tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

16 találat a megadott társadalombiztosítási kifizetőhely tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése
Kérdés: Beleszámítanak a társadalombiztosítási kifizetőhely kötelező létesítésére előírt 100 fős létszámba az alkalmi munkavállalók? Hogyan kell létrehozni a kifizetőhelyet?
Részlet a válaszból: […]továbbiakban: kifizetőhely) hoz létre vagy e feladatok ellátására más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köt. A?központosított illetményszámfejtést végző illetményszámfejtő hely társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik."A megfogalmazásnak azért van különös jelentősége, mert a törvény "társadalombiztosítási ellátásra jogosult személy"-ről beszél, ami a kérdés szempontjából meghatározó.Az Efo-tv. rendelkezései szerint ugyanis alkalmi munkára egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony. Az alkalmi munka - a törvény definíciója szerint - a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony, amelyhez egyszerűsített bejelentési és közteherfizetési szabályok kapcsolódnak.Az alkalmi munkavégzés megkezdése előtt a munkáltató elektronikus úton vagy telefonon bejelenti a munkavállaló adatait, és a munkavégzés időtartamát, a havi bevallásait a '08-as nyomtatványon a tárgyhónapot követő hó 12-ig teljesíti, valamint munkavállalónként és naptári naponként - ugyancsak a tárgyhónapot követő hó 12-ig - megfizeti az 1000 forint közterhet, és nincs több feladata.Az alkalmi munkavállaló az Efo-tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.A leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy az alkalmi munkavállalók nem jogosultak a kifizetőhelyek feladatkörébe tartozó ellátásokra, így őket - véleményünk szerint - a 100 fős létszámba nem kell beszámítani.Amennyiben tehát a munkáltató által foglalkoztatott, társadalombiztosítási ellátásokra jogosult személyek száma tartósan, hat egymást követő hónapban eléri vagy meghaladja a 100 főt, haladéktalanul bejelentést kell tenni a székhely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5838
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhely
Kérdés: Hogyan kell megalapítania a társadalombiztosítási kifizetőhelyet egy cégnek, mire van ehhez szükség, milyen új kötelezettségeket jelent ez a gyakorlatban, illetve milyen bevallási és elszámolási kötelezettsége keletkezik a vállalkozásnak?
Részlet a válaszból: […]foglaltakon túl a Ket. rendelkezéseit is alkalmazni kell.A társadalombiztosítási feladatok ellátásáért a kifizetőhely fenntartóját, a kifizetőhely által megállapított és folyósított táppénz (terhességi-gyermekágyi segély), csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz egy százaléka költségtérítés címén illeti meg.A társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai:- a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása,- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igények érkeztetése, elbírálása, folyósítása és elszámolása, szükség esetén az igényelbíráláshoz előzmény kérése,- az üzemi baleset, a foglalkozási betegség elbírálása, a balesetitáppénz-igények érkeztetése, elbírálása, folyósítása,- a biztosítás megszűnése után igényelt pénzbeli ellátások, baleseti táppénz iránti igények érkeztetése, elbírálása, folyósítása, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,- az egyéni vállalkozó és a biztosított őstermelő igényének elbírálásához a biztosításban töltött idő vonatkozásában előzmény kérése az illetékes EPSZSZ-től,- a kifizetett pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz Egészségbiztosítási Alap részére történő elszámolása, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,- statisztikai adatszolgáltatás,- a táppénz-hozzájárulás kiszámolása, elszámolása,- a kifizetett ellátásokról az OEP által előírt formában nyomtatványok, nyilvántartások vezetése,- az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok megkérése, az adatvédelmi szabályok figyelembevételével más szervek részére adatok szolgáltatása,- a jogalap nélkül felvett ellátások esetén határozathozatal, a visszafizetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátásoknak az Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása,- az ellátásokkal kapcsolatos intézkedések elleni fellebbezések elbírálása, szükség esetén a fellebbezés felterjesztése az illetékes jogorvoslati szervekhez (EPSZSZ, OEP),- a pénzbeli ellátásokból a jogszabály által előírt fizetési kötelezettségek levonása,- az ellátásban részesülő kérésére tájékoztatásadás a megállapított ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról,- az ellátásokkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések gyanúja esetén, büntető vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében az illetékes EPSZSZ, OEP ellenőrzési szakegységének tájékoztatása,- mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a feladatkörébe utal.A foglalkoztató köteles kifizetőhelyi bélyegzőt készíttetni. A bélyegzőn "Társadalombiztosítási kifizetőhely" címszó alatt fel kell tüntetni a kifizetőhelyi foglalkoztató nevét, címét, adószámát, valamint a kifizetőhely nyilvántartási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4640
3. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhely létrehozása
Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettségei, illetve egyéb teendői vannak annak a kft.-nek, amely társadalombiztosítási kifizetőhelyet hoz létre? 100 fő elérése esetén azonnal meg kell-e alakítani a kifizetőhelyet, vagy elég 6 hónap után? Milyen feladatai lesznek havonta a kifizetőhelynek?
