Osztószám munkaszüneti nap esetén

Kérdés: Mennyi osztószámmal kell számolni a baleseti táppénz számításánál abban az esetben, ha a cégnél az Mt. változása miatt olyan döntés született, hogy 2013. július hónaptól a havibéres dolgozóknál nem számolnak a munkaszüneti nappal, tehát a távolléti díjas idők számításánál csak a tényleges munkanapok számával osztanak, és azt felszorozzák a valóban munkában töltött napokkal? A havibér tartalmazza a munkaszüneti napra járó bért is. Az irányadó hónapban 2013 augusztusában például az érintett munkavállaló esetében két nap fizetett szabadság (csütörtök, péntek) volt, így kiesik 4 nap, augusztus 20-a pedig csütörtökre esett.
Részlet a válaszából: […] ...változtat a lényegen, de szeretnénk tájékoztatni, hogy 2013. augusztus 20-a keddre esett. Az Eb-tv. R. 33. §-ában foglaltak alapján a baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe a távolléti díj, valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Baleseti táppénz összege

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a baleseti táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2013. augusztus 27-étől állt munkaviszonyba jelenlegi munkáltatójánál, és 2013. szeptember 13-án munkavégzés közben üzemi baleset érte? A dolgozó 2013. augusztus hóban 4 munkanapra 32 000 forint munkabérben részesült. A munkavállalónak korábban nem volt biztosításra kötelezett jogviszonya.
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz összegének kiszámítására eltérő szabályok vonatkoznak. A baleseti táppénz összege azonos a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért kifizetett, a biztosított pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Baleseti táppénz összege

Kérdés: Helyesen járt-e el az ügyintéző annak a munkavállalónak az esetében, aki 2009. március 5-től 2010. október 17-ig baleseti táppénzben részesült, október 18-tól október 26-ig dolgozott, majd október 27-től jelenleg is keresőképtelen, és táppénzét a minimálbér alapján kapja annak ellenére, hogy az előző táppénz idejére napi 9675 forint összegű ellátást kapott? A munkavállaló 2006-tól folyamatos munkaviszonyban áll, és a betegsége most előreláthatólag sokáig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A táppénze összegének kiszámításához főszabály, hogy atáppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elértpénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelmét kell figyelembevenni, ha az legalább 180 napi jövedelem. Ha nincs ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Úti baleset

Kérdés: Valóban kevesebb lett-e a táppénz összege annak a munkavállalónak az esetében, aki az év első munkanapján, azaz január 4-én munkába menet balesetet szenvedett, és jelenleg is fekvőbeteg? Milyen mértékű ellátásra lesz jogosult a kifizetőhelyet működtető munkáltatónál dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...baleset esetén járó baleseti táppénz mértéke. Ugyanisa 2009. december 31-ét megelőzően bekövetkezett üzemi úti balesetek esetében abaleseti táppénz összege azonos volt a baleseti táppénzre való jogosultságkezdőnapját megelőző hónapban végzett munkáért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Baleseti táppénz alapja, osztószáma

Kérdés: Mennyi lesz a baleseti táppénz alapja annak a 2009 szeptemberében üzemi balesetet szenvedett munkavállalónak az esetében, akinek a 2009. augusztus havi munkabére 100 000 forint volt, és 2009 szeptemberében a 2009. január-augusztus havi jó munkájáért 50 000 forint jutalomban részesült? Ki kell-e venni a hétvégét is az osztószámból abban az esetben, ha a dolgozó augusztusban két napot (csütörtök, péntek) szabadságon volt? Csökkenti-e az osztószámot a fizetett ünnepnap?
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz összegének kiszámításánál nem vehetőfigyelembe - többek között - az átlagkereset, a távolléti díj - ide nem értve amunkaszüneti napra járó távolléti díjat -, valamint az az időtartam, amelyreazt kifizették. Ebből következik, hogy nem vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Baleseti táppénz kiszámítása

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a baleseti táppénz egy naptári napi összegét egy 2009. június hóban balesetet szenvedett munkavállaló részére a juttatások alapján? A dolgozó 2009. május havi teljesítménybére 83 637 forint, ezenkívül 2009. május hónapban kifizetésre került 100 000 forint jutalom kiváló dolgozó jogcímen, melynek vonatkozási ideje 2009. januártól májusig tart, 20 000 forint üdülési hozzájárulás, és túlóra címén 5330 forint.
Részlet a válaszából: […] ...baleseti táppénz összege azonos a biztosított balesetitáppénzre való jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapbanvégzett munkájáért kifizetett, pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapotképező jövedelmének naptári napi összegével.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.