tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

46 találat a megadott baleseti táppénz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a társadalombiztosítási kifizetőhely abban az esetben, ha egy háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalót a munkavégzésével kapcsolatban 4 óra ledolgozott munkaidő után baleset ér, a munkáját tovább folytatni nem tudja, és az orvos még azon a napon keresőképtelen állományba veszi? Helyes az az eljárás, ha a baleset napjára 8 óra táppénzt folyósítanak, a ledolgozott munkaidőt pedig göngyölik, és figyelembe veszik a munkaidőkeret munkaidejének számítása során? Mi szabályozza pontosan, hogy hány óra munkavégzést kell egész napnak tekinteni?
Részlet a válaszból: […]beszélhetünk részidőre járó táppénzről, baleseti táppénzről (Eb-tv. 47. §, 56. §). Ez a gyakorlatban akkor fordul elő, ha a keresőképtelenné válás napján valamennyi időt a dolgozó munkában töltött, és erre az időre munkabérben is részesült, mivel ebben az esetben csak a többi időtartamra jár a táppénz, illetve a baleseti táppénz.A napi munkaidő tartamát nem a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák meg, ez munkajogi kérdés, a munkáltató jogköre. A kérdezett esetben, mivel a dolgozón a keresőképtelensége napjára a ledolgozott 4 órára nem kapta meg a munkabérét, ezért arra a napra a baleseti táppénz megilleti.Amennyiben később a munkabér kifizetésre kerül, a teljes napra már nem jár baleseti táppénz, tehát a 4 órára kifizetett baleseti táppénz jogalap nélkülivé válik.Amennyiben ez az ellátás kifizetésétől számított 90 napon belül történik, a dolgozó köteles a jogalap nélküli ellátást visszafizetni, ha 90 napon túl,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5846

2. találat: Baleset munkából hazafelé menet

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a dolgozó, aki 2017. július 7-én a munkavégzést követően munkatársaival együtt hazafelé indult, az üzem kapuján kilépve megbotlott, térdre esett, és erős fájdalmai miatt mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították? A munkavállaló egy napig volt kórházban, de azóta is keresőképtelen.
Részlet a válaszból: […]"Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-ben kell rögzíteni. Ez a nyomtatvány a munkabalesetek körébe nem tartozó, de társadalombiztosítási szempontból üzeminek minősülő baleseti igények érvényesítését szolgálja. Figyelemmel az Eb-tv. 52. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra, üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el. Ez az ún. úti baleset. A kifizetőhelynek a baleset üzemi jellegét határozatban kell elismernie. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés pontos leírását, továbbá hogy mikor történt a baleset, az milyen egészségkárosító következményekkel járt, valamint a jogorvoslati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5462

3. találat: Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Folyósítható baleseti táppénz annak a munkavállalónak, akit munkaidőben, a munkaközi szünetben a dohányzóhelyiségben energiaital-fogyasztás közben megcsípett egy darázs, és mentő vitte el a helyszínről, mert kiderült, hogy allergiás a csípésre?
Részlet a válaszból: […]körében végzett munkájával összefüggésben, pl. tisztálkodás, öltözködés, étkezés során bekövetkezett balesete is. Az a tény azonban, hogy egy darázs megcsípte a dolgozót, a törvényi meghatározás alapján nem minősíthető üzemi balesetnek, még abban az esetben sem, ha az munkaidőben történt.Nincs információnk arról, hogy mi lett a darázscsípés következménye, de a kérdésből valószínűsíthető,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4848

