Álláskeresési támogatásban részesült nő szülése

Kérdés: Jogosult lehet csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra az édesanya abban az esetben, ha 2017. február 1-jétől 2023. november 24-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett, álláskeresési támogatásban részesül 2024. február 28-ig, és első gyermeke születésének várható időpontja 2024. március 7.? Amennyiben jogosult az ellátásokra, milyen alap után és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés c) pont], ami azt jelenti, hogy az anya 2024. január 27-ig biztosítottnak minősül. A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, mely legfeljebb 168 nap, de 28 nappal a szülés várható időpontja előtt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és GYED méltányosságból

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon CSED-re és GYED-re az az édesanya, aki 2022. december 28-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt biztosított, mert ápolási díjban részesült, és mellette megbízási szerződés alapján végzett munkát, ahol a megbízási díja nem érte el a minimálbér 30 százalékát, első gyermeke születésének várható időpontja 2024. január 4-e volt, de a gyermek 2023. december 20-án megszületett, így az anyának csak 357 nap biztosítási ideje van? A benyújtott CSED-igényt a munkáltatónál működő kifizetőhely határozatban elutasította.
Részlet a válaszából: […] ...érdemlő körülményeit is. A méltányosságból megállapított ellátás, a CSED időtartama nem haladhatja meg a 168 napot (mely a szülési szabadságnak megfelelő időtartam). GYED esetében a gyermek 2. életévének betöltéséig lehet méltányosságot gyakorolni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

CSED megszakítása

Kérdés: Megszakíthatja a CSED-et egy fontos munka miatt egy ellátásban részesülő egyéni vállalkozó? A munka alkalmanként 2-3 napot venne igénybe, és a CSED folyósítása alatt összesen 3-4 alkalommal lenne rá szükség.
Részlet a válaszából: […] ...CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. A szülési szabadságra vonatkozó rendelkezéseket az Mt. tartalmazza. E rendelkezést kell alkalmazni az egyéni vállalkozó CSED-jogosultságára is [Eb-tv. 40. § (3) bekezdés]. Az Mt. alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Munkaszerződés módosítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállalók nem akarják elfogadni a munkáltató által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást, mert úgy vélik, hogy a módosítás kedvezőtlen lenne a számukra? Felmondhat a munkáltató azoknak a munkavállalóknak, akik nem fogadják el a módosítást?
Részlet a válaszából: […] ...napon belül - hivatkozhat.Vannak olyan kivételes esetek, amikor kötelező módosítani a munkaszerződést. Ilyen például az, hogyha valaki szülési szabadságon vagy más hosszabb, fizetés nélküli szabadságon van (tehát az Mt. 127-132. §-aiban foglalt távollét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Harmadik országbeli munkavállaló gyermekének egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Visszamenőlegesen munkabérként vagy esetleg egyéb juttatásként tudja számfejteni a harmadik országbeli munkavállaló gyermeke egészségügyi szolgáltatása érdekében kötött megállapodás átvállalt 24 havi díjának összegét a foglalkoztató, ha a munkavállaló jelenleg szülési szabadságon van és CSED-ben részesül? A dolgozó férje szintén harmadik országbeli, a gyermeknek nincs tajszáma, most viszont beteg lett, ezért szeretnék megállapodás alapján megszerezni számára az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Tbj-tv. 49. szakasza szerinti megállapodásról van szó, amelynek havi díja 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka azzal, hogy a megállapodás alapján az egészségügyi szolgáltatás – a sürgősségi ellátás kivételével – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Szülés esetén járó ellátások három munkaviszony esetén

Kérdés: Szülés előtt egy munkavállaló 3 különböző munkahelyen dolgozott 4-4-4 órában naponta. Egyik munkahelyén, ahol 310 napot dolgozott a szülést megelőző két évben, a jogviszonya megszűnt a szülés előtti munkanapon. A másik kettő munkahelyen megigényelte a CSED-et, majd ennek lejártát követően a GYED-et. Ebben a két jogviszonyban jogosult az ellátásokra. Beszámításra kerülnek a harmadik munkahelyen befizetett járulékok a CSED, illetve GYED összegébe? Hogyan számítható az ellátások összege a fenti esetben? Hogyan informálódhat az igénylő a CSED, ezt követően a GYED megállapított, konkrét számított összegének helyességéről? A munkavállaló részére kiküldött határozatban a megállapított összeg részletezése nem szerepel.
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján a dolgozónak jelenleg két egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonya van. Az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.Ehhez kapcsolódik, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Keresőképtelenség egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés:

Heti 36 órás munkavállaló "9"-es kódú táppénzt szeretne igénybe venni. Párhuzamosan felnőttképzésben vesz részt, szakképzési munkaszerződéssel dolgozik részmunkaidőben. Folytatni szeretné az iskolát és a munkáját, ezért ebben a jogviszonyban nem igényelne táppénzt. A kamara szerint szüneteltetni kell a tanulmányait. Nem teheti meg, hogy egyik jogviszonyában táppénzen van, a másikban viszont dolgozik? A szülés várható időpontja 2024. május 30., addig éppen befejeződik az iskola, és a vizsgák is lezárulnak.

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Kedvezményszabály rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetén

Kérdés:

Alkalmazható a korábban született gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt született újabb gyermek vonatkozásában az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezőbb szabályozás a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetében?

Részlet a válaszából: […] ...Hszt. 149. §-ának (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány várandós, valamint szülő nő tagját huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadság illeti meg, ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés:

Kötelező a csoportos létszámcsökkentés szabályait alkalmazni abban az esetben, ha egy vállalkozásnál a gazdasági nehézségek olyan helyzetet eredményeztek, hogy több mint tíz munkavállalót el kell bocsátania? Van esetleg más speciális szabály, amit alkalmazni kell ebben az esetben, vagy alkalmazhatók az általános szabályok?

Részlet a válaszából: […] ...esetén is figyelemmel kell lenni a végkielégítésre vonatkozó szabályokra, valamint a felmondási védelemre (pl. várandósság, szülési szabadság stb.).(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

CSED megállapítása több jogviszony esetén

Kérdés: Ki az illetékes a CSED megállapításában abban az esetben, ha az érintett kismamának van egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltatója, ahol 2020. február 1. óta folyamatosan fennáll a munkaviszonya, és emellett 2018. február 2. óta egyéni vállalkozó is? A szülés várható időpontja 2023. november 8., a munkavállaló szeptember 15-től CSED-igényt nyújtott be. Továbbítania kell az igényt a kormányhivatal részére a kifizetőhelynek, tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásban is jogosult lesz ellátásra, vagy mindkét jogviszonyban a kifizetőhelynek kell elszámolnia az ellátást? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. Az anyát egybefüggő 24 hét szülési szabadság illeti meg. A szülési szabadságot, annak kiadását az Mt. szabályozza. A CSED-re való jogosultság első napja a szülés várható időpontját megelőző négy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
66