Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a 4 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya a munkaidőkeret lejárta előtt, a 3. hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. rendelkezései alapján a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. Ennek tartama az általános munkarendhez igazodik, gyakorlati haszna pedig abban manifesztálódik, hogy a napi munkaidő egyenlőtlenül is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:  

Szabadság kiadása munkaidőkeret esetén

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató a szabadság kiadása során az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, négyhavi munkaidőkeretben hétfő-szerda-péntek, illetve kedd-csütörtök-szombat beosztásban napi 12 órás munkarendben dolgozó munkavállaló esetében akkor, ha a pénteki napra kért szabadság esetén egy napra, a szerdára és péntekre kért szabadság esetén viszont szerdától péntekig, azaz 3 napra írja ki a szabadságengedélyét?
Részlet a válaszából: […] ...esetén azonban nem ez a helyzet. Az Mt. az egyenlőtlen munkaidő-beosztást direkt módon nem definiálja, hanem úgy fogalmaz, hogy munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén a munkaidő a hét minden munkanapjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók munkabére, pótlékai

Kérdés: Helyesen jár el az a hét minden napján 12.00 órától 24.00 óráig nyitva tartó bár és étterem funkciót betöltő vendéglátóüzletet üzemeltető vállalkozás, ahol a munkavállalók foglalkoztatása 3 havi munkaidőkeretben történik, a dolgozók nem jogosultak semmilyen pótlékra, viszont a minimálbéren felül egységesen - munkakörtől függetlenül - 10 000 forint juttatást kapnak?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a törvényes bérpótlékok alábbi fajtáit nevesíti:- vasárnapi pótlék,- műszakpótlék,- éjszakai pótlék,- munkaszüneti napi pótlék,- a rendkívüli munkavégzés pótléka,- pihenőnapon (heti pihenőidőben) végzett rendkívüli munkavégzés pótléka,- készenlét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Szabadság megállapítása munkaidőkeret esetén

Kérdés: Mennyi szabadság illeti meg egy közhasznú nonprofit kft. munkavállalóját, aki havi 240 órás munkaidőkeretben dolgozik 10 munkanapot úgy, hogy 24 órát dolgozik, 48 óra szabad? A napi 24 órás munkaidőben bejelentett munkavállalót is 30 nap szabadság illeti meg, amit órában kell nyilvántartani, tehát 30 x 24 óra?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb huszonnégy óra,b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra.Ezt a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja.A munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók szabadsága

Kérdés: Korábban a Társadalombiztosítási Levelekben 3220. számon megjelent kérdésünkben is a folytonos munkarendben, féléves munkaidőkeretben (kollektív szerződés alapján 7 nap munka, 7 nap pihenő, napi 12 órában) dolgozók szabadságának, betegszabadságának kiadásáról kérdeztük Önöket. Általánosságban megválaszolásra került a kérdés, de részletesebben is szükségünk lenne a segítségükre!
Pl. egy munkavállaló június hónapban a következőképpen dolgozott: június 1-7. munka, június 8-14. pihenő, majd 15-16-án dolgozott, 17-től 19-ig szabadságra ment, 20-21-én dolgozott, azután 22-28-ig pihenős volt, majd a hónap utolsó két napján ismét dolgozott. Ilyenkor hány nap szabadság kerül számfejtésre? Ha a munkarend szerint munkával töltött héten vesz ki szabadságot, ami áthúzódik a pihenős hét napjaira is, akkor mi a szabályos eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...alól, mint az ötnaposmunkahéttel dolgozók. A kérdésbeli munkáltatónál a munkavállalókat egyenlőtlenmunkaidő-beosztásban hathavi munkaidőkeretben foglalkoztatják. A beosztásszerinti munkanapjaikon napi 12 órát dolgoznak 7 napon keresztül, ezt követően7 nap szabad. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók műszakpótléka

Kérdés: Jár-e műszakpótlék az egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha egy mindennap 11.00 órától 23.00 óráig nyitva tartó étteremben a munkaidejük 10.00 órától 22.00 óráig, illetve 11.00 órától 23.00 óráig tart? Hány pihenőnapot kell kiadni számunkra egy héten? Nyilvántartható-e a szabadságuk órában is?
Részlet a válaszából: […] ...nem része a munkaidőnek, úgy a munkavállalót erre azidőre díjazás sem illeti meg. A feltett kérdés szerint a munkavállalókat 1 havimunkaidőkeretben beosztás szerint napi 12 órában foglalkoztatják. A pihenőnapokkiadására vonatkozóan alkalmazható szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Egyenlőtlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók betegállománya

Kérdés: Hogyan kell számítani a 12 órás munkavállaló munkaidejét abban az esetben, ha táppénzre megy, tekintettel arra, hogy a táppénz minden napra jár? Véleményünk szerint munkanapokra betegállományt, szabadnapokra szabadnapot kell számítani, hiszen ellenkező esetben felborul a havi kötelező munkaidő.
Részlet a válaszából: […] ...órát dolgozik, és apihenőnapjain felül kiegyenlítő szabadnapokat is kap. Az ilyen egyenlőtlenmunkaidő-beosztás esetén a munkáltatónak munkaidőkeretet kell alkalmaznia. A"havi kötelező" arra utal, hogy egyhavi munkaidőkeretet alkalmaznak. Munkaidőkeret alkalmazásakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiadni a szabadságot és a betegszabadságot azoknak a kollektív szerződés alapján hathavi munkaidőkeretben foglalkoztatott kútfúróknak, akik munkaidő-beosztásuk szerint 7 napot dolgoznak, napi 12 órás munkaidőben, majd 7 napot pihennek? A munkavállalók díjazása órabérben történik. Napi 12 órára, vagy 8 órára kell-e számfejteni a szabadság, illetve a betegszabadság idejére járó bért?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés rendelkezése alapján a főszabálytóleltérően legfeljebb hathavi, illetve legfeljebb huszonhat heti keretben is meghatározhatóa munkaidőkeret. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a főszabály szerinti heti kétpihenőnap kiadása helyett a pihenőnapokat kéthetente,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Nyári időszámítás záró időpontja

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munka díjazásakor az a munkáltató, amelynek munkaidőkeretben, megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott óradíjas munkavállalója 2010. október 30-án az óra-visszaállítás miatt 9 órát dolgozott? A dolgozó aktuális munkaidőkerete 2010. augusztus 27-től 2010. december 19-ig tart, és az adott napon a munkaidő-beosztása 22.00-6.00 óra közötti időtartamra szólt. A 39/1996. Korm. rendelet szerint ebben az esetben a tényleges munkaidőt kell figyelembe venni, az Mt. értelmezése szerint viszont ez az idő rendkívüli munkavégzésnek minősül. Melyik jogszabályt kell figyelembe venni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kapják órabérüket, tehát március hónapra 1órával kevesebb, október hónapra egy órával több időre kell munkabért fizetniszámukra. A munkaidőkeret alkalmazásakor a munkavállalóra irányadómunkaidőmérték és az adott keretidőszakra eső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók pihenőnapja

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pihenőnapokat egy építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó, hathavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónál, ha az Mt. szerint havonta egy vasárnapot kell kiadni, a kollektív szerződés szerint pedig kettőt? Kiadhatóak-e a kereten belül összevontan a pihenőnapok úgy, hogy a kötelező vasárnapot megkapja a dolgozó, a többi napon viszont folyamatosan dolgozik? Kell-e valamilyen pótlékot fizetni a hétvégi munkavégzések esetén?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató az építőipari ágazati kollektív szerződésalapján alkalmazza a hathavi munkaidőkeretet.A főszabály szerint a munkavállalót heti két pihenőnapilleti meg, melyből az egyiknek vasárnapra kell esnie. A heti két pihenőnapkiadásának szabályától csak abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.
1
2
3
4