4. találat: Baleseti táppénz

Kérdés: Elszámolható baleseti táppénz a dolgozó részére az alábbi esetben?
A munkavállaló 2014. március 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2009. szeptember 1-jétől 2014. február 28-ig tartott. A dolgozó 2014. április 14-től 2014. május 11-ig "1"-es kóddal keresőképtelen állományba került, amely a korábbi munkáltatójánál 2013. december 11-én elszenvedett üzemi balesetével van összefüggésben. A dolgozó az első keresőképes napján, 2014. május 12-én munkába menet közúti balesetet szenvedett, kórházba került, a kórházi ápolása május 27-ig tartott, és 2014. május 28-tól jelenleg is keresőképtelen.
Részlet a válaszból: […]ahol a baleset érte, ezért a baleseti táppénzének összegét az Eb-tv. 55. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani.Az Eb-tv. 55. §-ának (7) bekezdése értelmében a baleseti táppénz összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme naptári napi összegével, úti baleset esetén annak kilencven százalékával. Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző hónapban nem volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, a baleseti táppénz összege a balesetet megelőzően elért tényleges, annak hiányában a szerződés szerinti jövedelméből számított naptári napi átlagjövedelem, úti baleset esetén annak kilencven százaléka.2014. május 12-től ismét megilleti a baleseti táppénz a dolgozót, de annak mértéke 90 százalék, mivel úti balesetről van szó, és természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4468
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Osztószám megállapítása baleseti táppénz esetén

Kérdés: Megtalálható valamelyik jogszabályi helyen az az előírás, hogy baleseti táppénz számításánál a pihenőnap osztószámcsökkentő abban az esetben, ha előzőleg szabadságon volt a dolgozó, vagy csak következtetni lehet erre más szabályozásokból?
Részlet a válaszból: […]vehetők figyelembe. Ezek közé tartozik - többek között - az átlagkereset, illetve a távolléti díj a munkaszüneti napra járó távolléti díj kivételével. Ha a jövedelmet nem lehet figyelembe venni a naptári napi jövedelem kiszámításánál, akkor azt az időtartamot sem lehet figyelembe venni, amelyre tekintettel azt kifizették. Mivel naptári napi átlagot kell számolni, és a szabadság időtartamára kifizetett távolléti díj munkanapokra jár, ebből következik, hogy ha az utolsó szabadságon töltött napot a heti pihenőnap, illetve heti munkaszüneti nap követi, ezen naptári napokat nem kell osztószámként figyelembe venni, vagyis osztószámcsökkentő napok. Mindez az Mt.-ből, valamint az Eb-tv. 55. §-ából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4268
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Jogosultság baleseti táppénzre munkáltatóváltás esetén

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2012. december 10-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkahelyén üzemi balesete következtében 2012. szeptember 13-tól október 29-ig baleseti táppénzben részesült, majd 2013. március 14-től a korábbi üzemi balesete következtében ismét keresőképtelen volt 2013. március 31-ig, és 2013. október 28-tól ugyanazon balesetből kifolyólag ismételten keresőképtelenné vált? A dolgozó a baleseti táppénzre jogosultsága megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi balesetből kifolyólag lett ismét keresőképtelen, baleseti táppénzének összege - mivel nem abban a jogviszonyában lett keresőképtelen, ahol az üzemi baleset érte - lényegesen kevesebb volt.
Részlet a válaszból: […]15-étől az Eb-tv. 55. §-a (1) bekezdésének (1a) és (1b) bekezdés kiegészítésével, valamint az Eb-tv. 56. § (1) bekezdésének hatályvesztésével egyértelművé vált, hogy a munkáltatóváltás esetében is jogosult lehet a dolgozó baleseti táppénzre, ha az újabb keresőképtelensége összefügg a korábbi munkáltatónál történt balesetével, melyet üzemi balesetnek elismertek.Tehát a dolgozó a korábbi üzemi balesetével összefüggő, de 2013. augusztus 28-ától kezdődő keresőképtelenségének időtartamára jogosult baleseti táppénzre, amelynek összege azonos lesz a baleseti táppénzre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4251

7. találat: Baleseti táppénz összege

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a baleseti táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2013. augusztus 27-étől állt munkaviszonyba jelenlegi munkáltatójánál, és 2013. szeptember 13-án munkavégzés közben üzemi baleset érte? A dolgozó 2013. augusztus hóban 4 munkanapra 32 000 forint munkabérben részesült. A munkavállalónak korábban nem volt biztosításra kötelezett jogviszonya.
Részlet a válaszból: […]összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, az ezen időtartam alatt elért (rendszeres) jövedelmet a heti 5 napos munkarend szerint teljes hónapra kell átszámítani, és az így számított összeg egy naptári napra jutó része képezi a baleseti táppénz alapját.Jelen esetben a baleseti táppénz összegét a 2013. augusztus havi jövedelemből kell kiszámítani. Augusztus hónapban a biztosítottnak 4 munkanapra volt jövedelme, ezért azt a naptári hónapra kell átszámítani az alábbiak szerint:32 000 forint / 4 munkanap = 8000 forint/munkanap x 22 (munkanapok száma) = 176 000 forint.Az üzemi baleseti táppénz napi összege: 176 000 forint/hó / 31 naptári nap = 5677,44[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4225
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Baleseti táppénz több munkahely esetén

Kérdés: Melyik munkáltatónak kell a balesetet kivizsgálni és a pénzbeli ellátást folyósítani abban az esetben, ha egy munkavállaló az egyik napi 4 órás munkahelyéről indult el a másik munkahelyére, de rosszul lépett és elesett?
Részlet a válaszból: […]minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el.Ugyancsak az Eb-tv. rendelkezik arról, hogy nem ismerhető el üzemi balesetnek az a baleset, amely a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.Azt ugyan nem tudjuk, hogy pontosan hol történt a baleset, de a tájékoztatás értelmében a munkavállaló az egyik munkáltatónál már befejezte a munkáját, tehát balesete nem minősül munkavégzés közben elszenvedett balesetnek, úti üzemi balesetnek pedig akkor lehetne elismerni, ha a dolgozó a munkavégzés befejezését követően lakására indult volna haza.Teljesen logikus viszont, hogy a baleset körülményeit az első munkáltató vizsgálja ki, mert a kérdésben közöltek úgy értelmezhetők, hogy a baleset még a munkahelyen közvetlenül az elindulást követően történt, tehát a másik munkáltató ezt nem is tudná vizsgálni. A baleset körülményeinek ismeretével az első munkahely rendelkezik, a jegyzőkönyvet ott kell felvenni. Attól függően, hogy milyen ellátást igényel a dolgozó, annak megfelelően a határozatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4203

9. találat: Kiegészítő tevékenységű tag baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a személy, akit egy kft. munkaviszonyban működő tagjaként 2013 januárjában üzemi úti baleset ért, ami miatt több hónapon keresztül baleseti táppénzben részesült, 2013. július 1-jétől nyugdíjba vonult, ettől az időponttól kiegészítő tevékenységű tagként működik közre a társaságban, és szeptembertől a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelenné vált?
Részlet a válaszból: […]az Eb-tv. 56. §-ának (2) bekezdése értelmében.Csakhogy az Eb-tv. ugyanezen szakaszának (1) bekezdése azt is kimondja, hogy a biztosított baleseti táppénzre csak abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset érte.Jelen esetben viszont már - noha a foglalkoztató ugyanaz a kft. - másik jogviszonyról van szó, hiszen az érintett munkaviszonya megszűnt, és kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként dolgozik tovább. Így keresőképtelensége tartamára baleseti táppénzre nem jogosult. Táppénz pedig egyáltalán nem illeti meg a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4189

10. találat: Baleseti táppénz határozott idejű munkaviszony esetén

Kérdés: Kaphat passzív jogon baleseti táppénzt az a munkavállaló, aki 2012. április 1-jétől 2012. szeptember 30-ig tartó határozott idejű munkaviszonyának ideje alatt üzemi balesetet szenvedett 2012. szeptember 3-án, és csak 2012. november 1-jén nyilvánították keresőképessé? Amennyiben igen, akkor mennyi ideig jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszból: […]táppénzfolyósításra tekintet nélkül egy éven át jár. Azonban az egy év jogosultsági idő számításánál figyelembe kell venni a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belüli baleseti táppénz folyósításának az időtartamát.Kitűnik a leírtakból, hogy a táppénzre való jogosultságtól eltérő a balesetitáppénz-jogosultság. Míg táppénzjogosultságot passzív jogon (a biztosítás megszűnését követően) nem lehet megállapítani, sőt a biztosítás megszűnését követő időre nem is folyósítható, addig a balesetitáppénz-jogosultságnál és -folyósításnál kedvezőbbek a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4034
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 46 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést