kedvezőbb:
1. ha a GYED lejárta után azonnal keresőképtelen állományba kerülne a szülés napjáig, vagy
2. ha a GYED lejárta után kivenné a szabadságát, és a fennmaradó időre táppénzre menne a szülés napjáig, vagy
3. ha elkezdené a GYES-t, és a szülés napjától igényelné a terhességi-gyermekágyi segélyt?
Részlet a válaszából: […] ...alapján nézzük az egyes ellátásokösszegének megállapítására vonatkozó szabályokat.Amennyiben a kismama a GYED lejárta után a szülés napjáigkeresőképtelen, táppénzének alapját - mivel azért nincs az irányadó időszakban180 naptári napi jövedelme,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.
Kapcsolódó címkék:  

Szülés GYED alatt határozott idejű munkaszerződés megszűnése után

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az az édesanya, akinek első gyermeke 2009. június 29-én született, a TGYÁS lejártát követően GYED-et vett igénybe, és az ellátás folyósítása alatt 2011. április 13-án ismét szült? A GYED 2011. június 29-én járt le, a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya pedig már 2009. szeptember hóban megszűnt. Igénybe veheti-e esetleg a férj a GYED-et?
Részlet a válaszából: […] ...azonban nem biztosításban töltött idő.Mivel az anya sem munkaviszonyban, sem azzal egy tekintetalá eső jogviszonyban nem áll, ezért szülési szabadságra, s az arra azidőtartamra járó terhességi-gyermekágyi segélyre sem jogosult. A GYED lejártát követően 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Szülés GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély és GYED alapja annak az 1998. április 1. óta biztosított munkavállalónak az esetében, aki 2011. február 25-től GYES-en van a 2009. február 24-én született gyermekével, és a második gyermekével terhes? A szülés várható időpontja 2011. október 24. Kedvezőbb lenne-e a számára, ha megszakítaná a GYES-t, és kivenné a 40 nap szabadságát? Lehetséges-e a szabadság összegével számolni a terhességi-gyermekágyi segély összegét?
Részlet a válaszából: […] ...segély összegének kiszámításárarészben a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokat kellalkalmazni. A szülés várható időpontjához - 2011. október 24. -igazodóan a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Egyéni vállalkozóként működő közalkalmazott szülése

Kérdés: Milyen ellátásra és milyen összegben lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2003 óta közalkalmazottként dolgozik, első gyermekével 2008. december 31-ig GYED-ben, 2009. október 1-jétől 2010. december 18-ig GYES-ben részesült, ezt követően szabadságát töltötte, majd 2011. február 10-től táppénzen van, és június elején ismét szül? A 2009. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakra járó GYED-et egyéni vállalkozói tevékenység miatt vissza kellett fizetnie. A vállalkozói tevékenységet jelenleg is folytatja.
Részlet a válaszából: […] ...kell megállapítani.Nézzük először a közalkalmazotti jogviszonyban aterhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságát, és - mivel a szülés dátumanem ismert - feltételezzük, hogy az anya második gyermeke 2011. június 4-énszületett meg.A jogosultsághoz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Ellátások koraszülés esetén

Kérdés: Jogosult-e betegszabadságra, illetve mely időponttól jogosult táppénzre az az édesanya, aki 2010. szeptember 6-tól áll a munkáltató alkalmazásában, előtte semmilyen biztosítási jogviszonya nem volt, mert öt éve alanyi jogon GYES-ben részesült, és 2011. április 29-én szült (koraszülés), amelyik naptól az orvos "6" kóddal keresőképtelen állományba vette? A munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszából: […] ...- naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illetimeg. Az egyéb címen fennálló keresőképtelenség, mint a terhesség,illetőleg szülés, a beteg gyermek ápolása, a közegészségügyi okbólfoglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés, járványügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.
1
2
3
7