Részlet a válaszból: […]segély, gyermekgondozási díj) iránti igények elbírálása, az ellátások folyósítása, - az üzemi baleset, valamint a foglalkozási megbetegedés elbírálása, a baleseti táppénz iránti igények elbírálása, folyósítása, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, - a biztosítás megszűnését követően igényelt pénzbeli ellátások elbírálása, folyósítása, elszámolása, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése, - az ellátást igénylők biztosítási kötelezettségének és a folyamatos biztosítási idejének elbírálása, nyilvántartása, - az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok megkérése, illetve más szervek részére adatok szolgáltatása az adatvédelmi szabályok figyelembevételével, - a kifizetett ellátásokról az OEP által előírt formában nyomtatványok, nyilvántartások vezetése, - a kifizetett pénzbeli ellátások balesetitáppénz-elszámolása, a táppénz-hozzájárulás kiszámítása, elszámolása, - a biztosított kérésére tájékoztatásadás a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról, - a biztosított tájékoztatása a kifizetőhelyi igényérvényesítési eljárásról, - a jogalap nélkül felvett ellátások esetén a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátások elszámolása, - a pénzbeli ellátásokból a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségek levonása, - statisztikai adatszolgáltatás, - az ellátásokkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések gyanúja esetén büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv ellenőrzési szakegységének tájékoztatása, - minden olyan feladat elvégzése, melyeket jogszabály a feladatkörébe utal. A kifizetőhely eljárására az Eb-tv.-ben és az Eb-tv. R.-ben foglalt eltérésekkel a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A kifizetőhelyet fenntartó teljes anyagi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3310
4. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető vállalkozás szétválása
Kérdés: Fenntartható-e a társadalombiztosítási kifizetőhely abban az esetben, ha a működtető vállalkozás kettéválik, a dolgozók kétharmada jogutódlással új munkáltatóhoz kerül, de sem a jogutód, sem a megmaradó cég létszáma nem fogja elérni a 100 főt?
Részlet a válaszból: […]meghaladta a 100 főt, intézkedni kell a kifizetőhely létrehozásáról. Ez alól mentesítésre lehetőség nincs. Lehetősége van viszont a foglalkoztatónak - ha a létszáma a száz főt nem éri el -, hogy megállapodás alapján működtessen kifizetőhelyet. Erre vonatkozóan szintén az ellenőrzést végző REP ellenőrzési szakegységét kell megkeresni. Tehát lehetőség van arra, hogy a jogutód munkáltatónál megállapodás alapján működjön kifizetőhely, amennyiben az ellenőrzési szakterület a működéshez szükséges feltételeket biztosítottnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3228
5. találat: Kifizetőhelyet működtető cég szétválása
Kérdés: Létesítenie kell-e egy új társadalombiztosítási kifizetőhelyet annak a cégnek, amely egy jelenleg 140 fős, kifizetőhelyet működtető cégből válik ki, és 120 fővel folytatja tovább a tevékenységét? Mi történik a társadalombiztosítási kifizetőhellyel a régi cégnél, amely 20 fővel működik tovább? Hogyan alakul azoknak a dolgozóknak a további táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, GYED folyósítása, akik jelenleg is az említett ellátásokban részesülnek, de a jogviszonyuk a cégnél megszűnik?
Részlet a válaszból: […]jogviszonya közös megegyezéssel szűnik meg, ezért a folyósított ellátásokra a továbbiakban passzív jogon lesznek jogosultak. Felhívjuk a figyelmet, hogy táppénz a biztosítás megszűnését követően csak 30 napon át jár. Figyelemmel kell lenni az Mt.-nek arra a munkajogi szabályára is, hogy a munkaviszony a munka felvételének a napjával jön létre. A Tbj-tv. szerint a biztosítás az alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig tart. Ez vonatkozik azokra a személyekre is, akiknek a régi cégnél a munkaviszonyuk megszűnik, és passzív jogon továbbra valamilyen pénzbeli ellátásban részesülnek. A munkaviszonyuk és a biztosításuk az új cégnél a munka felvételének napjával fog kezdődni. Nincs akadálya annak, hogy pl. a GYED-ben részesülő munkavállaló az ellátás folyósítását megszakítsa, az új cégnél munkaviszonyt a munkát felvegye - ezzel a munkaviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3074
6. találat: Biztosított panasza
Kérdés: Egy általános kifizetőhelyet működtető cég dolgozói hónapok óta nem kapják meg a tb-ellátásukat (tp, GYED stb.). A reklamálásra az ügyintéző azt a tájékoztatást adta, hogy ügyviteli szolgáltatót váltottak, és egyelőre nem biztosított a számfejtés. Mit tehet a biztosított ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]A dolgozók panasszal fordulhatnak a munkáltató székhelye szerinti Regionális Egészségbiztosítási Pénztár kifizetőhelyeket ellenőrző osztályához. A továbbiakban az ellenőrzés megállapításai
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3043
7. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhelyi belső ellenőr szakképzettsége
Kérdés: Van-e valamilyen kötelező előírás a társadalombiztosítási kifizetőhely által foglalkoztatott belső ellenőr végzettségével kapcsolatban, vagy a munkáltató eldöntheti, hogy a középfokú OKJ-s végzettséggel és többéves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák közül kit szeretne ebben a munkakörben alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik. A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal végzi, az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szabályszerűen elbírált igények alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes igazgatási szerv megtéríti, kivéve a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét. Amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 100 főt eléri, a MEP a saját nyilvántartása alapján megvizsgálja a kifizetőhely létesítésének indokoltságát, a működéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek meglétét, s ezt követően a létesítési okiratot kiállítja. A törvény nem szabja meg, hogy milyen végzettséggel, szakmai tudással, illetve gyakorlattal rendelkező dolgozók munkája szükséges a kifizetőhely működtetéséhez,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2607
8. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhely létrehozása
Kérdés: Mely törvény írja elő, hogy a foglalkoztatónak mikor kell kifizetőhellyé válnia? Milyen létszámmal, illetve egyéb paraméterekkel kell rendelkezni a kifizetőhellyé váláshoz?
Részlet a válaszból: […]kötni. Tehát ha a foglalkoztató által alkalmazottak száma tartósan - hat egymást követő hónapban - elérte vagy meghaladta a 100 főt, intézkednie kell a kifizetőhely létrehozásáról. Köteles bejelenteni a székhelye szerint illetékes MEP felé, hogy a biztosítottai létszáma tartósan meghaladja a 100 főt. A MEP a saját nyilvántartása alapján megvizsgálja a kifizetőhely létesítésének indokoltságát, a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét, s ezt követően a létesítési okiratot kiállítja. A kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal köteles ellátni. A MEP a kifizetőhelyi feladatok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2406
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Kifizetőhelyi "Útmutató"
Kérdés: Honnan szerezheti be az Eb-tv. R. 40. § (2) bekezdésében említett "Útmutató"-t egy újonnan alakuló kifizetőhely?
Részlet a válaszból: […]szabályok aktualizálását az Egészségbiztosítási Közlöny 2002. évi 6. számában megjelent 21/2002. számú Főig. utasítás tartalmazza. A jogszabályok módosítását követő eljárásokra vonatkozóan a megyei egészségbiztosítási pénztárak körlevélben adnak tájékoztatást a kifizetőhelyek részére. A Főigazgatói utasítás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1276
10. találat: Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése
Kérdés: Hány fő tartós foglalkoztatása esetén kell társadalombiztosítási kifizetőhelyet létesíteni? Hány hónapon keresztül kell tartósan a létszámot elérni? A létesítéssel kapcsolatban milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]céljából az alábbi adatok közlése mellett bejelentkezni: - a kifizetőhely nevét, címét, az OEP által kiadott nyilvántartási számát, - postafiók-, telefon- és faxszámát, - a társadalombiztosítási feladatokat ellátó személy nevét, szakképzettségét, - a biztosítottak létszámát, - a kifizetőhelyi feladatokat mely időponttól fogják ellátni. A bejelentkezéshez csatolni kell a cégbejegyzés másolatát. A kifizetőhely feladatkörébe tartozik: - a munkáltatónál foglalkoztatott társadalombiztosítási kötelezettség alá eső munkavállalók és a pénzbeli ellátásban részesülő volt dolgozók bejelentése, - az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj), valamint a balesetitáppénz-igény elbírálása, számfejtése, folyósítása, elszámolása, ellenőrzése, - a biztosítottakkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1214
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést