Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A szülői felügyeletet a szülők akkor is közösen gyakorolják, ha már nem élnek együtt. A közös szülői felügyelet úgy is gyakorolható, ha a szülők felváltva, azonos időtartamban jogosultak és kötelesek a gyermek nevelésére és gondozására, melynek során biztosítaniuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A kérdésben említett esetben az apát nem illeti meg a családi pótlék, tehát a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezető

Kérdés: Milyen és mekkora közterhekkel kell számolnia annak a rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetőnek, aki munkaviszonyban áll saját egyszemélyes kft.-jével, és 2019. július 1. után osztalékot szeretne fizetni magának? A?felvett osztalék beleszámít a rokkantsági ellátás kereseti korlátjába? Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót az osztalék után abban az esetben, ha az érintett ügyvezető a megváltozott munkaképességre tekintettel egyébként jogosult szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre? Figyelembe vehető az osztalék összege a családi adókedvezmény számításakor?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben rokkantsági ellátásban részesülő munkaviszonyban álló dolgozóról van szó, akinek a munkabére után a társaság – a Szocho-tv. 13. szakaszában meghatározott kedvezménnyel élve – lényegében mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Családi kedvezmény hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Figyelembe vehető kedvezményezett eltartottként a családi kedvezmény igénybevétele során a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek abban az esetben, ha jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Továbbra is fennáll a nappali tagozatos hallgatói jogviszony ebben az esetben? A családban van egy középiskolás gyermek is, aki után a szülők családi pótlékot vesznek igénybe.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet az arra jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.Az Szja-tv. szerint a családi kedvezmény jogosultja lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Adókedvezmények érvényesítése

Kérdés: Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben érvényesíthető a családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény annál a munkavállalónál, aki mindkettőre jogosult? Abban az esetben, ha a személyi kedvezményt érvényesítik először, a családi kedvezmény fennmaradó része járulékkedvezményként érvényesíthető, ellenkező esetben viszont a személyi kedvezmény tulajdonképpen elveszik.
Részlet a válaszából: […] A családi adókedvezmény az összevont adóalapot, míg a fogyatékosságra tekintettel járó személyi kedvezmény az összevont adóalap adóját csökkenti. Így a személyi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezmény érvényesítése után még van pozitív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Családi adókedvezmény elszámolása

Kérdés: Hogyan kell a gyakorlatban elszámolni a családi adókedvezményt havi 161?000 forint munkabérből abban az esetben, ha a munkavállalónak 3 gyermeke van? Milyen sorrendben érvényesíthető a kedvezmény a járulékokból?
Részlet a válaszából: […] A családi adókedvezmény elsősorban adókedvezmény, és csak kiegészítő jelleggel járulékkedvezmény. Ezért a szabályozás azon a logikán alapul, hogy először az adóelőleg-megállapítás során kell figyelembe venni a családi kedvezményt, és ha még marad fenn nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Családi kedvezmény

Kérdés: Hogyan alakul a családi kedvezmény igénybevételi lehetősége az alábbi esetben? 3 gyermekével közös háztartásban élő édesanya családi kedvezményt vesz igénybe. A legidősebb gyermek saját jogán kapja a családi pótlékot, a középső gyermek 3. éves nappali tagozatos egyetemi hallgató, jelenleg 3 hónapos kötelező gyakorlati képzésén vesz részt, a harmadik gyermek pedig másodéves nappali tagozatos főiskolás. Ennek megfelelően a munkavállalónak 1 fő kedvezményezett eltartottja és 2 fő eltartottja van, és havi 33 000 forint összegű adókedvezményt vett igénybe. A három hónapos kötelező gyakorlaton részt vevő tanuló az első hónapban minimálbér alatti jövedelmet kapott, de a másik két hónapban ezt túllépték 30 ezer forinttal. Be kell nyújtani valamilyen igazolást a súlyosan fogyatékos legidősebb gyermek után, aki saját jogán kapja a családi pótlékot? Az elmúlt két évben semmilyen papírt nem küldtek be a kormányhivatalhoz. A figyelembevételhez elegendő megőrizni az iskolai látogatási igazolást?
Részlet a válaszából: […] A saját jogán családi pótlékban részesülő magánszemély az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. A családi kedvezményt a hivatkozott paragrafus (3) bekezdésének utolsó mondata alapján vagy maga a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén

Kérdés: Érvényesítheti az édesapa az anyával 50 százalékban megosztva a családi adókedvezményt, ha a bíróság döntése alapján az elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermekeiket? Mindhárom gyermek az édesanyával lakik egy háztartásban, de hétvégén és néha hétköznap is az édesapánál tartózkodnak.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/B. §-nak (1e) bekezdése szerint: "Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 száza­lékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Külföldi munkavállaló családi kedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a családi kedvezményt egy külföldi illetőségű munkavállaló a nem Magyar­országon élő gyermekei után? A gyermekeknek sem adóazonosító jelük, sem tajszámuk nincs.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató külföldi illetőségű munkavállaló esetén az adó, adóelőleg megállapításakor akkor vehet figyelembe családi kedvezményt, ha a munkavállaló a családi kedvezmény érvényesítésére irányuló nyilatkozatát okirattal is alá tudja támasztani. Az ehhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Családi kedvezmény nagykorú fogyatékos gyermek után

Kérdés: Mennyi családi kedvezményre jogosult az a család, ahol 3 gyermek van, egy 10 éves, egy 12 éves és egy 18 éves nagykorú fogyatékos gyermek, aki 2014. szeptember 1-jétől saját jogán kapja a családi pótlékot? Miként és meddig számítható be a nagykorú fogyatékos gyermek, és milyen összegű családi kedvezmény jár utána?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény érvényesítésére két megoldás közül lehet választani, ha a családban saját jogán családi pótlékban részesülő személy van. Az egyik lehetőség, hogy a saját jogán családi pótlékban részesülő magánszemély maga érvényesíti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
1
2