Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Mikortól folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak, aki 2022. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, és 2022. április 8-án, a munkavégzés befejezése előtt 1 órával munkavégzés közben baleset érte, amelyet bejelentett, de a munkaidő végéig dolgozott? A munkavállaló a munka befejezése után elment orvoshoz, aki a balesetből kifolyólag ugyanezen a napon keresőképtelen állományba vette, amely előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani. Meddig lesz jogosult az ellátásra ebben az esetben a dolgozó, ha az előző munkaviszonya 2022. január 8-án szűnt meg?
Részlet a válaszából: […] ...az jogosult, aki a biztosításának a fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Ezért elsősorban a baleset üzemiségét kell elismerni. Ehhez a munkáltatónak a balesetet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a társadalombiztosítási kifizetőhely abban az esetben, ha egy háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalót a munkavégzésével kapcsolatban 4 óra ledolgozott munkaidő után baleset ér, a munkáját tovább folytatni nem tudja, és az orvos még azon a napon keresőképtelen állományba veszi? Helyes az az eljárás, ha a baleset napjára 8 óra táppénzt folyósítanak, a ledolgozott munkaidőt pedig göngyölik, és figyelembe veszik a munkaidőkeret munkaidejének számítása során? Mi szabályozza pontosan, hogy hány óra munkavégzést kell egész napnak tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához abból kell kiindulni, hogy mind a táppénz, mind a baleseti táppénz, de tulajdonképpen valamennyi pénzbeli ellátás, naptári napra járó ellátások.A táppénz egy keresetpótló juttatás, a keresőképtelenség miatt elvesztett kereset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Baleset munkából hazafelé menet

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a dolgozó, aki 2017. július 7-én a munkavégzést követően munkatársaival együtt hazafelé indult, az üzem kapuján kilépve megbotlott, térdre esett, és erős fájdalmai miatt mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították? A munkavállaló egy napig volt kórházban, de azóta is keresőképtelen.
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásra a dolgozó a határozat alapján jogosult.A dolgozónak az úti üzemi baleset miatti keresőképtelenségének időtartamára baleseti táppénz jár, amelynek mértéke ez esetben 90...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Folyósítható baleseti táppénz annak a munkavállalónak, akit munkaidőben, a munkaközi szünetben a dohányzóhelyiségben energiaital-fogyasztás közben megcsípett egy darázs, és mentő vitte el a helyszínről, mert kiderült, hogy allergiás a csípésre?
Részlet a válaszából: […] Fő szabály, hogy üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.Üzemi balesetnek minősül a dolgozónak a foglalkozása körében végzett munkájával összefüggésben, pl. tisztálkodás, öltözködés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Baleseti táppénz

Kérdés: Elszámolható baleseti táppénz a dolgozó részére az alábbi esetben?
A munkavállaló 2014. március 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2009. szeptember 1-jétől 2014. február 28-ig tartott. A dolgozó 2014. április 14-től 2014. május 11-ig "1"-es kóddal keresőképtelen állományba került, amely a korábbi munkáltatójánál 2013. december 11-én elszenvedett üzemi balesetével van összefüggésben. A dolgozó az első keresőképes napján, 2014. május 12-én munkába menet közúti balesetet szenvedett, kórházba került, a kórházi ápolása május 27-ig tartott, és 2014. május 28-tól jelenleg is keresőképtelen.
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 55. §-ának (1/b) pontja értelmében a biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik. Tehát a dolgozó az új jogviszonyában is jogosult baleseti táppénzre, mivel a 2014. április 14-től 2014...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.
Kapcsolódó címke:

Osztószám megállapítása baleseti táppénz esetén

Kérdés: Megtalálható valamelyik jogszabályi helyen az az előírás, hogy baleseti táppénz számításánál a pihenőnap osztószámcsökkentő abban az esetben, ha előzőleg szabadságon volt a dolgozó, vagy csak következtetni lehet erre más szabályozásokból?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a baleseti táppénz összegét, a baleseti táppénzre jogosultságot megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

Jogosultság baleseti táppénzre munkáltatóváltás esetén

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2012. december 10-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkahelyén üzemi balesete következtében 2012. szeptember 13-tól október 29-ig baleseti táppénzben részesült, majd 2013. március 14-től a korábbi üzemi balesete következtében ismét keresőképtelen volt 2013. március 31-ig, és 2013. október 28-tól ugyanazon balesetből kifolyólag ismételten keresőképtelenné vált? A dolgozó a baleseti táppénzre jogosultsága megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi balesetből kifolyólag lett ismét keresőképtelen, baleseti táppénzének összege - mivel nem abban a jogviszonyában lett keresőképtelen, ahol az üzemi baleset érte - lényegesen kevesebb volt.
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől változtak az Eb-tv. 56. §-ának (5) bekezdésében foglaltak, így csak abban az esetben nem lehetett a dolgozó baleseti táppénze kevesebb, mint a korábban folyósított összeg, ha ugyanabban a jogviszonyában lett keresőképtelen, mint amelyikben a baleset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Baleseti táppénz összege

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a baleseti táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2013. augusztus 27-étől állt munkaviszonyba jelenlegi munkáltatójánál, és 2013. szeptember 13-án munkavégzés közben üzemi baleset érte? A dolgozó 2013. augusztus hóban 4 munkanapra 32 000 forint munkabérben részesült. A munkavállalónak korábban nem volt biztosításra kötelezett jogviszonya.
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz összegének kiszámítására eltérő szabályok vonatkoznak. A baleseti táppénz összege azonos a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért kifizetett, a biztosított pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Baleseti táppénz több munkahely esetén

Kérdés: Melyik munkáltatónak kell a balesetet kivizsgálni és a pénzbeli ellátást folyósítani abban az esetben, ha egy munkavállaló az egyik napi 4 órás munkahelyéről indult el a másik munkahelyére, de rosszul lépett és elesett?
Részlet a válaszából: […] Mivel pontos részleteket nem tudunk a balesetről (pl.: pontosan hol történt) és annak következményéről, ezért a jogszabály magyarázatával próbálunk segíteni. A kérdés alapján feltételezzük, hogy a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.Jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

Kiegészítő tevékenységű tag baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a személy, akit egy kft. munkaviszonyban működő tagjaként 2013 januárjában üzemi úti baleset ért, ami miatt több hónapon keresztül baleseti táppénzben részesült, 2013. július 1-jétől nyugdíjba vonult, ettől az időponttól kiegészítő tevékenységű tagként működik közre a társaságban, és szeptembertől a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelenné vált?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozót is megilleti a baleseti ellátás és ezen belül a baleseti táppénz, melynek összege az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresének a naptári napi összegének a 100, illetve úti üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.
1
2
3
5