Rendkívüli munkaidő

Kérdés: Milyen esetekben rendelhető el rendkívüli munkaidő?
Részlet a válaszából: […] ...nincs erre lehetőség.Az Mt. 107. §-a alapján rendkívüli munkaidőnek minősül az a munkaidő, ami eltér a munkaidő-beosztástól, ami a munkaidőkereten felüli, ami az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladja, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] ...jár. Például ilyennek tekinthető a biztonsági őr munkakör.A munkaszerződésben ki lehet kötni, hogy a munkáltató a munkaidőt munkaidőkeretben fogja meghatározni. A munkaidőkeret tartama főszabály szerint maximum 4 hónap vagy 16 hét lehet. A munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szabadság munkaidőkeret esetén

Kérdés: Munkaidőkeret esetén nem egyértelmű a gyakorlat a szabadság kiadására, amennyiben a munkavállaló hosszabb távra, például 2 hétre szeretne elmenni. Hány nap szabadságot kell kiírni egy megszakítás nélküli tevékenységet végző munkáltatónál 6 havi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak, ha a szabadság alatti munkaidő-beosztása a következő: hétfő szabadnap, kedd 12 óra műszak, szerda 12 óra műszak, csütörtök pihenőnap, péntek szabadnap, szombat 12 óra műszak, vasárnap 12 óra műszak, hétfő pihenőnap, kedd szabadnap, szerda 12 óra műszak, csütörtök 12 óra műszak, péntek pihenőnap, szombat szabadnap, vasárnap 12 óra műszak, hétfő 12 óra műszak?
Részlet a válaszából: […] ...hanem tulajdonképpen egy kiegyenlítő nap (mondhatni egy "0" órás munkanap), ami a törvényes munkaidő elszámolását könnyíti meg a munkaidőkeret tartama alatt. Ezzel az elszámolási módszerrel tehát erre a "nulla órás munkanapra" is szabadságkiadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés:

Szabadságnak minősül a szombati és a vasárnapi nap abban az esetben, ha egy megszakítás nélküli tevékenységet folytató munkáltatónál dolgozó munkavállaló 10 napos szabadságot igényel olyan időszakra, amely alatt a beosztása szerint szombaton és vasárnap is dolgozott volna?

Részlet a válaszából: […] ...vasárnapra is adható ki szabadság, ha a munkavállalónak a beosztás szerint ezek rendes munkanapjai lennének.Egyenlőtlen munkaidő-beosztás (munkaidőkeret, elszámolási időszak) esetén a munkáltató döntése alapján napban vagy órában tartható nyilván a szabadság....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Részmunkaidőben, behívás alapján foglalkoztatott munkavállaló járulékalapja

Kérdés: Mi lesz a havi járulékalapja egy részmunkaidőben, behívás alapján foglalkoztatott munkavállalónak abban az esetben, ha egy hónapban összesen csak 12 órát dolgozik, és ez alapján 36.000 forintos munkabérben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét (munkavégzés behívás alapján). Ebben az esetben a munkaidőkeret tartama a négy hónapot nem haladhatja meg.A munkavállaló munkaviszonya, így biztosítási jogviszonya – függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Munkaidő beosztása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyes az alábbiak szerinti munkabeosztás, ha a munkavállalók hétfőtől szombatig dolgoznak, így a heti munkaidejük 42 óra? Két műszakban dolgoznak a munkavállalók 06:00-14:00 és 14:00-22:00 óráig. Mindkét műszakban 1-1 órás munkaközi pihenőidőt biztosít a munkáltató a munkavállaló részére. A munkaszerződésben tájékoztatták a dolgozókat, miszerint a munkaközi szünetek nem képezik a munkaidő részét. Ennek megfelelően naponta 7 órát dolgoznak a dolgozók. Természetesen a 4 hónapos munkaidőkeret alatt képződött túlórát a munkaidőkeret végén a munkáltató kifizeti a dolgozóknak. Kell bérpótlékot fizetni a dolgozóknak a szombati munkavégzésre ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidőkeretben történő munkaidő-beosztás nagy szabadságot biztosít a munkáltatónak, ebben az esetben is be kell azonban tartani néhány olyan általános szabályt, amely védi a munkavállalót.A két műszakos (vagy több műszakos) munkarend [Mt. 90. § b) pont]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Négynapos munkahét

Kérdés: Mire kell figyelnie a négyhavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónak abban az esetben, ha költségcsökkentés érdekében a továbbiakban négynapos munkarendet szeretne bevezetni? Terveik szerint a dolgozók a továbbiakban 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát, a jelenléti ívet is ennek megfelelően vezetik, és az ötödik napra pihenőnapot kapnak. Kell módosítani a munkaszerződést ebben az esetben, vagy elegendő, ha a dolgozókat 7 nappal korábban kiértesítik a változásról?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 93. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja.A munkaidőkeret alkalmazásának célja az, hogy így a munkáltató eltérhet az általános munkarendtől, és a munkaszükséglethez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...elrendelt rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani. A készenlét havi tartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidőkeret alkalmazása esetén átlagban kell figyelembe venni. A munkavállaló számára készenlét a heti pihenőnap (heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] ...rendkívüli munkaidőről beszélhetünk.A rendkívüli munkaidő az Mt. 56. alcíme szerint lehet munkaidő-beosztástól eltérő, vagy – munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén – munkaidőkereten felüli, az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
1
2
3
21