145. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. február 24.

TARTALOM

2485. kérdés Kereseti korlátot meghaladó rokkantnyugdíjas bejelentési kötelezettsége
Van-e bejelentési kötelezettsége, és hová annak a rokkantnyugdíjas munkavállalónak, akinek 2009. 01. hó és 2009. 06. hó viszonylatában a 6 havi nettó keresetének az átlaga meghaladja a minimálbér összegét, vagy hivatalból történik a rokkantsági nyugdíjra való jogosultságának megszüntetése?
2486. kérdés Öregségi nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja
Igaz-e az a hír, hogy ha egy öregségi nyugdíjas személy a nyugdíj folyósítása mellett munkát vállal, megszüntetik az ellátás folyósítását? Be kell-e jelentenie valahová az érintettnek, ha a jövedelme a meghatározott összeget elérte, vagy a folyósító szerv figyeli a keresetet?
2487. kérdés 1951-ben született dolgozó nyugdíjjogosultsága
Mi a teendője a nyugdíjazásával kapcsolatban annak a munkavállalónak, aki 2008-ban töltötte be 57. életévét, de munkaadója kérésére tovább dolgozott? Igénybe veheti-e az előrehozott öregségi nyugdíjat 2009-ben, vagy már csak 59 évesen lesz jogosult az ellátásra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2488. kérdés Korengedményes nyugdíjazás 2009. évben
2009-ben lehet-e a foglalkoztatóval korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodást kötni, és ha igen, hogyan, s mi a teendője a munkavállalónak, ha ezt a nyugdíjat szeretné igénybe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2489. kérdés Korkedvezmény-biztosítási járulék
Hány százalékos korkedvezmény-biztosítási járulékot kell fizetnie annak a cégnek, amely dolgozóinak több mint a felét korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2490. kérdés Öregségi nyugdíjas egyéni vállalkozó nagy összegű bevétele
Lesz-e valamilyen következménye a nyugdíj szempontjából annak, ha egy 60 éves öregségi nyugdíjas egyéni vállalkozó 2009. év elején nagyobb összegű, több millió forintos bevételt realizál a 2008. évi tevékenységére tekintettel? Egyéni vállalkozói igazolványát 2009. március 31-én vissza kívánja adni. Hogyan kerülhetők el az esetleges veszteségek?
2491. kérdés Rendszeres szociális járadékos munkavállalása
2009-től milyen feltételekkel vállalhat munkát egy 2007. december 31. előtt megállapított rendszeres szociális járadékban részesülő személy a járadékának folyósítása mellett? Valóban csak 2010-től kell figyelnie a keresetét?
2492. kérdés Súlyosan fogyatékos munkavállaló adókedvezménye
Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek? Munkavállalása esetén igénybe veheti-e az adókedvezményt egy 50 százalékos rendszeres szociális járadékos, aki 30 százalékos baleseti járadékot is kap?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2493. kérdés Titoktartási kötelezettség
Elég-e a munkaviszony megszüntetésekor megkötni a titoktartási kötelezettségre vonatkozó megállapodást? Kötelező-e a munkavállalóra nézve a titoktartás, amennyiben a munkáltató munkaszerződésben vagy a kilépést megelőzően egy munkaszerződés módosításában rögzíti a versenytilalmi megállapodást, melyet a dolgozó elfogadott és aláírt, a cég pedig kilépésekor kifizeti a 3 havi alapbért? Mit tehet a munkáltató, ha tudomására jut, hogy a munkavállaló megszegte a megállapodást, és egy hasonló tevékenységi körbe tartozó cégnél hasonló munkakörben helyezkedett el? Milyen közterheket kell fizetni a megállapodás alapján kifizetett összeg után?
2494. kérdés Szakmunkások bérminimuma
Igaz-e, hogy 2009. január 1-jétől a szakmunkások bérét nem gyakorlati idő alapján differenciálják? Mennyi lehet így a kezdő és a nem kezdő szakmunkás-bérminimum legkisebb összege?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2495. kérdés Szabadságát töltő munkavállaló visszarendelése
Visszarendelhető-e a szabadságát töltő munkavállaló, és ha igen, milyen feltételekkel?
2496. kérdés Rendelkezés a szabadságról
A szabadság hány százalékával rendelkezik a munkavállaló, illetve a munkáltató mennyi szabadságot köteles egyben kiadni?
2497. kérdés Munkaszüneten kívüli dohányzás
Vonhat-e maga után munkáltatói intézkedést a dohányzás munkaközi szüneten kívül a munkahelyen, illetve jogosan elrendelheti-e a munkáltató emiatt a hivatalos munkaidőn túli munkavégzést is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2498. kérdés AM könyves munkavállaló jogviszonyának munkaviszonnyá minősítése
Joga van-e a munkaügyi ellenőrnek munkaviszonnyá átminősíteni egy AM könyves dolgozó jogviszonyát?
2499. kérdés Óvodában elhelyezett gyermek után járó GYES
Kaphatja-e továbbra is a GYES-t az az egyedülálló édesanya, aki visszament dolgozni, és gyermekét óvodában helyezte el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2500. kérdés Elektronikus ügyintézés
Szolgáltathat-e elektronikusan adatot a nyugdíj-biztosítási szerveknek egy egyéni vállalkozó? Valóban könnyebb-e így az ügyintézés?
2501. kérdés Nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás
Hogyan kell teljesíteni 2009-ben a nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatást, és mi a határidő?
2502. kérdés 2009. évi munkanap-áthelyezések
Hogyan alakulnak pontosan a 2009. évi munkanap-áthelyezések? Melyik napon kell ledolgozni a január 2-i pihenőnapot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2503. kérdés Áttelepült nyugdíjas ellátásai
Milyen egészségügyi ellátásokat vehet igénybe az a nyugdíjas magánszemély, aki úgy dönt, hogy egy másik EU-tagállamba települ át?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére